Alapvető látásfunkciók, A zöldhályog kezelési lehetőségei

PTE ÁOK · Élettani Intézet · TDK témáink

Témavezető: Dr. Petykó Zoltán A medialis prefrontalis cortex mPFC szerepet játszik a klasszikus alapvető látásfunkciók az instrumentális kondicionálás különböző aspektusaiban.

Megérteni az agykéreg fantasztikus alkalmazkodóképességét

Magatartási kísérletek alapján az mPFC nélkülözhetetlen az instrumentális kondicionáláshoz. Intézetünkben a fenti folyamatokat szabadon mozgó, tetród elektródákkal implantált patkányokon vizsgáljuk, miközben csatornás elvezetést végzünk a prefrontalis cortexben. Petykó Zoltán A táplálkozási magatartás zavarai nagy gyakorlati jelentőséggel bírnak, ezért fontos az ezzel kapcsolatos agyi működések minél alaposabb egysejtszintű megértése. A fenti kérdéskör egyik leghatékonyabb vizsgálati módszere a szabadon mozgó, elektródákkal implantált patkányok electrophysiologiai vizsgálata.

Intézetünkben a patkányokat táplálékkal jutalmazott magatartási paradigmában alapvető látásfunkciók, miközben csatornás elvezetést végzünk a prefrontalis cortexben. Mikó-Baráth Eszter Társtémavezető: Dr. Jandó Gábor A látásfunkciók elsősorban sztereolátás és látásélesség érésének viszgálata és csecsemőkortól iskoláskorig történő többlépcsős nyomonkövetése elektrofiziológiai és pszichofizikai módszerekkel, melynek alapvető látásfunkciók a háttérben meghúzódó élettani folyamatok pontos megismerése és az amblyopia megelőzése.

Koraszülöttek és alapvető látásfunkciók újszülöttek fejlődési sajátságainak összehasonlítása. Péczely László Társtémavezető: Prof.

veszélyes tárgyak látásra

Lénárd László Kísérleteinkben során az agy különböző területeire juttatunk dopamin receptor agonistákat illetve antagonistákat, és ezen anyagok segítségével vizsgáljuk meg a dopamin receptorok szerepét különböző magatartási paradigmákban.

Általunk alkalmazott magatartási módszerek - a teljesség igénye nélkül- a következők: passzív elhárító teszt, Morris-féle úsztatási teszt, helypreferencia teszt.

Az adatok rögzítését és feldolgozását a Noldus Ethovision nevű program segítségével végezzük, mely lehetővé teszi az állatok viselkedésének részletes elemzését különböző paraméterek alapján, és ezáltal a fentebb a címben megadott folyamatok minél komplexebb, mélyebb megismerését. Cziger-Nemes Vanda A jóga egyre nagyobb népszerűségnek örvend kedvező élettani és pszichés hatásainak köszönhetően. Számos kutatási, irodalmi adat utal arra, hogy a rendszeres, célzott gyakorlás mellett a betegségek megelőzhetőek, illetve számos kórképre kedvezően hat.

A jóga a mentális egészségre Gogol új jövőképe 18 előnyös hatású, rendszeres gyakorlás mellett csökken a szorongás, depresszió, hatékonyabb lesz a kikapcsolódás, a célorientált viselkedés alapvető látásfunkciók a konfliktuskezelés, nő a motiváció.

  • PTE ÁOK · Élettani Intézet · TDK témáink
  • Bázelben dolgozó magyar kutatók egereken végzett kísérletekkel bizonyították a retina és az agykéreg mozgásérzékelésének összefüggését.
  • Papp Júlia, szemész A szem a legfontosabb érzékszervünk, a külvilág ingereinek kb.

Vizsgálataink során multidiszciplináris megközelítésből, kísérletes, agyi képalkotó módszerekkel vizsgáljuk a jóga kedvező élettani hatásait. Cziger-Nemes Vanda Társtémavezető: Dr. Jandó Gábor A kor előrehaladtával a látásfunkciók romlanak, nehezebbé válik a tárgyfelismerés, az olvasás, a sporttevékenységek, a vezetés, mindezek jelentős kihatással vannak az életminőségre. Ezek a problémák hatványozottan jelentkeznek neurodegeneratív kórképekben, pl.

Alzheimer kór és Parkisnson kór esetében, ahol a kognitív látás domainek szelektíven károsodnak.

TDK témáink

Ezek kimutatása akár már a folyamat kezdeti, preklinikai stádiumában biomarkerként szolgálhat, mely a korai diagnózisban segíthet. Vizsgálataink során pszichofizikai, EEG és fMRI módszereket alkalmazunk a korai látásfunkció károsodások kimutatására. Alapvető látásfunkciók Péter Társtémavezető: Dr. Buzás Péter A kutatás témája a kérgi visszacsatolásnak a látópálya thalamikus átkapcsoló magjára, a corpus geniculatum laterale-ra CGL gyakorolt hatásának vizsgálata éber, szabadon mozgó macskában.

A CGL alapvető látásfunkciók módon több szinaptikus bemenetet kap látókérgi neuronok axonjaitól, mint a retinából érkező afferensektől.

E számbeli fölény ellenére a CGL-t sokáig egyszerű reléállomásnak tekintették, a cortico-genicularis visszacsatolásnak a vizuális feldolgozásban betöltött szerepéről pedig a mai napig meglehetősen keveset tudunk. Kutatócsoportunk korábban thalamikus idegsejteket alapvető látásfunkciók macska CGL-ben, ezúttal pedig azt szeretnénk megvizsgálni, hogy a látókéregből érkező visszacsatolás hogyan modulálja a CGL sejtek válaszait és ez a hatás sejttípusonként miben különbözik.

A zöldhályog kezelési lehetőségei

Laboratóriumunkban tréningezett, viselkedő macskákon végzett telemetriás vezeték nélküli elektrofiziológiai módszerekkel, valamint az EEG- és egysejtelvezetésből származó adatok kiértékelésével ismerkedhetnek meg az érdeklődő hallgatók.

Kutatásunk hozzájárul a cortico-genicularis visszacsatolás szerepének jobb megismeréséhez. Az itt lezajló információfeldolgozás mikrohálózati alapjai kevéssé ismertek. A kutatás témája a GABAerg interneuronok vizsgálata, melynek során a hallgatók megismerkedhetnek in alapvető látásfunkciók es in vivo elektrofiziológiai, optogenetikai és immunhisztokémiai módszerekkel.

A zöldhályog kezelési lehetőségei Szerző: Dr. Cserháti Zoltán, szemész rezidens A zöldhályognál jelentkező szemnyomást konzervatív úton különböző összetételű szemcseppekkel, tablettákkal, esetleg infúzióval lehet csökkenteni.

Témavezető: Péliné Kovács Anita Napjainkban egyre nagyobb számban jelennek meg különböző táplálkozási, anyagcsere és pszichés megbetegedések, melyek a stresszel szoros összefüggésben vannak. Egyre több kutatási eredmény igazolja, hogy az RFamid peptideknek szerepük lehet a stressz válaszok szabályozásában. Kutatásunk fő alaphipotézise, hogy az RFamid peptidek és receptoraik fontos szerepet játszanak a stressz válaszok szabályozásában, valószínűleg a hypothalamicus Alapvető látásfunkciók neuronokon keresztül moduláló szereppel rendelkeznek a stressz tengely működésében.

A projekt célja az RF amidok szerepének felderítése a depresszió-szerű tünetek kialakulásában, a stresszszabályozással való kapcsolatának alapvető látásfunkciók stresszhormon-szintek, CRH receptorok szerepe a folyamatokban. Buzás Péter Társtémavezető: Dr.

lézeres látásjavítás költsége

Cziger-Nemes Vanda A jelen kutatás témája a 3D látás élettani alapja. A térlátás létrejöttéhez alapvető látásfunkciók látórendszernek meg kell találnia a két szem retinájára vetülő, egymásnak alapvető látásfunkciók korrespondáló képpontokat.

Speciális vizuális ingerekkel, úgynevezett random pont korrelogramokkal és pszichofizikai módszerekkel vizsgáljuk a sztereopszis alapszintű folyamatait.

Feltérképezzük, hogy a térlátás folyamatai milyen mértékben érzékenyek zavaró ingerekre maszka két szembe érkező képek információ tartalmára és hasonlóságára. Kóbor Péter A kutatás témája a 3D látás biológiai alapja.

Újabb elméletek szerint a binokuláris információt az agy két párhuzamos csatornán, egymástól különböző módon és más funkciók céljára dolgozza fel. Kutatásunkban igyekszünk tetten érni és jellemezni e két mechanizmust. Ehhez trükkös filmszekvenciákkal, ún.

mik a látás típusai

Neurophysiology of parallel processing mechanisms in stereoscopic vision in animal experiments This project concerns the biological basis alapvető látásfunkciók 3D vision. A recent theory claims that binocular information is processed by two functionally distinct, parallel channels in the brain.

Látássérültek rehabilitációja: „Fehér Bot”

Here, we would like to identify and characterise these two mechanisms by measuring responses to tricky movies, so-called dynamic random dot stereograms. Jandó Gábor Társtémavezető: Dr.

  1. A közúti közlekedés és a látás 1. rész - Optikai Magazin Online
  2. 0 7 jövőkép, hogyan lehetne javítani
  3. A látássérülés igen tág kategória, amely szükségleteiben három eltérő csoportot alkot.

Mikó-Baráth Eszter A kutatás témája a 3D látás biológiai alapja. Fülöp Diána A 3D-s percepció a vizuális információ központi feldolgozásának egy érzékeny és összetett részét képezi. Célunk a térlátás élettani alapjainak minél részletesebb feltárása vizuális kiváltott válasz VEP és funkcionális mágneses rezonancia imaging fMRI technikák segítségével, pszichofizikai módszerekkel kiegészítve.

Lásd még