Emberi sztereo látás

emberi sztereo látás

Az optikai képalkotásban a szem egyes részei fénytörő közegként vesznek részt. A bejutó fény mennyiségét a szivárványhártya, mint rekesz automatikusan szabályozza.

Optika és látórendszerek

A szem hátsó falán, az ideghártyán keletkező kép élessége attól függ, hogy annak melyik területén jön létre, az milyen sűrűn ellátott receptorokkal. A szemtengelyünket ösztönösen arra a részletre irányítjuk, amelyet élesen szeretnénk látni.

Ehhez az éles képalkotást leginkább befolyásoló szemlencsét a tárgytávolságnak megfelelően fókuszáljuk. A szemizmok segítségével a szemlencse határoló felületének görbületét tudjuk változtatni. Szemünknek ezt az ösztönös tevékenységét akkomodációnak nevezzük. Azt a távolságot, amelyre elhelyezett tárgyat hosszabb időn át szemfáradás nélkül tudjuk figyelni, a tisztalátás távolságának nevezzük, értéke kb. A legkisebb távolság, amelyre még akkomodálni tudjuk szemünket kb.

Рубрика: Emberi látás funkció

A sárgafolton keletkezett éles képet érzékeljük legnagyobb részletességgel, ugyanis a retinának ezen a részén emberi sztereo látás legnagyobb számban az említett receptorok. A látás folyamatának ez a szakasza az optikai szakasz. JPG A retinán keletkező optikai kép jellemzői: valódi, kicsinyített, fordított állású, görbült és egyenetlen. A látási folyamat második szakaszában, a fiziológiai szakaszban ezt a képet az idegvégződésekben keltett ingerületek segítségével felfogjuk és az agy látásért felelős központjába továbbítjuk.

Ezt az egy szemmel látott sík képet jellemzi a monokuláris látásélesség μvagyis az, emberi sztereo látás milyen finom részleteket vagyunk képesek elkülöníteni egy szemmel való szemléléskor. Ekkor a sugarak által keltett ingerületek nem szomszédos idegvégződéseken keletkeznek, ami feltétele az elkülönítésnek. Értéke a tisztánlátás távolságában 0,mm.

  • Grushnikov látomás
  • Látás súlyosbodó szédülés
  • Látás hirtelen eltűnt miért
  • A szubjektív látásélesség mérése
  • Emberi látás, hogyan lehet helyreállítani
  • Aloe a rossz látásért
  • 3D a Sztereovakság szemszögéből - av-multitours.hu Számtech / Házimozi / Az élet cikk

Az optikai-fotográfiai felbontóképesség 0,02 — 0,03 mm, vagyis fényképezéssel kisebb részleteket tudunk rögzíteni, mint amit szabad szemmel képesek vagyunk érzékelni. Azért, hogy a képek részletgazdagságát hasznosítani tudjuk, a fotogrammetriai kiértékelések során a képeket többnyire nagyítás mellett szemléljük. A természetes sztereoszkópikus vagy binokuláris látáskor szemünkkel külön-külön sík képet érzékelünk, és ezekből tudati tevékenység eredményeképpen jön létre a térbeli kép.

A térérzetet az ún. Ezek a A bal képet a bal szemünkkel, a jobb képet jobb szemünkkel kell szemlélni.

Szemléléskor a képek relatív helyzete egymáshoz és a bázishoz képest egyezzen meg a felvételkori emberi sztereo látás, amelyben a szemlélési bázis a felvételi bázisnak felel meg. A bázisviszony a bázis és a fényképezési távolság aránya egyezzen meg a felvételkori bázisviszonnyal. Törekedni kell az ¼-es értékre, amely a tisztalátás távolsága és az átlagos szembázis arányának felel meg.

3D a Sztereovakság szemszögéből

A szemlélési sugárnyaláb egybevágó legyen a felvevő kamera sugárnyalábjával. A feltételek a látásvakság helyreállítása a természetes térlátás szerinti két sík képet látunk külön-külön, amelyet a tudatunk állít össze egy térhatású látvánnyá képpé. A térhatás fokozásának különböző módjai vannak, melyeket a sztereoszkópikus műszerekben alkalmaznak. Ilyenek a szembázis növelése és a nagyítás.

Emberi térbeli látás

A szembázis növelését tükrök segítségével valósítják meg, a nagyítást a szemlélő-berendezésekben elhelyezett nagyítólencsék eredményezik. A két módszer együttes alkalmazásaképpen a totálplasztika vagy túlplasztika látványa jön létre.

Magam is homályossá teszem a látásomat hogyan lehet kezelni a látást számítógépről

Néhány példa a megvalósításra: Sztereoszkópok: képpár képeinek osztott szemlélésére alkalmas eszközök. Ilyenek például a lencsés- vagy zseb sztereoszkópok, a tükrös sztereoszkóp, binokuláris távcsövek és mikroszkópok, stb A digitális fotogrammetriai munkaállomásoknál is találkozhatunk azzal a megoldással, ahol a képernyőn megjelenik a képpár mindkét képe, ezt egy képernyő elé lehajtható sztereoszkópon keresztül szemléljünk, és így a valóságnak megfelelő térbeli látvány mellett végezhetjük a kiértékelést.

Anaglif eljárás: különböző emberi sztereo látás egymás mellé nyomtatott képek színszűrős szemüvegen keresztül történő szemlélése.

Hozzászólások

A nyomtatás színeinek megfelelőek a színszűrők a szemüveg lencséiben. A lencse a szűrő színével megegyező színt átengedi, a másik színt kiszűri. Ezzel megvalósítja a képek szétválasztását.

előadások a látásjavításról lézeres látás-helyreállítási módszerek

A leggyakoribb a emberi sztereo látás és a vörös-zöld színpáros. A módszer hátránya, hogy a valóságtól eltérő színeket kell alkalmaznunk, ami az interpretációt nehezítheti. Ekkor a képpár képeit más-más síkba polarizáltan vetítik, amelyet a képek síkjának megfelelően polarizált szemüveggel tehetünk térhatásúvá.

Digitális képek térbeli kiértékelésénél lehetséges megoldás a képek különböző frekvencián történő vetítése és ennek szemlélése egy folyadékkristályos szemüvegen keresztül, amelyet a számítógép vezérel a vetítés frekvenciájával szinkronban.

Az előzőekben ismertetett megoldásoktól egészen eltérő az a módszer a mesterséges térhatás elérésére, amikor egyetlen kép és egy speciális szemüveg látomás 1 5 1 75 idézhetünk elő térbeli látványt. Digitális képek esetén alkalmazható akkor, ha ismerjük a területet vagy objektumot leíró felületmodellt.

Az eljárásnál alkalmazott szemüveg, amellyel a képet szemléljük, egy plánparalel üveglemeznek felel meg, emberi sztereo látás a fénysugarakat a színek vagyis a hullámhosszuk szerint különböző mértékben téríti el önmagával párhuzamosan.

3 Comments

Ezzel az egyes magassági tartományok között a más-más mértékű eltérítés miatt a színek közötti fiziológiai parallaxist 9. Ez az eljárás csupán a látvány előidézésére szolgál, ugyanis a térbeli kiértékelések egyik célja a magassági adatnyerés, itt viszont a magassági adatok ismerete feltétele a sztereo szemlélésnek. A felsorolt példákon kívül számos más módja is létezik a mesterséges sztereoszkópikus szemlélésnek. Ezen a területen nemrég magyar diákok által kifejlesztett eszközök és módszerek részesültek rangos hazai és nemzetközi elismerésben.

Emellett meg kell említenünk azokat a megoldásokat emberi sztereo látás, amelyek során több kép alapján történik a térbeli kiértékelés —akár automatikusan- de eközben nincs mód térbeli szemlélésre.

ahogy a pluszlátással rendelkező ember látja látás inga

Másik esetben a lézerszkenneres térbeli adatnyerést és a fotogrammetriai képalkotást kombinálják, és úgy jutunk képalapú raszteres térbeli végeredményhez, hogy közben klasszikus értelemben vett fotogrammetriai kiértékelés nem történik. A számítástechnika látásélesség 0 mennyi, a naponta újabb és újabb szoftverek megjelenése megújították a térfotogrammetriai kiértékelések hagyományos módszereit.

Lásd még