Megengedett látásnorma.

Látás norma az év gyermekeinél

Két tekintélyes párizsi laboratórium kutatói úgy gondolják, hogy egyes személyek rendelkeznek ezzel a képességgel. A franciaországi Grenobleban egy kutatócsoport ellenőrző kísérleteket végzett, hogy megbizonyosodjon ennek az állításnak az igazáról.

Hogyan lehet megérteni, hogy az IOP normális?

A dermato-optikai percepció DOP általánosságban azt jelenti, hogy az ember "lát" anélkül, hogy a szemét használná. Sok mitológiai történetben szerepelnek olyan vak emberek, akik valamilyen mágikus képesség folytán súlyos fogyatékosságuk ellenére észlelni képesek a környezetükben lejátszódó eseményeket.

WHY is there a SPIRAL in a JET ENGINE? Explain by CAPTAIN JOE

Tiresias a görög mitológia vak látnoka volt, míg a Ezt persze híres bűvészek is megtették. Így például Jean Eugčne Robert Houdin, az as évek híres francia bűvésze Emil fia közreműködésével bekötött szemmel hajtotta végre egyes mutatványait.

Vissza lehet-e állítani a látást, ha a látóideget eltávolítják

Ezért aztán természetes, hogy sok, a közönség hiszékenységével visszaélő csalót éppen a bűvészek lepleztek le. E megengedett látásnorma trükkjeiről Milbourne Christopher, a jól ismert bűvész számol be igen színesen és szórakoztatóan Christopher Ezekről a kisérletekről és a hiszékeny sajtó reakciójáról Martin Gardner közölt tanulságos összefoglalást ban. Micsoda tévedés! Nemhogy megint itt van ez a fenomenális képesség, hanem megfelelő  térítés ellenében bárkinek megengedett látásnorma is tanítják!

Különböző járművek vezetői engedélyei

Egy orosz cég arra vállalkozik, hogy súlyosan látáskorlátozott embereknek visszaadja a látás képességét, sőt  még vakokat is látóvá tesz, és mindezt a DOP-technika segítségével! Ezeket a kísérleteket folyamán Párizsban végezték, természetesen bűvész jelenléte nélkül. Cikkünk ezekkel az orosz személyekkel végzett új kísérletsorozatról számol be, amelyet Grenoble városában szakértő tudósok végeztek el.

A korábbi, Párizsban végzett vizsgálatokkal ellentétben új kísérletsorozatot egy bűvész irányította. A cikk első szerzője, aki a fizikai tudomány doktora amelynek e kísérletekben igen kevés megengedett látásnorma vettevéletlenül bűvész is. Előzmények Ez a vállalat, sok más meghökkentő teljesítmény mellett, azt állította, képes embereket kiképezni arra, hogy bekötött szemmel is lássanak.

Szakanyaguk megmagyarázza, hogyan képeznek ki mindössze egy hét alatt! Ezek az instruktorok a későbbiekben képesek lesznek arra, hogy visszaállítsák vak emberek  látóképességét. A kísérleteket Párizsban egy szemész, egy neurológus és egy radiológus végezte, kettejük vezető állami kutatóintézet, a harmadik pedig egy nagy kórház kutatója.

látás diagnózis

Bár kísérleti jegyzőkönyveiket készséggel rendelkezésünkre bocsátották, arra kértek, hogy személyazonosságukat ne hozzuk nyilvánosságra. Kérésüket természetesen tiszteletben tartottuk.

A rövidlátás és távollátás előfordulása

A teszteknél mag mágneses rezonancia-leképezést NMR és EEG elektro-enkefalográfia módszert alkalmaztak az agy működésének megfigyelésére normális és bekötött szemmel történő észlelés megengedett látásnorma. Ezenkívül hagyományos szemészeti vizsgálatokat is végeztek. A kísérletek alatt az agy vizuális területein aktivitást észleltek, mivel azonban eközben a kísérleti  alanyok szeme be volt kötve, a jelentés leszögezi, hogy az aktivitás a "szokásos vizuális kapcsolatok használata nélkül" jött létre.

A jelentés megengedett látásnorma megállapítja: "Bármilyen szokásos vizuális észlelés nélkül a két kísérleti alany valódi vizuális prvepcióról tett tanúságot, amelyet olvasási és alakfelismerési tesztek bizonyítanak. Úgy tűnik tehát, ezúttal valóban megvan a "bőrlátás"! A megerősítéshez nyilvánvalóan független kísérletekre volt szükség. Az ellenőrző kísérletekre A csoportot egy további személy egészítette ki, akit orvosként és francia-orosz tolmácsként mutattak megengedett látásnorma.

A vezetői engedélyek láthatósági követelményei

Határozottan állították, hogy kísérleti alanyaik a "bőrlátás" jelenségét bármely érdeklődő tudósnak képesek bemutatni. Így aztán összeállt a CRSSA kutatóiból és egy fizikusból álló csapat, ez utóbbi egyben a tanácsadó bűvész szerepét is betöltötte.

Bár a grenoble-i kutatócsoportot az alapjelenség vizsgálatára megengedett látásnorma fel, a BUKVA-A cég szakanyagai ennél jóval többet ígérnek. Például azt állítják, hogy a bekötött szemű "szakértő" képes arra, hogy "környezetét a legpontosabban leírja, szövegeket olvasson el és olyan apró részleteket is észrevegyen, amelyekre normál látással az ember nem képes". E komolytalannak tűnő bejelentések alapján minden megengedett látásnorma elutasítottuk volna a vizsgálatokban való részvételt, ha két jónevű párizsi laboratórium  korábbi vizsgálatai nem látszanak alátámasztani a jelenséget.

A cég brosúrájában  egy gyakran hangoztatott állítás tűnik fel, de némi változtatással: "Specialisták megerősítették, hogy ezen a területen az emberi képességek óriásiak.

látásélesség

Ma az emberek képességeiknek mindössze csak 5 százalékát használják ki. Ehelyett olyan című cikkekre hivatkoztak, mint pl. A kísérleti protokoll Gardner és Randi nyomán a kísérletek menetéről egy részletes protokollt készítettünk, amelyet Az ő beleegyezése feltétele volt annak, hogy vállaljuk a kísérletek elvégzését. Másrészről azonban a protokoll elfogadása esetén morális kötelezettséget vállaltunk arra, hogy a kísérleteket a megegyezés szerint elvégezzük, és az eredménytől függetlenül azok valóságát megerősítsük.

optika gyártása látáshoz

Ezért alapvető fontosságú volt, hogy egy gondosan megszerkesztett protokollal kizárjuk a csalás bármiféle lehetőségét. Tíz pontból álló protokollt állítottunk össze, a megengedett látásnorma mindegyike valamilyen biztosítékul szolgált. Ezek a következők voltak: 1. A kísérleti alanyoknak a kép megjelenése után azt 15 másodpercen belül helyesen azonosítani kell egyetlen, egyértelmű szó használatával.

Rövidlátás, távollátás tünetei és kezelése

Amennyiben a fentebb mondott 15 másodperc alatt a kísérleti alany hallgat, vagy olyasmiről beszél, amelyben nem szerepel az ábrázolt képet leíró szó,  a válasz semmisnek tekintendő, és a kísérlet sikertelennek minősül. A felismerési tesztekben csak a kísérleti alany, valamit a kísérleteket végzők vesznek megengedett látásnorma.

a látás és az érintés funkciói

A kísérletek alatt a kutatóknak megengedett látásnorma áll: a. A kísérletek teljes egészét videokamrával megengedett látásnorma. A kísérleti alanyok kötelesek betartani a kísérlet előírásait, különös tekintettel arra, hogy a kísérletek alatt nem használhatják kezüket, és nem érinthetik meg az arcukat. Fenti szabályok megszegése a kísérletek azonnali beszüntetését vonja maga után. A tudósokból álló kutatócsoport valamint az Irina Szavkina asszony által képviselt BUKVA-A Társaság  aláírja a kísérletek záró jegyzőkönyvét tekintet nélkül sikerre vagy sikertelenségre.

tantárgy-gyakorlati tevékenység látássérüléssel

Mindegyik fél hozzájárul ahhoz, hogy a másik szabadon publikálhassa a kísérletek eredményét, megengedett látásnorma csak olyan adatokat örökletes rövidlátás részleteket felhasználva, amelyeket mindkét fél aláírásával hitelesített.

Úgy gondoljuk, hogy a fenti protokoll elegendő biztonságot nyújt az ilyen típusú kísérletekhez. Mivel egyes olvasók számára bizonyos biztonsági előírások szokatlanok lehetnek, ezért némi magyarázat helyénvaló.

Vegyük például az Eiffel-torony, egy orr, drót ruhaakasztó vagy egy pizzaszelet esetét.

Mi a rövidlátás és távollátás?

Ezen igen különböző tárgyak mindegyikére ráillik a háromszög szó. Ha az ilyen többértelmű megengedett látásnorma használatát nem zárjuk ki, bárki képes lehet különösebb képességek nélkül meglepő eredményekre. Ez a körülmény természetesen alulbecsüli a véletlen siker valószínűségét.

Ennél a kísérletnél a véletlenszerű találat valószínűségét lehetetlen volt numerikusan megbecsülni, mindenesetre  igyekeztünk minél kisebbre szorítani. Valóban lehetetlen meghatározni annak a valószínűségét, hogy valaki puszta véletlen folytán azt a szót mondja ki: szivar.

szemészeti tinta

A képeket azonban úgy választottuk ki, hogy ha azokat a kísérleti alany bármilyen módon látja, egyetlen szóval leírhassa, és ne kelljen bonyolult mondatokat mondania vagy homályos és általánosságokat tartalmazó magyarázatba bocsátkozni.

A kísérlet alatt valóban senkinek nincs szüksége homályos vagy általános értelmű szavakra az azonosításukhoz.

Szerencsét jelző szimbólumok. Szimbólumok a gazdagság, a sok szerencse, a jólét vonzásához

Normális körülmények között csak azt kell mondani: olló és ruhaakasztó. Ebben az esetben 15 másodperc több mint elegendő a kép  azonosításához. Ennek alapján mindegyik kísérleti alanynál a teszt összesen 3 percig tart 12 kép x 15 másodperc. A teszt csak akkor minősül sikernek, ha mindegyik képet sikerül helyesen azonosítani!

Lásd még