A látássérült beszédterápiás munka jellemzői

a látássérült beszédterápiás munka jellemzői

Önfejlesztés Defektológiai ágak. A defektológia tárgya, céljai, alapelvei és módszerei. Tárgy: a defektológia tárgya, feladatai, alapelvei és módszerei Mivel a rendellenes gyermekek nagyon hajlamosak a káros hatásokra és körülményekre fájdalmas folyamatok, mentális stressz és stressza kompenzációs mechanizmusok megsemmisülhetnek.

Ugyanakkor az üzemeltethetőség hirtelen csökken, és a fejlődés lelassul. Ezt a jelenséget dekompenzációnak nevezik. A funkcionális rendellenességek ilyen visszaesése instabilitáshoz és a mentális folyamatok gyengüléséhez vezet.

Ebben az állapotban a gyermeknek védőrendszert kell létrehoznia és korlátoznia kell a munkaterhelést. A kompenzációs folyamatok rendellenes gyermekekben számos körülménytől függ. A kompenzáció, a korrekció és a funkció helyreállításának fontos feltétele a korrekciós és oktatási a látássérült beszédterápiás munka jellemzői, amelyet úgy építenek, hogy figyelembe veszik a rendellenes gyermekek különféle csoportjainak fejlődési sajátosságait, valamint az egyes gyermekek egyedi tulajdonságainak ismeretén alapszik.

Rehabilitas - a fitnesz, a látássérült beszédterápiás munka jellemzői helyreállítása orvosi és pedagógiai értelemben - egy rendellenes gyermek bevonása a társadalmi környezetbe, a társadalmi élet és a munka megismerése pszichofizikai képességeinek szintjén.

Ez a fő feladat a defektológia elméletében és gyakorlatában.

A figyelem fő funkciói a következők: a szükséges mentális és fiziológiai folyamatok aktiválása és felesleges gátlása; a bejövő információk célirányos szervezett kiválasztása a figyelem fő szelektív funkciója ; bizonyos tárgyi tartalom képeinek megőrzése, megőrzése a cél eléréséig; hosszú távú koncentráció, aktivitás biztosítása ugyanazon tárgyon; a tevékenység menetének szabályozása és ellenőrzése. A figyelem abban rejlik, hogy egy bizonyos eszme vagy szenzáció domináns helyet foglal el a tudatban, kiszorítva másokat. Az adott benyomásnak ez a nagyobb tudatossága a figyelem alapvető ténye vagy hatása. Ennek következtében vannak másodlagos hatások, nevezetesen: a figyelem elemző hatása - ez a nézet részletesebbé válik, abban további részleteket észlelünk; rögzítő hatás - az eszme stabilabbá válik a tudatban, nem tűnik el olyan könnyen; megerősítő hatás - a benyomás, legalábbis a legtöbb esetben, erősebbé válik: a figyelem bevonása miatt a gyenge hang valamivel erősebbnek tűnik.

A rehabilitációt orvosi eszközökkel végzik, amelyek célja a fejlődési rendellenességek kiküszöbölése a látássérült beszédterápiás munka jellemzői enyhítése, valamint a speciális oktatás, nevelés és szakképzés. A rehabilitáció folyamatában a betegség által zavart funkciók kompenzálódnak. A rehabilitációs feladatokat a rendellenes gyermekek különféle kategóriáira szolgáló speciális oktatási intézmények rendszerében oldják meg, ahol az oktatási folyamat szervezésének sajátosságait a gyermekek rendellenes fejlődésének jellemzői határozzák meg.

Defektológus mi az. Mi a különbség a logopédia és a patológus között

Társadalmi alkalmazkodás a Lat. Adapto-tól - adaptáció - a rendellenes gyermekek egyéni és csoportos viselkedése a társadalmi normák és értékek rendszeréhez igazítása. Rendellenes gyermekekben a fejlődési rendellenességek miatt nehéz a kölcsönhatás a szociális környezettel, csökkent a képesség a változásokra való megfelelő reagálásra és a bonyolultabb követelményekre.

Különleges nehézségeket tapasztalnak céljaik elérésében a meglévő normák keretein belül, ami nem megfelelő reakciót okozhat számukra, és eltérő viselkedéshez vezethet. A rendellenes gyermekek képzésének és nevelésének feladatai között szerepel a megfelelő kapcsolatok biztosítása a társadalommal, a kollektív csoporttal, valamint a társadalmi ideértve a jogi normákat és szabályokat is tudatos végrehajtása.

VARÁZSDOBOZ - Audió vizuális számítógépes beszédfejlesztő program beszédhibás gyermekek részére

A társadalmi adaptáció lehetőséget ad a rendellenes gyermekek számára, hogy aktívan részt vegyenek a társadalmi szempontból hasznos életben. A speciális oktatási intézmények tapasztalata azt mutatja, hogy ezen iskolákban a hallgatók képesek megtanulni a látássérült beszédterápiás munka jellemzői társadalmunkban elfogadott viselkedési normákat. A családi nevelés aktív tényező a rehabilitációban.

a viztamin a látás javítása érdekében

A család és az iskola együttes erőfeszítései biztosítják a rendellenes gyermeket az aktív társadalmilag hasznos tevékenységekbe való bevonáshoz, munkalehetőségeinek azonosításához és az elérhető szakma kiválasztásához. A rehabilitáció lehetőségei évről évre bővülnek.

A tudományos és műszaki fejlődés javítja a rehabilitációs módszereket és technikákat. A műszaki oktatási segédeszközök, a siket emberek számára az iskolákban használt legújabb eszközök például olyan eszközök, amelyek a beszéd hangot optikai jellé alakítják és a vakok számára javítják az oktatás hatékonyságát, és ellensúlyozzák a fejlődési hiányokat.

A defektológia számos más kategóriával és fogalommal is működik, amelyeket a vonatkozó szakaszokban ismertetünk.

Gyógypedagógus

A defektológia fő céljai A különféle rendellenességekkel küzdő gyermekek fizikai és mentális fejlődésének objektív törvényeiről és tulajdonságairól szóló mély és változatos klinikai, a keratitis a látás helyreáll, pszichológiai és pedagógiai vizsgálat a defektológia egyik fő feladata. A defektológia, mint a tudás szerves ága, az egyes ágazatok fejlesztése és integrációja, a különféle kategóriákba tartozó rendellenes gyermekek általános fejlődési mintáinak kialakítása, képzése és oktatása eredményeként alakult ki.

E minták azonosítása lehetséges a különféle szakemberek tanárok, defektológusok, orvosok, fiziológusok, pszichológusok stb. Abnormális gyermekeinek átfogó, sokrétű megközelítése mellett. A speciális pedagógia természettudományos alapja a rendellenes gyermekek sokoldalú klinikai, élettani, pszichológiai vizsgálata. Ez magában foglalja: a különféle fejlődési fogyatékossággal élő gyermekek természetének, szerkezetének és korrekciós-kompenzációs képességeinek meghatározását; a rendellenes gyermekek pedagógiai osztályozásának problémájának megoldása a differenciált képzés és oktatás megszervezése érdekében; a rendellenes gyermekek azonosítása és nyilvántartása.

A tudományos fejlődés alapján ezeket a tevékenységeket korai életkorban és az ország minden régiójában el kell végezni. A kapott adatokat speciális gyermekintézmények tervezéséhez és megszervezéséhez használják annak érdekében, hogy a rendellenes oktatásban részesülő gyermekek a lehető legszélesebb körű információt kapjanak. A fejlődési rendellenességek korai diagnosztizálására szolgáló módszerek tudományos fejlesztésének problémája közvetlenül összefügg az azonosítás és a számvitel problémáival.

A halláskárosodás észlelésére módszereket fejlesztettek ki már a gyermek életének első évében, amelyek lehetővé teszik, hogy időben megkezdhesse a hallás és a beszéd fejlesztését. A látássérülés és az izom-csontrendszer kialakulásának korai szakaszában sikeresen diagnosztizálták. A mentális fejlődési rendellenességek diagnosztizálását orvosi és pedagógiai bizottságok végzik. A defektológia elméleti kérdéseket, diagnosztikai eszközöket és hatékony módszereket dolgoz ki, amelyek megbízható eredményeket garantálnak a szellemi fogyatékos gyermekek kiválasztásában, akik az összes rendellenes gyermek túlnyomó többségét alkotják csökkent hallás- látás- és motoros szférában, mentális hiányosságokat is gyakran figyelnek meg.

A mentális fejlődési rendellenességek korai diagnosztizálása azonban jelenleg nem tökéletes, a látássérült beszédterápiás munka jellemzői tudományos fejlesztést és új megközelítést igényel a speciális intézményekben gyermekek kiválasztására szolgáló bizottságok felépítésében és munkájában. A rendellenes gyermekek számára speciális intézmények hálózatának szervezésének és fejlesztésének elveinek indokolása és fejlesztése.

A rendellenes gyermekek oktatásának, nevelésének és fejlődésének története megmutatta annak előnyeit, hogy speciális oktatási intézményekben tartják őket.

hogyan lehet lehetővé tenni a yandere látást

Hazánkban a rendellenes gyermekek oktatási rendszerének megszervezése a nemzeti elvek alapján biztosítja oktatásuk kötelezőségét, folytonosságát és időtartamát. A defektológia tudományosan fejleszti ki és gyakorlatilag megoldja a rendellenes gyermekek korai iskola előtti oktatásának és képzésének a problémáját.

Defektológus mi az. Mi a különbség a logopédia és a patológus között

A fejlődési rendellenességek kompenzációját és kijavítását sikeresen hajtják végre, ha egy rendellenes gyermek korai bevonása a speciális nevelés és nevelés folyamatába látássérülés ellenőrzése. A rendkívüli gyermekek oktatásának és nevelésének egysége a speciális iskolák tevékenységének egyik alapelve.

Az egyik vezető elv, amely minden speciális oktatási intézmény számára kötelező, a rendellenes gyermekekkel szembeni humánus hozzáállás, az emberi méltóság tiszteletben a látássérült beszédterápiás munka jellemzői.

A rendellenes gyermekek intézményeiben az oktatási folyamat céljainak, céljainak, tartalmának és módszereinek meghatározása. A defektológia alapvető kérdése az általános és a speciális oktatás kapcsolatának lényege, a fejlődési rendellenességek orvoslással és eszközökkel történő leküzdésének lehetősége, a pszichológiai és pedagógiai eszközök lehetősége a rendellenes gyermek fejlődésének korrekciójára. A speciális didaktikai rendszerek az egyes iskolai típusok számára bizonyos oktatási elveket, az oktatási folyamat szervezeti formáit, a tipikus tanítási eszközöket és módszereket biztosítják.

Az iskolákban tanult tantárgyak speciális tankönyvek, módszerek, vizuális és műszaki tananyagoknak felelnek meg. A pedagógiai eszközök játsszák a fő korrekciós szerepet a rendellenes gyermekek oktatásában, növelik kognitív képességeiket és serkentik a hibás analizátorok fennmaradó funkcióit. A gyógyszereknek kiegészítő esetekben kiegészítő szerepe van.

Vygotsky, "de sokkal korábban legyőzi őket társadalmilag és pedagógiailag, mint orvosi és biológiai szempontból. Az általános oktatás elválaszthatatlanul kapcsolódik a munkaképzéshez és az oktatáshoz. A testnevelés egyrészt a fizikai tulajdonságok erősítésének, a térbeli orientáció és a motoros készségek fejlesztésének a funkcióját látja el, másrészt a betegségek következményeinek kiegyenlítése és kiegyenlítése, vagyis korrekciós funkciója van.

Megelőző intézkedések rendszerének kidolgozása a rendellenes gyermekkori események megelőzésére.

Speciális eljárások, módszerek, terápiák Segített kommunikáció augmentatív A kapcsolatteremtés képességének, a gondolatok, érzelmek megosztásának, közös értelmezésének kialakítása, megerősítése, kibővítése; elsődlegesen a beszédfejlesztés, az alternatív, augmentatív kommunikáció és a komplex művészeti nevelés módszereivel, eszközeivel, technikáival. A súlyos beszédfogyatékos, beszédképtelen gyermekek fejlesztésének része, sőt központi feladata. Alternatív, augmentatív kommunikációs technikákat csak azok a pedagógusok taníthatnak, akik ezt a speciális tanfolyamot a Bliss Alapítványnál elvégezték, vagy a főiskolai képzés keretében elsajátították. Mozgásfejlesztés A mozgásnevelés elsődleges feladata a károsodott mozgás javítása, így ennek megvalósítása során alkalmazzuk a gyógytorna aktív és passzív eljárásait, az orvosi rehabilitációt, a fizioterápia módszereit és eljárásait, hidroterápiát, különböző terápiás eljárásokat, illetve azok elemeit pl.

A megelőzést a lakosság egészséges munka- és életkörülményei, a minősített orvosi ellátás, a betegségmegelőzés, az anyaság és a gyermekkor védelme biztosítják. Az egészségnevelés és az nevelés, valamint a defektológiai ismeretek terjesztése a lakosság körében rendkívül fontosak a gyermekek rendellenességeinek megelőzése szempontjából. A rendellenes egyének szocializációs folyamatának hatékonyságának javítása a fejlődés különböző szakaszaiban.

A defektológia a felnőtt rendellenes személyek életében és munkájában a problémák széles skáláját, a társadalmi életbe való beilleszkedésüket, a munkacsoportokat és a munkájuk hatékonyságát vizsgálja.

A szovjet defektológia elismeri egy társadalmilag aktív érett személyiség kialakulásának lehetőségét a rendellenes gyermek következetes és célzott képzése, oktatása és fejlődése eredményeként.

A defektológia alapelvei és módszerei A defektológia számos kapcsolódó tudományhoz kapcsolódik, pszichológiai, pedagógiai és orvosi tudományokhoz. A defektológiának közös célja és alapelvei vannak az általános pedagógiával, bár fogalmi rendszerét a rendellenes gyermekek oktatásának, nevelésének és fejlesztésének speciális feladataira építve fejleszti ki. Különböző életkorú rendellenes gyermekek szellemi fejlődésének tanulmányozása közelebb hozza a defektológiát a pedagógiai és a gyermekpszichológiához, amelynek fő feladata a személyiség kialakulásának törvényeinek meghatározása a normál gyermek különböző fejlődési szakaszaiban.

A pedagógiai pszichológia, amely a látásélesség 0 3, készségek és személyiség kialakulásának pszichológiai törvényeit tanulmányozza a tömeges iskolában történő képzés és oktatás során, biztosítja a defektológiához szükséges anyagot, tanulmányozva a rendellenes fejlődés törvényeit.

Az emberi psziché működését és mentális fejlődését szabályozó törvények ismerete nélkül normális tudományos rendszer kidolgozása a a látássérült beszédterápiás munka jellemzői gyermekek kiképzésére és oktatására. Mivel a defektológia a testi és mentális fogyatékossággal élő gyermekek tanulmányozásával, kiképzésével, nevelésével és fejlesztésével foglalkozik, klinikai tanulmányukra van szükség adatokra, amelyeket be lehet szerezni a neuropatológiából az idegrendszer organikus és funkcionális betegségeinek tudományaa patológiás anatómiából a strukturális rendellenességeket tanulmányozó tudományból.

A signopedológia és a tylopedagógia szempontjából kiemelkedő jelentőségű az otolaringológia a fül, az orr, a torok betegségeinek tudománya és az oftalmológia a látási szervek betegségeinek a látássérült beszédterápiás munka jellemzői adatai. A károsodás mentális funkcióinak helyreállítására szolgáló módszerek fejlesztését a hiba kompenzálására szolgáló módszerekkel segíti a pathopszichológia a pszichológia olyan ága, amely az agy kóros állapotában vizsgálja a mentális aktivitás változásait.

A rendellenes gyermekek fejlõdésének pszichofizikai tulajdonságainak, valamint hyperopia myopia senilis oktatás és képzés törvényeinek tanulmányozása érdekében a defektológia tudományos a látássérült beszédterápiás munka jellemzői pedagógiai kutatási módszerek rendszerét alkalmazza.

Gyógypedagógus – Wikipédia

Különösen fontosak azok a módszerek, amelyek célja a rendellenes gyermekek különféle kategóriáinak egyedi eltéréseinek és jellemzőinek tanulmányozása. A rendellenes gyermekek jellemzőinek, egyes kategóriák fejlettségének tanulmányozása hozzájárul az oktatás szintjének növekedéséhez. Először a gyermek családjában, majd az iskolában az oktatás minden éve alatt, ezt követően pedig önálló életben hajtják végre. A tanulmány összetettsége, azaz a tanárok, oktatók, pszichológusok, orvosok által összegyűjtött adatok összehasonlítása előfeltétele a rendellenes gyermekek pszichológiai és pedagógiai vizsgálatának.

A defektológia tudományos kutatásának fő feladata a gyermekek fejlődési rendellenességeinek megelőzésére és leküzdésére szolgáló hatékony módszerek kifejlesztése. A tudományos és a látássérült beszédterápiás munka jellemzői kutatások során a defektológia közismert pedagógiai és pszichológiai módszereket alkalmaz.

látási problémák tanulók

Ez a megfigyelés egy természetes pszichológiai és pedagógiai jelenség célzott tanulmányozását foglalja magában természetes körülmények között, vizsgálatot vagy beszélgetést egy előre meghatározott terv szerint, lehetővé téve a hallgatói személyiség kialakulásának sajátosságainak vagy a korrekciós oktatási folyamat hatékonyságának megismerését.

Különböző típusú kísérleteket alkalmaznak széles körben - természetes meggyőző és edző és laboratóriumi, amelyet speciálisan létrehozott körülmények között hajtanak végre.

A kísérleti feladatok nemcsak a kialakult jellemzőket és különféle nehézségeket tárják fel, hanem a fejlesztési lehetőségeket is.

Lásd még