Jövőkép a 4. évfolyamra

Pályaválasztási felelős: Győryné Jövőkép a 4. évfolyamra Henriette igh.

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ – SZAKGIMNÁZIUM | ESZC Bottyán János Technikum

OM azonosító:   4 évfolyamos gimnázium természettudományi tagozat   4 évfolyamos általános tantervű gimnázium   4 évfolyamos gimnázium angol-német idegen nyelvi tagozat, 9. A XVI. Gimnáziumunkban sokoldalú, az egyetemi tanulmányokat jól megalapozó ismeretekkel, igényes idegennyelv-tudással, kiemelkedő művészeti képzéssel, valamint keresztyén erkölcsi értékrend alapján neveljük diákjainkat.

  • Veleszületett myopia és hyperopia
  • Szemcseppek javíthatják a látást
  • Rövidlátó és hyperopia
  • К тому времени, когда они достигли первых зданий города, Хедрону стало ясно, что его тактика увиливания от ответов полностью провалилась и ситуация самым драматическим образом вышла из-под контроля.
  • Stratégiai rövidlátás

Miért érdemes még Péterfys diáknak lenni? Hitoktatás: hitoktatásban minden tanuló a saját vallásának megfelelően részesül az órarendbe beépítve.

jövőkép a 4. évfolyamra

Az ökumené szellemében testvéri kapcsolat fűz bennünket több hazai és külföldi történelmi egyházhoz. Diákjaink bekapcsolódnak hazai és külföldi keresztyén ifjúsági szervezetek életébe.

jövőkép a 4. évfolyamra

Választható idegen nyelvek: első idegen nyelv: angol vagy német, második idegen nyelv: angol, német, francia, olasz megfelelő létszámú érdeklődés esetén.

Az emelt nyelvi óraszámokon túl a tanulóknak lehetősége van szakköri keretek között anyanyelvi tanárokkal való társalgásra, valamint nyelvvizsgákra, versenyekre való felkészülésre. Egyházi kapcsolatainknak köszönhetően a diákok anyanyelvi környezetben is fejleszthetik nyelvtudásukat Németországban, szemedzés a látásélesség javítása érdekében angol nyelvet pedig anyanyelvi lektor segítségével, illetve amerikai egyetemisták által vezetett táborokban gyakorolhatják.

Informatika: a legkorszerűbb tárgyi feltételek mellett oktatjuk az informatika tárgyat. Természettudományos tantárgyak: a 4 évfolyamos gimnáziumban a biológia, fizika, kémia és matematika tantárgyakat csoportbontásban és emelt óraszámban tanítjuk.

Képzések bemutatása » Péterfy Győr

Gépírás: a 7. Tánc- mozgás- és viselkedéskultúra, zene: 5.

Az iskola stratégiai célkitűzése, hogy Komárom-Esztergom megyében egyedülálló, máshol el nem érhető területeken és feltételekkel juttassa hozzá diákjait a piacképes szakmai vagy a továbbtanuláshoz szükséges tudáshoz. Olyan műszaki és természettudományos szakokat indítunk, amellyel az érettségi után könnyebb elhelyezkedni.

Eredményesen működünk együtt a Liszt Ferenc Zeneiskolával, ennek köszönhetően sokan járnak hangszeres oktatásra. Pályázatok: Az intézmény sikeresen vesz részt több európai uniós pályázaton.

Felvételi tájékoztató a 2019-2020. tanévre

A nevelőtestület felkészült, és alkalmazza a legkorszerűbb kompetencia alapú és kooperatív tanítási-tanulási technikákat, melyet interaktív táblák és korszerű szaktantermek segítenek. Felvételi előkészítés, tehetséggondozás: Felvételi előkészítés a A tanórán túl szakkörökön, valamint versenyekre való egyéni felkészítés során gyarapíthatják ismereteiket az érdeklődő tanulók.

Csoportbontásban tanulnak a diákok az informatika, idegen nyelv, hittan- valamint a választott szakirányú órákon.

jövőkép a 4. évfolyamra

A kutatni, elmélyülni vagy szórakozni vágyó diákok számára kötet áll az iskolai könyvtárban rendelkezésre, valamint ugyanennyi kötet az evangélikus gyülekezeti levéltárban. Szakköreink: matematika, fizika, kémia, robotika, idegen nyelvek, magyar nyelv és irodalom, könyvtárhasználat, önismeret, vizuális kultúra, énekkar, illetve igény szerint valamennyi műveltségterületen.

Felvételi tájékoztató a Iskolánk Esztergom egyik legmesszebb nyúló hagyományokkal rendelkező középiskolája.

Sport: labdajátékok foci, kézi- röplabda és kosárlabda, úszás, iskolai keretek között gyakorolhatók. Iskolánk helyet biztosít judo, kajak-kenu sportágak edzéseinek.

Felvételi tájékoztató a tanévre | ESZC Bottyán János Technikum

Tanulóink nagy számban választják a vízi sportokat a csónakházak és uszodák közelsége miatt. Továbbtanulási eredményeink: Intézményünk a legjobb középiskolák rangsorában a diákok felvételi és versenyeredményei alapján évek óta kiváló minősítést kap.

Мы сейчас говорим о вас, -- сказала она, не обьясняя, кто это -- мы и каким образом могла происходить такая консультация. -- Если вы возвратитесь в Диаспар, о нашем существовании узнает весь город. Даже если вы пообещаете никому ничего не рассказывать, вы все равно не сможете сохранить наше существование в тайне.

Tanulóink pályaválasztása sokszínű. Az egyénre szabott felkészítés eredményeképpen pl: műszaki, — orvosi egyetemen, gazdálkodási vagy bölcsészkaron egyaránt sikeresen tanulnak.

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ – SZAKGIMNÁZIUM

Közösségi élet: Diákok, pedagógusok, lelkészek, szülők szoros együttműködésének köszönhetően családias légkörben zajlik a jövőkép a 4. évfolyamra iskolai élet.

jövőkép a 4. évfolyamra

Rendezvényeink, vonzó programjaink kedveltek a diákok körében. Iskolai szintű rendezvények, pl. Jövőkép: Az intézmény és fenntartója, a Győri Evangélikus Egyházközség kiemelt állami támogatás segítségével korszerű épületekkel bővült és teljesen megújult.

Mindez lehetővé teszi, hogy tanulóink Közelgő események.

Lásd még