Kutatásának látásélességi módszerei, Milyen helyzetekben ajánlott szemgolyót?

kutatásának látásélességi módszerei

Navigációs menü

A kutatási módszerek csoportosítása Dr. Mayer Péter Ez a gyakorlati és elméleti sokféleség tükröződik az alkalmazható módszerek sokféleségében is.

kutatásának látásélességi módszerei

Amikor a szociológia kutatási módszertanáról beszélünk, akkor valójában egymást kiegészítő módszerek egész sorozatára gondolunk. A módszereket három szempontból csoportosíthatjuk ez egyben a kutatási terv során felmerülő három alapvető kérdés : - az információk kinyerésének módja; - a nyert információk strukturáltsága; - a vizsgálat időbelisége.

kutatásának látásélességi módszerei

Minden kutatási módszer a lényegét tekintve valamilyen interakcióra, vagyis a kutató és a kutatás alanya közötti kapcsolatra épül. Ennek az interakciónak, kapcsolatnak a célja az, hogy a kutató számára fontos információkat hordozó reakciót adjon a kutatás alanyából.

Ebben a megközelítésben a kutató feladata egy olyan inger, szakszóval stimulus kialakítása, amely a kívánt információkat hordozó reakciót váltja ki a kutatás alanyából.

kutatásának látásélességi módszerei

Attól függően, hogy a kutató által adott stimulus milyen jellegű, elkülönítjük a verbális és nem-verbális stimulusokat: - Amennyiben a kutató megkérdezi a kutatás alanyát, verbális stimulusról beszélünk. A stimulus ebben az esetben maga a kérdés, a kívánt információt pedig a kérdésre adott szóbeli válasz hordozza. Ugyanakkor fontos, hogy a kérdéssel adott stimulust kiegészítheti video, kép, hang, tárgy; a szóbeli válasz mellett pedig fontos lehet a hanghordozás, a testtartás, a gesztusok megfigyelése is.

A látásélesség meghatározására szolgáló rendszerek és szabályok

Ebbe a csoportba a kérdőíves megkérdezés és az interjú különféle formái tartoznak. A stimulus ebben az esetben valamilyen nem-szóbeli inger — ezt a kutató is létrehozhatja, de érkezhet a környezetből is.

  1. Refraktometriai módszerek és szemkárosodás módszerei Javítás Ha nehézséget okoz a refraktív hiba meghatározása, használja az árnyék-teszt technikát.
  2. Látás plusz online
  3. Aki gyakorlatokkal állította vissza a látást
  4. Hogyan lehetne javítani a lányok látását
  5. Vaszkuláris látásromlás elleni gyógyszerek
  6. Szállás: lat.
  7. Turizmus kutatások módszertana | Digitális Tankönyvtár

A megfigyelés során elsősorban a kutatás alanyának viselkedése hordozza a várt információt, de bizonyos esetekben a látás 0 75 helyzetben elhangzó beszélgetések rögzítésére is sor kerül.

A nem-verbális módszerek közé a kutatásának látásélességi módszerei és a megfigyelés tartoznak. A második kérdés, ami alapján a kutatási módszereket csoportosíthatjuk, az, hogy kapott információk mennyire legyenek szabványosak vagyis a kutatási alanyok által adott válaszok formája mennyire legyen egységes.

Lézeres diagnosztika szemészetben

Ez a kutatás strukturáltságának kérdése: minél több kérdésnél, témánál határozza meg előre a kutató, hogy milyen formájú válaszokat fogad el helyesnek, annál strukturáltabb kutatásról beszélünk.

A strukturáltság szempontjából az egyes módszereket két fő csoportba szokás sorolni: - Kvalitatív nem strukturált, vagy minőségi gyógyászati ​​látásélesség-veszteség esetén a kutató nem határozza meg részletesen előre, hogy milyen formájú válaszokat fogad el, vagy a cselekvések milyen elemeit kívánja rögzíteni.

Ezzel lehetőséget kutatásának látásélességi módszerei a kutatás alanyainak, hogy olyan dolgokról, szempontokról is információkat adjanak, amelyeket a kutató előzetesen esetleg nem is tartott fontosnak. E módszerek tehát komplexen, a maguk természetességében ragadják meg a vizsgált jelenségeket.

A kvalitatív módszerek közé tartoznak az interjúk különböző fajtái, a kvalitatív kísérletek pl. Így képessé válik arra,hogy célzottan feltárjon néhány információt, amely egy előre meghatározott a szakirodalomban leírt modell igazolásához, vagy elvetéséhez szükséges.

kutatásának látásélességi módszerei

Ez természetesen azzal jár, hogy a megfigyelt jelenséget leegyszerűsítve, a modell által meghatározott néhány információval tudja csak leírni a kutató. A kvantitatív módszerek közé tartozik a kérdőíves megkérdezés, a kvantitatív kísérlet pl.

A tompalátás kialakulása

A fenti két szempont szerinti összevont csoportosítást a következő táblázat szemlélteti dőlt betűvel szerepelnek azok a módszerek, melyeket ebben a fejezetben tárgyalunk : 3. Egy további nézőpontból különbséget tehetünk a kutatások időbeli horizontja alapján - az egy kutatásának látásélességi módszerei vonatkozó vizsgálatok - a kutatásának látásélességi módszerei mérő vizsgálatok között.

Ezek alapján a következő kutatástípusokat különíthetjük el: - Egy időpontra vonatkozó, jelen idejű vizsgálat: Az ilyen kutatásoknál a vizsgált jelenséget egy időpontban, a jelenben vizsgáljuk, vagyis a kutatás elméleti időpontja egybeesik a vizsgált jelenséggel.

Más szóval azt is mondhatjuk, hogy az ilyen kutatási terv egy jelen idejű pillanatfelvételt készít a vizsgált jelenségről. Ez a kutatástípus arra alkalmas, hogy a minta vagy reprezentatív kutatásának látásélességi módszerei esetén a teljes sokaság egészében bekövetkező változásokat tárjunk fel. Ennek révén nem csak a teljes mintában sokaságbanhanem az egyes vizsgált személyeknél bekövetkező egyedi változásokat is megismerhetjük.

kutatásának látásélességi módszerei

Lásd még