A jövőkép új műveletek helyreállítása

Scorecardok használata

A NATO két Stratégiai Parancsnokság egyikének parancsnokaként Giambastiani tengernagy irányítja a NATO katonai strukturáinak, képességeinek és doktrínáinak átalakítását a Szövetség katonai hatékonyságának javítása érdekében.

Az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek Összhaderőnemi parancsnokaként pedig felelős az Egyesült Államok jelenlegi és jövőbeni katonai képességeinek maximalizálásáért, az összhaderőnemi erők átalakításáért a megfelelő koncepciók kidolgozása és kipróbálása által, elősegítve az interoperabilitást, közös kiképzési programokat végezve, biztosítva a felkészített és kiképzett amerikai haderőt — mindezt annak érdekében, hogy világszerte támogassa az amerikai katonai parancsnokok munkáját.

A többszörösen kitüntetett, korábban tengeralattjáró-kapitányként szolgáló Giambastiani tengernagy a jelenlegi beosztását megelőzően Donald H.

Mielőtt tényleges adatokkal töltenénk fel a rendszert meg kell tervezni az adatbázist. Az adatbázis megtervezéséhez a következő szempontokat kell figyelembe venni: koncepcionális adatmodell; implementációs adatmodell a felhasznált szoftver adatmodellje i ; a rendelkezésünkre álló GIS szoftver külön korlátozásai; az elvégzendő feladat ok földrajzi határai; a feladat ok hoz szükséges térbeli és leíró adatok metainformációi; alkalmazandó adatgyűjtési módszerek; a beszerzendő adatok időbeli ütemezése. A rendelkezésünkre álló koncepcionális illetve implementációs modell meghatározza, hogy milyen objektumokkal dolgozhatunk egyszerű, összetett, stb.

Rumsfeld amerikai védelmi miniszter vezető katonai tanácsadója volt. E változásnak mi a jelentősége, és milyen az új parancsnokság struktúrája? Ez volt a NATO parancsnoki struktúrájának legfontosabb változása az elmúlt ötvenvalahány év során, amely a Az e történelmi csúcstalálkozón született megállapodás egy a jövőkép új műveletek helyreállítása, a Szövetséget érintő figyelemreméltó változást eredményezett, amelyek révén az ötvenéves szervezet a XXI.

E változások megértéséhez a NATO vezetőinek azon célkitűzésére kell összpontosítani, amellyel két új Stratégiai Parancsnokságot hoztak létre, melyek egyike NATO a jelenlegi katonai működéséért felel Szövetséges Műveleti Parancsnokságmíg a másik a NATO katonai erejének jövőjére, és az ahhoz vezető útra összpontosít Szövetséges Átalakítási Parancsnokság.

A Szövetséges Átalakítási Parancsnokság kényszeríti ki a változást a Szövetségen belül, és arra összpontosít, illetve motivál, hogy e változások a lehető legésszerűbben történjenek. A tagállamok és a NATO partnereinek nemzeti hadereiben is serkentjük a változásokat.

Azt valljuk, hogy az ügyfeleink két nagy csoportra oszthatóak: a Szövetséges Műveleti Parancsnokság, valamint a Szövetség tagállamai. Funkcionális parancsnokságként katonai szempontból foglalkozunk a hosszú távú fejlődés kérdéseivel.

A szövetséges erők működésének jövőbeni kontextusait vizsgáljuk, hogy ezáltal a tagállamok, megfelelő információval rendelkezve képesek legyenek biztosítani a Szövetség jövőbeni igényeinek megfelelő katonai képességeket. Az átalakulással kapcsolatos erőfeszítéseink keretet adnak a tagállamok ilyen irányú erőfeszítéseinek, hogy az új biztonsági kihívásokkal megbirkózni képes, koherens összhaderőnemi erőket tudjunk bevetni egy integrált hadszíntéren.

A tevékenységünk nyújtotta keretek összehozzák a NATO különböző hivatalait és az egyes tagállamok tapasztalatait, koherenssé látást helyreállító gyógyszerek azok programjait, s így optimálizálhatjuk az erőfeszítéseiket. A hosszú távú képességbeli hiányok kezelésére biztosítjuk a szükséges kutatást és technológiát. Új koncepciók és képességek kifejlesztésén kísérletezünk.

Az Oracle Scorecard és a Strategy Management bemutatása

Kialakítjuk az új technológiákat és képességeket legjobban hasznosító doktrínákat, amelyekkel hatékonyabban harcolhatunk nemzetközi összhaderőnemi kereteken belül. A NATO oktatási anyagainak összeállításakor arra törekszünk, hogy azok a legújabb doktrínákat és taktikákat tükrözzék, hogy a hadgyakorlatok legyenek életszerűek és építsenek a szövetséges és koalíciós hadműveletek során tett legújabb tapasztalatokra — ez képezi a doktrína, oktatás és hadgyakorlatok szoros harmóniáját. Bár rövid idő alatt nagyon sokat értünk el, folytatódik a NATO tagországok átalakulásának folyamata, és most a transzformáció végeredményére, folyamatára és kultúrájára összpontosítunk.

Milyen szerepet töltenek be a jövőben az Szövetséges Átalakítási Parancsnokság európai regionális központjai? A központunk Virginiában, Norfolkban található, nagyon szorosan együttműködik az általam vezetett USA parancsnoksággal Összhaderőnemi Parancsnokságs roppant fontos transz-atlanti hidat képez Észak-Amerika és Európa között.

Ennek ellenére Európa-szerte számos kulcsfontosságú egységünk tevékenykedik. A norvégiai A jövőkép új műveletek helyreállítása található, A NATO Reagáló Erők NRF és más NATO műveleti parancsnokságok parancsnokai itt sajátítják el a legújabb hadászati és hadműveleti technikákat, melyek magukba foglalják kísérleteink során kialakított és a folyamatban lévő hadműveletek alapján elsajátított innovatív koncepciókat.

Így a Összhaderőnemi Harceljárási Központ a katonai műveletek teljes spektrumára készült fel, műveleti parancsnokok és a törzskarok számára egyénileg kialakított küldetés-gyakorlatokkal és képzésekkel — tulajdonképpen tehát megvívhatják a csatákat, mielőtt a várható művelet elkezdődne. A lengyelországi Bydgoszczban újonnan megnyitott Összhaderőnemi Képzőközpontnak az ettől eltérő, egyedi feladat az összhaderőnemi és a nemzetközi harcászati szinten.

Összhaderőnemi taktikai képzést nyújt az összhaderőnemi interoperabilitás biztosítására a kulcsfontosságú harcászati interfészek szintjén — fontos területek, melyeket mind amerikai, mind NATO-s feladataim kacsán megfogalmaztunk. A portugáliai Monsantóban található a Közös Elemző és Értékelő Központ, amely a világban zajló tényeleges katonai műveletek, kiképzés, hadgyakorlatok és kísérletek elemzésére létrehozott NATO-központ, és amely egy interaktív adatbázist hozott létre és üzemeltet.

Környezetstratégia

Ezen valós idejű, dinamikus folyamat létrehozásának kritikus fontosságú lesz a hozama a műveleti kiképzés minőségének gyors javítására, és a gyors prototipizáló megoldásokat igénylő lényeges képességbeli hiányosságok azonosítására tett erőfeszítéseink szempontjából. A NURC aktív tevékenységével hozzájárul az olyan területek gyors transzformációjához, mint például a tengeri aknák elleni védelem, a gyors környezeti felmérés, a katonai oceanográfia és a partvidéki tengeralattjáró-ellenes hadviselés.

Az oktatási partnereinkkel való együttműködés és a tanfolyamok tartalmának kialakításában való részvétel lehetővé teszi a duplikációk elkerülését a képzések során. Mik a jelenlegi prioritásai?

A rossz látás zavarja-e a látás leghatékonyabb gyakorlata

Az első számú prioritásunk a Szövetség katonai képességeinek javítása. Ebből a szempontból nélkülözhetetlen a transzformáció felvállalása, a NATO stratégiai jövőképe alapján meghatározva az igényeket.

Új koncepciókat kell kialakítani, új megoldásokat kell hyperopia fordul elő, és azokkal kísérletezni, és a jónak bizonyuló ötleteket tényeleges képességként kell megvalósítani. A második: a jövőt fürkészve soha nem szabad szem elől téveszteni a jelent, amikor a napjaink haderőit felkészítjük a folyamatban lévő NATO- hadműveletek kihívásaira.

A Szövetséges Átalakítási Parancsnokság a Szövetséges Hadműveletei Parancsnokság és az NRF parancsnokaival együttműködve biztosítja az alapszabályukban meghatározott képességek létrehozásához szükséges támogatást. A negyedik: a Szövetséges Átalakulási Parancsnokság átalakítási potenciáljának teljes kiaknázásához továbbra is szükséges a NATO elkötelezettsége a Parancsnokság anyagi és személyi erőforrásainak teljes biztosítása iránt.

5 comments

Végül, a Szövetséges Átalakulási Parancsnokság együttműködik minden olyan nemzettel, amely a katonai képességeik fejlesztése érdekében a Szövetség partnere kíván lenni. A katonai átalakítás bonyolult koncepció. Pontosan mit ért ez alatt? A transzformáció legnagyobb kihívása kulturális jellegű, és az emberek elméjében zajlik. A transzformáció intellektuálisan egy olyan hozzáállást igényel, amely folyamatosan törekszik innovációra és kísérletezésre a gyakorlatban használható képességek biztosítása érdekébentovábbá a tapasztalatok gyors hasznosítására.

Kulturális tekintetben ez a kockázatvállalás jutalmazását, a változtatások végrehajtására képes folyamatok és egyének meghatározását és nemzetközi kultúra eljuttatását a legalacsonyabb gyakorlati szintekig.

Az Egyesült Államok például belekezdett abba, amit én a teljesen önkéntes alapú haderő Az átalakulás itt felgyorsult az elmúlt évtizedben az USA Összhaderőnemi Parancsnokságának szerves fejlesztésével - ez a parancsnokság teljes mértékben elkötelezett az USA fegyveres erőinél a változások végrehajtását kikényszerítő ügynökségként betöltött funkcionális szerepköre iránt. Ahogy megkezdjük munkánkat fontos felismernünk azt, hogy az átalakításnak nem kell elkezdődnie és véget érnie.

Ez egy szüntelen folyamat, amelyet a globális biztonsági környezet egyre gyorsuló változásai hajtanak előre, és amely reagál ezekre a változásokra.

Miközben ezen a folyamaton dolgozott az Szövetséges Átalakítási Parancsnokság meglehetősen gyorsan kialakított egy következetes előrevezető utat. Ez a Szövetség műveletei jövőbeli jellegének katonai értékelésével kezdődik, amelyet mi egy általunk stratégiai jövőképnek nevezett dokumentumban rögzítettünk. Ez a stratégiai jövőkép egy kulcsfontosságú dokumentum, amely átalakítási tevékenységeink összességének összehangolására törekszik. A Szövetséges Hadműveleti Parancsnoksággal, a nemzetekkel és számos partnerrel együttműködve a haderők együttműködési képességeire vonatkozó koncepciókkal, politikákkal, doktrínákkal és eljárásokkal foglalkozunk a jövőbeli műveletek környezetének meghatározása révén.

Ez az átfogó a jövőkép új műveletek helyreállítása jövőkép fogja előrevinni az átalakítási folyamatot az egész szervezeten belül, és közvetlenül befolyásolja majd a Szövetség védelmi tervezését. A stratégiai jövőképnek a védelmi tervezési folyamaton keresztül történő megvalósításához szükséges jövőbeli képességek meghatározása nagyon fontos.

Amint a képességek meghatározása megtörtént, a koncepció fejlesztési és a jövőkép új műveletek helyreállítása folyamat fogja feltárni azok létrehozásának módját. Ez túlmegy az új fegyverrendszereken — olyan platformokon, mint hajók, harckocsik és repülőgépek - és doktrínákat, eljárásokat, szervezeti prototípusokat és együttműködési mechanizmusokat foglal magába.

Jövőkép a zhdanov fórumon

Az átalakítási folyamat kulcsfontosságú része az oktatás és képzés, amely biztosítja, hogy a háborút megvívó személy oktatásban és képzésben részesüljön az új koncepciók vagy eljárások terén. Azonnali képzési erőfeszítéseink fókuszában az Összhaderőnemi Alkalmi Kötelék parancsnoka és annak vezérkara áll. Az ő képzésük és a valós körülmények között folytatott műveletekre — például az afganisztáni NATO-küldetésre — való felkészítésük nemcsak már most növeli a Szövetséges Hadműveleti Parancsnokság értékét, hanem kulcsfontosságú hajtóerőt jelent az átalakítási gondolkodásmódnak a Szövetség katonai vezető körében való meghonosítása terén.

Ez biztosítja majd a Szövetség sikerét a folyamatban levő műveleteknél, valamint elveti jövőbeli siker csíráit képességeink átalakításánál is.

A kiegyensúlyozott scorecard meghatározása

Ennek az átalakítási kirakós játéknak az utolsó darabja a folyamatban levő műveletek értékelése. Ahogy korábban is említettük, a Szövetséges Átalakítási Parancsnokság értékelő központja be van ágyazva a folyamatban lévő műveletekbe, hogy állandó visszajelzés álljon rendelkezésre, amely segíti a jövőkép, a védelmi tervezés és a jövőbeli képességek további meghatározását, és ily módon a teljes integráció és egyetértés megvalósulását az egész Szövetségben.

Habár az átalakítási folyamatot úgy írtam le, mint lépések sorozatát, valójában ezek kapcsolódnak egymáshoz és valós időben egymással párhuzamosan működnek, ahogy folyamatosan értékeljük követelményeinket, felülvizsgáljuk szükség szerint jövőképünket, új koncepciókat fejlesztünk ki, teszteljük és értékeljük őket prototípus-készítésen és gyakorlatokon keresztül, valamint még jobb képességeket biztosítunk a jövőben.

Ahogy mondtam, az átalakításnak nincs kezdete és vége. Teljesen egyetértünk egyrészt abban, hogy milyen irányt a jövőkép új műveletek helyreállítása követni, másrészt abban, hogy hogyan akarunk oda eljutni. Gyakran beszélgetünk, vezérkaraink pedig rendszeresen találkoznak, hogy megvitassák olyan kérdések egész sorát, amelyeken mindkét Stratégiai Parancsnokság dolgozik. Ahogy az Egyesült Államokban mondani szoktuk, kicsi a különbség a két Parancsnokságunk között, a napi munkakapcsolat pedig nagyon szoros.

A Szövetséges Átalakítási Parancsnokság és a Szövetséges Hadműveleti Parancsnokság eltérő szerepét jól érti a két vezérkar. A Szövetséges Átalakítási Parancsnokság felelős a Szövetség haderői és képességei folytatódó átalakításának előmozdításáért és felügyeletéért. A Szövetséges Hadműveleti Parancsnokság felelős a Szövetség összes műveletéért.

Scorecardok használata

A Szövetséges Hadműveleti Parancsnokságot úgy tekintjük, mint két fő ügyfelünk egyikét, és mindent megteszünk azért, hogy Jones tábornok és vezérkara hozzájusson azokhoz a jövőkép új műveletek helyreállítása eszközökhöz és ahhoz a képzéshez, amelyekre a NATO műveleteinek lefolytatásához szükségük van.

Másik ügyfelünknek magukat a nemzeteket tekintem és kérésükre, valamint a számukra leghasznosabb módon segítséget fogunk nyújtani nekik átalakításai tevékenységeikhez. Ezen azt értem, hogy az NRF gyorsan felvonultatható, következetesen összhaderőnemi kiképzéssel és felszereléssel a jövőkép új műveletek helyreállítása haderőt biztosít, amely expedíciós és önfenntartó, és képes végrehajtani a katonai küldetések teljes választékát az alacsony intenzitású műveletektől egészen a jelentős harci tevékenységekig.

Az NRF eszközként szolgál még új és kialakulóban levő koncepciók végrehajtásához, akárcsak az átalakítás folyamata. A Szövetséges Átalakítási Parancsnokság kapta a feladatot, hogy fejlesszen ki vezetői oktató és képzési programokat az NRF parancsnokok és azok vezérkara számára, és mi dinamikus és átfogó programot vezettünk be az Összhaderőnemi Harceljárási Központban, amely biztosítja mindazt a képzést, amely parancsnokok és vezérkaraik minősítéséhez szükséges, hogy azok vállalhassák egy NRF vezetésének felelősségét.

A jövőkép új műveletek helyreállítása együttműködünk még a Szövetséges Hadműveleti Parancsnoksággal az NFR képzési és tanúsítási kritériumainak kidolgozásához. Ezeket a kritériumokat rendszeresen frissíteni fogjuk, hogy azok tükrözzék egyre növekvő ismereteinket és ezek a kritériumok lesznek a nemzeti haderők átalakításának fő mozgatórugói, amelyek képzése ezeknek az elvárásoknak az alapján történik majd. Végül koncepciónk, fejlesztési és kísérletezési erőfeszítéseink az NRF képességeinek javítását szolgáló módszerekre fognak összpontosítani.

a látás romlása a keratoplasztika után Látássebészeti fórum

Itt új koncepciókat, új technológiákat tudunk majd kipróbálni, és olyan kvalitatív és kvantitatív módokon tudjuk kiértékelni őket, amelyek eddig még soha nem álltak a NATO rendelkezésére. Tekintettel az Egyesült Államok és NATO Szövetségesei közötti különbségre a katonai kiadások terén, lehetséges-e áthidalni a képességbeli szakadékot? És ha igen, hogyan törekszik majd az új Szövetséges Átalakítási Parancsnokság ennek az elérésére?

Az egész NATO-ban világosan felismerték, hogy - ahogy Ön is mondta - ennek a szakadéknak a szélesedése nem megengedhető, és azt valóban át kell hidalni. Az afganisztáni és iraki koalíciós erőfeszítéseknél láthattuk az összhaderőnemi és többnemzetiségű katonai hadműveletek a jövőkép új műveletek helyreállítása erejét.

Az egyik legfontosabb tanulság, amelyet az Egyesült Államok levont ezekből a hadjáratokból az nem más, mint hogy olyan használható szövetségesekre van szükség, akikkel a katonai feladatok teljes skálájában lehet tevékenykedni, a nagyobb harci műveletektől az átmeneti, stabilitási és újjáépítési műveletekig. Az USA Védelmi Minisztériumában összpontosított és célzatos erőfeszítésre volt szükség az Iraqi Freedom hadműveletben megmutatkozó összhaderőnemi szint eléréséhez.

Európa és az Egyesült Államok katonai kiadásai közötti szakadékkal nagyon is sokat foglalkoztak. Én jobban szeretek arra összpontosítani, hogy a Szövetségesek mire költik nehezen előteremtett védelmi kereteiket, és nem csupán a kiadásaik nagyságrendjére. Ez az, amiért védelmi tervezési erőfeszítéseink, amelyeket a belgiumi Monsban működő tervező törzs irányít, szintén kritikus fontosságúak a szakadék áthidalásához.

rövidlátás nem alakul ki rossz látás alkonyatkor

Elkészítettük a NATO követelmények egy igen részletes elemzéséét és meghatároztuk a nemzetek számára a jövőkép új műveletek helyreállítása a kitöltendő képességbeli hézagokat, másrészt azokat a nemzeti képességeket, amelyek túlmennek a NATO követelményeken. Egy értelmes védelmi újra-befektetési program, amely elsősorban az olyan legfontosabb alkalmasságot biztosító képességekre, mint a vezetésre és irányításra, harctámogatásra és harc kiszolgáló támogatásra összpontosít sokat tehet az Egyesült Államok és NATO Szövetségeseink között észlelt szakadékok áthidalásáért.

Ezek kívül azok a katonai sikerek, amelyeknek az Afganisztánban és Irakban a tanúi voltunk részben az USA Összhaderőnemi Parancsnokságán végrehajtott célirányos koncepciófejlesztési és kísérletezési program eredménye volt.

Megállapítottuk, hogy új ötletek bevezetésével és azoknak koncepcióból kísérletezésen és prototípus készítésen át — miután bevált — egy hadszíntéri képességével való átalakításával ez az eljárás vezetett a hadszíntéren elért sikerhez.

Idővel, körültekintő védelmi újra-befektetéssel és robusztus kísérletezéssel áthidaljuk a tagállamok között létező képességbeli különbségeket, és végül lehetővé tesszük a Szövetség összes hadserege számára, hogy hatékonyan együttműködjenek a modern hadműveleti térben. Miként segítheti a technológia a Szövetség harcát a terrorizmus által jelentett fenyegetés ellen? Ma a jövőt egy információs kor szemszögéből idézzük fel, ahol a hadműveleteket hadműveleti térben és nem harcmezőn hajtják végre.

Leave a comment

Kiküszöböljük a mesterséges korlátokat, amelyeket a szolgálatok közötti felelősségi területek a jövőkép új műveletek helyreállítása mentesítésére hoztak létre és egy következetesen összhaderőnemi erő létrehozásához egy tökéletesen illeszkedő hadműveleti térré alakulunk át — akkor és ott összpontosítva az erőfeszítéseket, ahol és amikor mi választjuk meg, ahelyett hogy a földrajzi jellemzők és a határok által diktált módon vonnánk össze a személyi állományt és az eszközöket.

Nézetem szerint az információk, és azok gyűjtésének, elemzésének és elosztásának módja a határozott döntések meghozatalához ezen a több-dimenziós hadműveleti téren belül szolgáltatja majd a legnagyobb technológiai fegyvert a terrorizmus elleni globális háborúban.

Milyen kölcsönhatás van a két Parancsnokság között a gyakorlatban? Szerencsés vagyok, hogy része lehetek két olyan nagyszerű Parancsnokságnak, amely a XXI.

Környezetstratégia | Digitális Tankönyvtár

Azért is szerencsés vagyok, mert két olyan vezérkarom van, amelyet a legjobb szakemberek a jövőkép új műveletek helyreállítása, és amelyek minden reggel azt a kérdést teszik fel maguknak ébredésnél, hogy hogyan dolgozhatnak azért, hogy jobbá tegyék saját szervezeteiket.

A Szövetséges Átalakítási Parancsnokság megalakítása és szervezése az USA Összhaderőnemi A jövőkép új műveletek helyreállítása által az elmúlt évtizedben levont tanulságok felhasználásával történt. A szellemi tőkének ez a hatalmas mértékű átadása csak az első lépés volt a ötletek transzatlanti hídjának megépítésében, amely a siker a jövőkép új műveletek helyreállítása lesz a Szövetséges Átalakítási Parancsnokság számára.

Egy teljesen funkcionális és átlátható viszony az alapköve az Egyesült Államokkal, más szövetségbeli országokkal és partnerekkel való létfontosságú összefogásnak a NATO átalakításához és a jövőbeli több nemzet közötti együttműködési képesség sürgős feladatához.

Egy intézményesítetten egységes erőfeszítés a két kialakuló, egymással egyenrangú parancsnokság között közös célnak számít az egységes erőfeszítések együttes erejével, amelynek mindkét parancsnokság oly módon látja hasznát, hogy kihasználják azokat az egyedi erényeket, amelyeket külön-külön a folyamathoz adnak, és amelyet számos közvetlen, együttműködési és kölcsönös kapcsolat tart fenn.

Hogyan javíthatná a NATO védelmi tervezési a jövőkép új műveletek helyreállítása haderő-generálási eljárásait annak biztosítására, hogy a Szövetség számára rendelkezésre álljanak a megfelelő képességek, amikor szükség van azokra? Ahogy már korábban említettem, immár a Szövetséges Átalakítási Parancsnokság felelős a Szövetség védelmi tervezésének folyamatáért.

Lásd még