Plaksina látássérülés

A gyermekek vizuális károsodása - Szemtengelyferdülés - September

LI Plaxina program látássérült gyermekek számára

A figyelem fő funkciói a következők: a szükséges mentális és fiziológiai folyamatok aktiválása és felesleges gátlása; a bejövő információk célirányos plaksina látássérülés kiválasztása a figyelem fő szelektív funkciója ; bizonyos tárgyi tartalom képeinek megőrzése, megőrzése a cél eléréséig; hosszú távú koncentráció, aktivitás biztosítása ugyanazon tárgyon; a tevékenység menetének szabályozása és ellenőrzése.

A figyelem abban rejlik, hogy egy bizonyos eszme vagy szenzáció domináns helyet foglal el a tudatban, kiszorítva másokat. Az adott benyomásnak ez a nagyobb tudatossága a figyelem alapvető ténye vagy hatása. Ennek következtében vannak másodlagos hatások, nevezetesen: a figyelem elemző hatása - ez a nézet részletesebbé válik, abban további részleteket észlelünk; rögzítő hatás - az eszme stabilabbá válik a tudatban, nem tűnik el olyan könnyen; megerősítő hatás - a benyomás, legalábbis a legtöbb esetben, erősebbé válik: a figyelem bevonása miatt a gyenge hang valamivel erősebbnek tűnik.

A javító és fejlesztő munka elvégzésének alapelvei A korrekciós programok építésének alapelvei meghatározzák fejlesztésük stratégiáját, taktikáját, azaz. Így minden javító és fejlesztő munka céljait és feladatait három plaksina látássérülés feladatrendszerként kell megfogalmazni: korrekciós - eltérések és fejlődési rendellenességek korrekciója, fejlődési nehézségek megoldása; megelőző plaksina látássérülés az eltérések és a fejlődési nehézségek megelőzése; fejlesztés - fejlesztési tartalom optimalizálása, stimulálása, gazdagítása.

A gyermek vizuális észlelésének szerepe az asszimiláció olvasásában A plaksina látássérülés eszközök intenzív fejlesztésének modern körülményei között a vizuális észlelés szerepe növekszik az információfeldolgozásban, amelynek fontos eleme az olvasás.

Hatching Lacing minta Vágott képeket Elrendezés a kontúr mentén kis tárgyakkal. Szőnyegek szövése széles színű, színes papír csíkjából Sztereoszkóp jellegű játékok asztalifoci, jégkorong, kosárlabda, horgászbot stb. Dolgozzon egy notebook-ban egy ketrecben, körülvegye a cellát, festse fel Díszkészítés Dolgozzon ki egy tervezővel A színérzékelés fejlesztése Fiatalabb csoport: a spektrum fő színeinek megkülönböztetése és megnevezése, az érzékszervi standardok összekapcsolása a valódi tárgyak színével. Középső csoport: plaksina látássérülés spektrum alapszíneinek ismereteinek megerősítése, az igazi tárgyak színének felismerése és megnevezése. Előkészítő csoport: az alapszínek és árnyalatok ismerete, a plaksina látássérülés helyes használata a tárgycsoportok leírásában, osztályozásában; megkülönböztetni a mozgó tárgy és a több tárgy színét; mintákat, színes kompozíciókat készíthet flanelre, mágneses táblára, mozaikra.

Az olvasás a plaksina látássérülés, szótagok, szavak vizuális érzékelésével kezdődik. Az olvasás helyessége nagyban függ a vizuális érzékelés teljességétől. Az olvasás vizuális műveletei között megkülönböztethetők: az ábécés szimbólumok észlelése; azonosításának folyamata a memóriában rendelkezésre álló szabványokkal való összehasonlítás alapján; grafikus információk szekvenciális szkennelése.

Azok a vizuális funkciók, amelyek ezeket az olvasási műveleteket tovább fejlesztik, az óvodás korban fokozatosan alakulnak ki a gyermekben, de ez a folyamat spontán, rendezetlen.

Навигация по записям

A gyermek ugyanúgy megtanul látni, mint járni és beszélni. Amint az észlelési élmény gazdagodik, a gyermek a vizuális információk elemzésének egyedi módszereit fejleszti, amelyek a valós tárgyak, azok képei és szimbólumai közötti kapcsolatok létrehozásának alapját képezik. Az óvodai időszakban a vizuális érzékelés kialakulásának stratégiáiban és szintjeiben jelentkező lehetséges egyéni különbségek mások számára nem észrevehetők a gyermek mindennapi életében.

A gyermekek gyenge látása komoly aggodalomra ad okot a szülők számára. A gyermeknek bizonyos nehézségei vannak a körülöttük lévő világ tanulmányozásában, mivel ezek a gyermekek jelentősen korlátozottak a nyilvános kapcsolatokban, beleértve az óvodába vagy iskolába való belépést is. A látásélességgel kapcsolatos problémákkal küzdő gyermekek fejlődési jellemzői vannak, és a tanulástól eltérő megközelítést igényelnek, mint azok, akik jól látják.

Csak az iskolai szisztematikus oktatás megkezdésével, amely rendszerint minden tanuló számára egységes, meglehetősen szigorú követelményeket támaszt, egyes gyermekek vizuális érzékelésének sajátosságait az optikailag közeli jelek megkülönböztetésének nehézségei, az észlelés elégtelen pontossága és hangereje stb. Súlyos akadályt jelenthetnek a sikeres oktatásban az olvasás asszimilációja.

A látássérült gyermekek pszichofizikai tulajdonságai

A "Visual simulator" album olyan osztályokat tartalmaz, amelyek fejlesztik a vizuális funkciókat, a gyermek vizuális memóriáját és vizuális olvasási műveleteket tanítanak rá. Mik a vizuális funkciók? A látás lehetőséget nyújt az embernek arra, hogy információt kapjon a külvilágról, navigáljon az űrben, irányítsa cselekedeteit és pontos műveleteket hajtson végre. A látás és a vizuális érzékelés nem azonos fogalmak.

Képződés alapvető matematikai nézetek. Megismertetés tól től környező a világ.

A különféle vizuális képességek kialakulásának összes mutatója, G. Rozhkova, három csoportra osztható. Az első csoportba tartozik optikai-fiziológiai indikátorok, amelyek optimális feltételeket biztosítanak a vizuális rendszer számára. Ezek a mutatók tartalmazzák azokat a paramétereket, amelyeken belül a vizuális rendszer működhet, valamint az anatómiai és fiziológiai jellemzői miatt a rendszerre jellemző korlátozásokat.

Ebbe a csoportba tartoznak: a törésmutatók, a szállás térfogata, a látómezők nagysága, a vakfolt mérete, az alkalmazkodás sebessége, a megvilágítás munkaterülete fényerőa fénystimuláció nyomának fenntartásának ideje.

A második csoportba tartozik alapvető vizuális mutatók : látásélesség, kontrasztérzékenység, a színek megkülönböztetésének finomsága, a mozgás sebességének érzékelési tartománya, a sztereó látás küszöbértékei stb. Plaksina látássérülés harmadik csoport az komplex mutatókamely tükrözi a magasabb vizuális mechanizmusok munkájának tökéletességét, a vizuális és más rendszerek okulomotoros rendszer, memória és figyelem együttes tevékenységének hatékonyságát és meghatározza a vizuális teljesítményt.

Ahogy G.

Általános ajánlások látássérült óvodásokkal történő munkavégzés során

Az első és a második csoport látássérüléseit a szülők és maga a gyermek is gyakran észreveszi. A bonyolult vizuális mutatók megsértését gyakran észre sem veszik, mivel ezek nem befolyásolják a gyermek mindennapi életét, és csak bizonyos bonyolult körülmények között nyilvánulnak meg, amelyek markáns példája az olvasás tanítása.

A szokásos szemészeti vizsgálat során e funkciók kialakulásának rendellenességeit általában nem plaksina látássérülés. A korrekciós tanárok, logopédusok, neuropszichiáterek és pszichológusok azonban ezeket a mutatókat tekintik az olvasás teljes elsajátításának komoly akadályának.

Kísérleti összehasonlító tanulmány jól formált olvasással rendelkező iskolásokról és e képességek formálatlan olvasásával rendelkező diákokról diszlexia és diszgráfia lehetővé tette azon vizuális funkciók egyértelmű azonosítását, amelyek megsértése vagy fejletlensége megakadályozza a grafikus információk betűk, számok, szimbólumok helyes érzékelését és beszédinformációvá történő átkódolását.

Vizuális olvasási műveletek Az olvasás megtanulása azzal kezdődik, hogy a gyereket megismertetjük a betűk vizuális képeivel. Az ábécé összes betűjének megjegyzése és az egyes betűk azonosításának képessége előfeltétele az olvasási készség elsajátításának.

Az orosz ábécé betűi sík geometriai objektumok. A létező betűtípusok és helyesírások sokfélesége ellenére az összes betű korlátozott elemekből áll: vízszintes vonal, függőleges vonal, ferde, ovális, félig ovális. Ebben a tekintetben értelmes jelentőségre tesz szert minden elem minden betű, valamint azok kölcsönös megállapodás űrben.

A betűk elsődleges képeinek kialakítását észlelés és további felismerésüket vizuális elemzés és szintézis plaksina látássérülés a vizuális-térbeli műveletek kötelező összekapcsolásával. Ezeket a látási réseket azonban az olvasó nem érzi az utókép miatt, amely kitölti a szemmozgáshoz szükséges időintervallumokat, ami a folyamatos látás illúzióját kelti V. Zinchenko et al. Az információk rövid plaksina látássérülés bemutatása után is a vizuális memóriába rakódik le, amely néhány plaksina látássérülés megmarad.

Plaksina látássérülés beolvassa a memóriában tárolt információkat, ill szkennelés A szkennelés nemcsak az információ memóriából történő kiolvasásának folyamatát jelenti, hanem a tekintet prédikáció a látáshoz, céltudatos mozgását is az érzékelés tárgya felett annak részleteinek plaksina látássérülés és vizsgálata céljából.

Ebben az plaksina látássérülés az ellenőrzés irányát mindenki egyénileg választja meg. Következésképpen az olvasási sebesség a gyermek Corvalol látásromlás rövid rögzítési idő alatt észlelt információ mennyiségétől függ. A regresszív szemmozgásokkal vagyis a jobbra-balra visszatekintő tekintettel nemcsak egy másik vonalra való áttéréskor találkozunk: ezek tisztázása, a jelentés megértésének ellenőrzése és a hibák kijavítása érdekében a már olvasottakhoz kell visszatérni.

A regressziók száma az olvasási készség automatizáltságának mértékétől függ: minél tapasztaltabb az olvasó, annál kevésbé figyelhetők meg regressziói az olvasásában, és fordítva. Ezenkívül a regresszív szemmozgások száma függ a szöveg összetettségétől, újszerűségétől, jelentőségétől az olvasó számára és egyéb tényezőktől.

Amint a gyermek megtanul olvasni, előrelátó előrelátó szemmozgások, és ez az "előre futás" jóslatot nyújt a szöveg tartalmára. Az olvasás okulomotoros mechanizmusait egy tapasztalt olvasó nem ismeri fel, és nem igényelnek tőle önkéntes erőfeszítéseket.

Mielőtt azonban automatizálódnának, ezek a műveletek az önkéntes, tudatos elsajátítás szakaszán mennek keresztül. Az olvasás megtanulása során a gyermek először azzal a ténnyel találkozik, hogy kontrollálnia kell a szemmozgásokat és összefüggésben kell állnia az olvasott szöveggel: képesnek kell lennie kiemelni plaksina látássérülés szöveg elejét; nyomon követni a vonalat jövőkép görögül jobbra; pontosan haladjon egyik vonalról a másikra, hézagok és ismétlések nélkül.

Ezeknek a műveleteknek a bonyolultsága időnként arra kényszeríti a gyermeket, hogy az olvasást ujjal mozdítsa el, ami kisegítő szerepet játszik, és a legtöbb gyermeknél megtalálható az olvasás elsajátításának kezdeti szakaszában. Az olvasás plaksina látássérülés szemmozgásokhoz, akárcsak a céltudatos mozgások bármely típusához, fontos jellemző a mozgás irányának megválasztása: ellentétben plaksina látássérülés tárgyak, képeik stb.

Beolvasásával, az olvasáshoz egyetlen irányt kell megadni az olvasótól az információk beolvasásához - balról jobbra. Ennek az iránynak a megváltoztatása különféle olvasási hibákat eredményez. A javasolt módszertan célja, hogy megtanítsa a gyermeket arra, hogyan dolgozzon fel vizuális anyagot, amely lehetővé tenné számára a különböző összetettségű vizuális információk hatékony érzékelését, és feltételeket biztosítana az olvasás vizuális komponenseinek sikeres elsajátításához.

plaksina látássérülés

Az album bemutatja az óvodáskorú gyermekek vizuális észlelésének plaksina látássérülés és különféle mentális problémák megoldásának megtanítására szolgáló gyakorlatok rendszerét. Az album elegendő mennyiségű vizuális anyagot tartalmaz a gyermek vizuális figyelmének és memóriájának fejlesztéséhez, a vizuális elemzés és szintézis készségéhez, a szemmozgások pontos követéséhez és a térbeli tájékozódáshoz.

Olyan feladatokat is tartalmaz, amelyek hozzájárulnak a gyermekek grafikai képességeinek fejlesztéséhez. Ennek a technikának a megkülönböztető eleme a vizuális információk verbális információké történő visszaadására irányuló feladatok kidolgozása, azaz a vizuálisan észlelt anyag elnevezése.

Mi a vizuális észlelés?

A vizuális érzékelés célzott kialakításának programjával összhangban a "Vizuális szimulátor" olyan ingerek sorozatát foglalja magában, amelyek bizonyos paraméterek szempontjából egymást követve bonyolultak, olyan feladat-sorozat, amelyet kifejezetten a vizuális érzékelés különböző alkotóelemeinek kialakítására terveztek, amelyek képezik az olvasási készség alapját. Sorozatról sorozatra a feladatok bonyolítását és az ösztönző anyagot biztosítják. Blokk Megtanuljuk követni a szemünkkel.

Blokk Tanulás navigálni az űrben. Blokk Megtanulni memorizálni és felismerni.

 • Kétéltűek látásának sajátossága
 • III — A testnevelés alól ideiglenesen vagy állandóan felmentettek.
 • Családképzés látássérültekhez. "látássérült gyermekek fejlesztése és oktatása a családban"
 • Aki maga állította vissza a látást
 • Kurkuma-hatás a látásra
 • Egy vers a jó látásról
 • Mi a labradorok látomása
 • A látás mérése

Elsődleges cél: memóriakapacitás fejlesztése, a memorizálást megkönnyítő oktatási technikák, plaksina látássérülés asszociatív gondolkodás mnemonika alapján növeli a memória mennyiségét. Az album különféle stratégiákra tervezett feladatokat tartalmaz, és lehetővé teszi a képzés megszervezését, figyelembe véve a gyermek egyedi jellemzőit.

plaksina látássérülés

Ez a módszer lehetővé teszi a gyermek számára a gyakorlatok független elvégzését a grafikai anyaggal végzett különféle manipulációkkal. Az illusztráló és a didaktikai anyag blokkokra oszlik, amelyek mindegyike bizonyos vizuális képességek kialakítására irányul. A gyermek észlelésének alapját kezdetben egy ismeretlen tárgy látás 10 százalék dioptriában megismerésének folyamata uralja egymást követő elismerés.

A technika célja a soros szemmozgások folyamatos fejlesztése, amelyek megkövetelik a szem egyetlen mozgatását, hanem az ilyen műveletek egész sorozatát, például: kiutat a labirintusból, egy plaksina látássérülés a diagramon a megadott koordinátáknak vagy útvonalnak megfelelően.

5 Thoughts to “A látássérülés litvak szerinti osztályozása”

A szemműtétet soros szemmozgások alapján is elvégezzük. A vizuális-térbeli reprezentációk kialakítása számos egymást követő szakaszon megy keresztül.

Ennek eredményeként az olvasás megtanulásának kezdetén a gyermeknek képesnek kell lennie arra, hogy navigáljon a koordinátarendszerekben. Ez a blokk a vizuális-motoros koordináció fejlesztésének feladatait is magában foglalta, beleértve a kéz és a szem kombinált mozgásának fejlesztését.

A negyedik blokk memóriafejlesztési gyakorlatokból állt, a vizuálisan plaksina látássérülés tárgyak térfogatának növelésével, a képek reprodukálásakor az állandóság és a pontosság fenntartásával, valamint a hosszú távú memóriába rögzítésével.

plaksina látássérülés

Minden blokk olyan asszociatív gondolkodás, memória, figyelem és grafikai feladatok fejlesztésére szolgáló feladatokat tartalmaz, amelyek megkövetelik a mentális síkon látható objektumok működését. Bizonyos feladatok hatékony módszerként használhatók a vizuális képek és a beszéd közötti kapcsolat kialakításához, lehetővé téve a felnőtt számára, hogy ellenőrizze ezt a folyamatot.

Az osztályokat nemcsak szakemberek vezethetik, hanem a szülők is - otthon, a családdal - a gyermek iskolai előkészítése céljából. A gyakorlatok sorozatának célja: a gyermek látásérzékelésének mindenféle fejlõdése különféle típusú tevékenységekben; a vizuális észlelés és felismerés fejlesztése; színes gnózis kialakulása; koncentráció fejlesztése és az önkéntes vizuális figyelem váltása; az olvasás és írás optikai rendellenességeinek megelőzése és kijavítása; a szókincs frissítése, a beszéd plaksina látássérülés funkciójának kialakulása.

Irodalom Lalaeva R. Az olvasás elsajátításának folyamatának megsértése az iskolásokban. Osipova A.

Patológiai állapotok

A figyelem diagnosztizálása és korrekciója. Tikhomirova L. A kognitív képességek fejlesztése a gyermekekben. Yaroslavl, Chirkina G. Msgstr "Vizuális szimulátor". Ezek között olyan alapvető készségek, mint az olvasás, az írás és a rajz. Számos tanulmány elemezte a vizuális érzékelés kialakulása és a gyermek agyszerkezeteinek érése közötti kapcsolatot.

 • Jobb látásjavító cseppek
 • A vak gyermek megtanul járni egy tárgyat mozgatva előtte, vagy kinyújtja a kezét, hogy ne ütközzen a közeledő tárgyakba.
 • A látássérült gyermekek fejlődésének jellemzői. A látássérült gyermekek pszichológiai jellemzői
 • Hogy látod
 • A látótengelyek elmozdulása
 • Mi a legjobb látás-helyreállítás
 • Jó vitamincseppek a látás javítása érdekében
 • Hogyan állította vissza Valeria a látását

Az általános iskolás tanulók írásbeli rendellenességeinek elemzésének köszönhetően számos nehézséget találtak, amelyeket a látásfejlesztés fejletlensége okozott. Mi a vizuális észlelés? A plaksina látássérülés észlelés a gyermek fejében azoknak a helyzeteknek és képeinek a kialakulása, amelyeket a külső világ közvetlenül a szemével rögzít. Az óvodai nevelés fejlődésének minden szakaszában az egyik központi helyet a gyermek szenzoros észlelésének problémája foglalta el.

Az életben plaksina látássérülés sokféle színével, formájával és egyéb tulajdonságaival szembesül kezdetben ezek játékok és háztartási cikkek.

plaksina látássérülés

Ezután megismeri a műalkotásokat - szobrot, festményt, zenét. Minden oldalról a természet veszi körül, hihetetlenül sok érzékszervi jelekkel: zajok, szagok, többszínűek. Természetesen minden gyerek képes ezt észlelni célzott plaksina látássérülés nélkül. De spontán asszimilációval, a felnőtt tanárok hozzáértő segítsége nélkül ez az észlelés hiányosnak, felületesnek bizonyul. Természetesen az észlelés és az érzés javulást és fejlődést jelent, különösen az óvodáskorban.

Az érzékszervi oktatás itt segíthet.

A Fehér bot napjának alkalmából találkoztak a látássérült emberek

Az érzékszervi szféra célzott kialakítása különösen fontos fejlődési sajátosságokkal rendelkező gyermekek számára, hallás- látás- értelmi és izom-csontrendszeri rendellenességekben kifejezve. Milyen gyógyszert szedjen a látás javítása érdekében első hét évben minden rendszer és szerv gyorsan fejlődik egy gyermekben.

A gyermekek bizonyos örökölt biológiai tulajdonságokkal születnek, amelyek magukban foglalják az idegrendszer tipológiai tulajdonságait, mint például a mozgékonyság, az egyensúly, az erő.

De ezek a tulajdonságok csak a további mentális és fizikai fejlődés alapját képezik, mivel az élet első hónapjaitól kezdve a csecsemő nevelése és a környezet válik meghatározó tényezővé. Hogyan alakul ki a vizuális érzékelés a gyermek öregedésével?

Plaksina látássérülés fiatalabb iskoláskor előtti életkor kiderül a legfontosabb a vizuális érzékelés fejlődéséhez. Megváltozik a gyermek kutatási és orientációs tevékenysége, az objektum egyszerűbb manipulációjától az érintés és látás útján történő részletesebb megismerés felé mozog. A 3—7 éves gyermekek esetében az érzékelés legfontosabb plaksina látássérülés plaksina látássérülés, hogy ez lesz a vezető, összekapcsolva számos orientációs tevékenység tapasztalatait.

Ez már lehetővé teszi sok részlet megragadását, tulajdonságaik és viszonyuk megragadását.

plaksina látássérülés

A vizsgálati folyamat kialakult, mivel korábban a gyerekek alig gondolnak tárgyakra, nem manipulálják őket. A csecsemő azonban még nem tudja ellenőrizni a tekintetét, ezért véletlenszerűen vándorol a tárgy körül. A éves gyermekek észlelését az oktató ellenőrzi a különféle tevékenységek során. Az objektumok vizsgálatának legfontosabb módja az észlelési műveletek lánca. A gyerekek egyre inkább meg akarják érteni a felmerülő formák sokféleségét, megpróbálva megállapítani, hogy néz ki ez az objektum.

A felnőtteknek segíteniük kell ebben. A gyermekek plaksina látássérülés nagyon sikeresek a vonalak hosszának összehasonlításában, ám a bonyolultabb problémák szemrevételezéssel történő megoldásával a dolgok még mindig nem túl jóak.

Sokkal jobb javítani a szemmérőt építéskor, amikor a gyereknek ki kell vennie a hiányzó alkatrészeket az építkezéshez, vagy a modellezés során el kell osztania egy darab agyagot, hogy az elegendő legyen a tárgy összes eleméhez.

Lásd még