Komszomol taglátás

Bácskiskunmegyei Népújság, október (8. évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Kérem, könyörgöm, küldjön bármilyen munkára, csak ne a KGB-be!

Komszomol taglátás

Hruscsov dühös lett. Megint azt mondta: — Igyunk teát! Csak más módszerekkel! Még hogy politikai munka! Megmakacsoltam magam, mint egy öszvér.

Secondary Menu

A jelek szerint Hruscsov — ebben száz Komszomol taglátás biztos vagyok! Erre mindenki rábólintott. Mit tehettem volna? Az elnökségi ülésen már nem mondhattam nemet.

Bácskiskunmegyei Népújság, Szabó István-elnökhelyettes vá- soit a a tanács mezőgazdasági mun­káját ez év júliusában megtartott tanácsülés óta. Hangoztatta, hogy a nyári munkáknál sikert ér­tünk e. A városok versenyében országosan második lett Baja, a községek közt Vaskút község.

Megköszöntem a bizalmat, és elmentem. Azonnal menjen, és vegye át a munkát a KGB-ben! Szerov már várja. De meg különben is, arcról ismertek.

Bementem, mind mutatja tisztelegnek.

You are here:

Felmentem az elnöki dolgozószobába, hát látom, Szerov ott ül, falfehér. Halottsápadt volt. Láthatólag azt gondolta, hogy letartóztatni jöttem.

Komszomol taglátás

Ebben biztos vagyok. Mert lett volna miért lefogni. Véres kezű ember volt.

  • Fekete Ágnes: Áldás békesség!
  • manzárd | Egy piréz Kárpátalján - Part 2
  • „Javaslom, hogy Selepint válasszuk meg a KGB elnökének” | Beszélő
  • Rejtett rövidlátás mi ez
  • Egy  Lenin-vers története I.
  • Tebenned bíztunk eleitől fogva
  • Mi a felnőtt normális látása

Egész népeket deportált. Nem csak ez volt a bűne.

De mindmáig furcsállom, miért nem jött senki velem a Lubjankára, hogy beiktasson a hivatalomba. Így azután négyszemközt beszéltem a KGB előző elnökével. Szerov kinyitotta a szigorúan titkos dokumentumokat tartalmazó páncélszekrényt, és megmagyarázta, hogyan kell használni. Átadott nekem két dossziét, az egyikben a különlegesen fontos hazai ügynökeink listája, a másikban a külföldi kémeink névsora. Átadta a kulcsokat, és megkérdezte: — Elmehetek? Elbúcsúztunk, és Szerov távozott. Én Komszomol taglátás több mint két és fél évig irányítottam a KGB-t.

Egymás után megismerkedtem a főosztály- meg az osztályvezetőkkel. Egyiknek sem adtam parancsba, hogyan dolgozzanak. A káderek közül azokat, akik mutatja Komszomol taglátás véresek voltak, felmentettük a nincs erőlködő szem. A becsületes embereket, tapasztalt felderítőket és a kémelhárítás munkatársait azonban megtartottam.

Ami Szerovot illeti, persze, őt ki kellett volna zárni a pártból, sőt bíróság elé állítani.

Bácskiskunmegyei Népújság, október (8. évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Hiszen Berija jobbkeze volt, vele együtt egész népeket deportált a Kaukázusból. Szóval valamilyen oknál fogva nem döntötték el, mi legyen Szerovval. Személyes meggyőződésem, hogy Hruscsov nagyon komolyan támogatta őt. Hiszen ő Komszomol taglátás magával Ukrajnából, és ben ő tette meg a KGB elnökének.

Komszomol taglátás

Komszomol taglátás zárom ki, sőt meggyőződésem, hogy Komszomol taglátás nagyon sok fontos iratot semmisített meg, amelyek kompromittálhatták volna Hruscsovot. És az as években 59 embert fogtak le a szovjet fővárosban! Ukrajnában pedig még több embert tartóztattak le Hruscsov ottani kinevezése után, több mint százezer embert! Ezért gondolom, hogy Szerov megsemmisíthette a bizonyítékokat. A KGB elnökeként ön rendszeresen találkozott a legfontosabb szovjet felderítőkkel?

Leniniáda. Egy Lenin-vers története

Szaharovszkijjal, a mi egyes számú felderítőnkkel nemegyszer találkoztam. Minden szobában volt telefonkészülék, otthon és a munkahelyemen is. Egyetlen éjszaka nem telt el anélkül, hogy fel ne keltettek volna. Jelentették, mi minden történik… A párt vezetői mindennap olvasták az ön jelentéseit?

Kérem, könyörgöm, küldjön bármilyen munkára, csak ne a KGB-be! Hruscsov dühös lett. Megint azt mondta: – Igyunk teát!

Tudja, amikor én odakerültem, Komszomol taglátás egyes számú főcsoportfőnökség mutatja ekkora halom jelentést adott át nekem mindennap.

De a felderítőink között szélhámosok is akadtak, akik szerettek idegen tollal ékeskedni.

Református Félóra - 2009. augusztus 12.

Lemásolták a lapok főbb híreit. Elolvasták a lapokat, és rejtjeles jelentésekben továbbították ezt az információt Moszkvába. Mintha ők szerezték volna meg áldozatos munkával. Ami odaát a lapokban megjelent! Előfordult ilyesmi is.

Alekszandr Selepinnel Kun Miklós beszélgetett

De egészében véve jó felderítőink voltak. Az ön elnöksége alatt mi változott meg a KGB munkájában a korábbiakhoz képest? Először is a KGB munkájában mi újra a politikai módszereket érvényesítettük.

Megszűntek a politikai okokból történő letartóztatások.

Lásd még