Röntgensugárzó könyvek

Fekete-fehér ábrákkal, fotókkal illusztrálva.

látás recesszió

Nyomtatta a K. Egyetemi Nyomda, Budapest. Előszó A Röntgen-sugárzás ma már az emberiség röntgensugárzó könyvek és közszükségleti cikke.

A lágy szövetek viselkedését a röntgensugárzás elnyelôdésében jól modellezi a víz közeg viselkedése. A σm és τm egymáshoz viszonyított értékeit a röntgendiagnosztika fotonenergia-tartományában a II. Látható, hogy lágy sugárzásnál a τmértékei messze meghaladják aσm értékeit.

Minthogy a hazai irodalmunkban eddigelé nem jelent meg röntgensugárzó könyvek mű, amely csupán e sugárzással foglalkoznék, mégpedig Tovább Előszó A Röntgen-sugárzás ma már az emberiség közkincse és közszükségleti cikke. Minthogy a hazai irodalmunkban eddigelé nem jelent meg olyan mű, amely csupán e sugárzással foglalkoznék, mégpedig rendszeresen és a közönség szélesebb rétegeinek is megfelelő módon, ezért írtam meg e könyvet.

rövidlátás vagy ostigmatizmus

A munka felöleli a Röntgen-sugárzásnak egész tárgykörét. Megemlékeztem benne mindazokról a tudományos eredményekről, amelyeket korunk a sugárzás törvényeinek és tulajdonságainak kikutatásában elért.

myopia kezelési műtét

De nagy súlyt helyeztem a sugárzásnak igen széleskörű gyakorlati alkalmazására is, nem hagyva figyelmen kívül az orvosi alkalmazást sem, melyben azonban csak a sugáradag dózis mérésével foglalkozhattam behatóan. Vissza Tartalom A Röntgen-sugarak fölfedezése és tulajdonságai A katódsugarak.

30 könyv 30 előtt - TBR?

Lásd még