Új látomás videó, Tolvai Reni : Látomás dalszöveg, videó - Zeneszöav-multitours.hu

Baleset lett az új netes őrületből – videó

Újra fölemeltem szemeimet és láttam s íme, négy szekér jön ki a két hegy közül, a hegyek pedig rézhegyek.

új látomás videó

Az első szekérben vörös lovak, a második szekérben fekete lovak; 3. Megszólaltam és mondtam az angyalhoz, ki velem beszélt: Mik ezek, uram?

új látomás videó

Felelt az angyal és szólt hozzám: Az égnek négy szele ezek, melyek kijönnek, miután ott álltak az egész földnek Ura mellett.

Amelyikben a fekete lovak vannak, azok az észak országába mennek ki; a fehérek pedig utánuk mentek ki és a pettyesek a dél országába mentek ki. A barnák is kimentek és indulni kívántak, hogy bejárják a földet.

Krisz Rudolf - Ego - OFFICIAL MUSIC VIDEO

Mondta: Menjetek, járjátok milyen látássérülés a földet! És bejárták a földet. Hívott engem és beszélt hozzám, mondván: Lásd, azok, akik az észak országába mennek ki, lecsillapították lelkemet az észak országán.

új látomás videó

Lett hozzám új látomás videó Örökkévaló igéje, mondván:  Fogadd el a számkivetettség részéről Cheldájtól, Tóbijától és Tedájától — menj te oda az nap, menj Jósijának, Cefanja fiának házába — akik Bábelből jöttek,  És szólj hozzá, mondván: Így szól az Örökkévaló, a seregek ura, mondván: Íme egy férfiú, Sarjadék a neve és sarjadás lesz a helyéből: — az majd fölépíti az Örökkévaló templomát.

Ő építi fel az Örökkévaló templomát új látomás videó ő fog viselni fenséget, ülni fog, uralkodni a trónján, és lészen pap a trónja mellett és a béke tanácsa lészen kettejük között. A koronák pedig lesznek Chélemnek, Tóbijának és Jedájának meg Cefanja.

új látomás videó

És távoliak jönnek majd és építenek az Örökkévaló új látomás videó, és megtudjátok, hogy az Örökkévaló, a seregek ura kiküldött engem hozzátok. Lészen ez, ha hallgatva hallgattok az Örökkévalónak, a ti Istenteknek szavára.

új látomás videó

Lásd még