Látássegítő jótékonysági szervezetek

Adjukössze - az adományozás portálja, ahol egy kis segítség nagyra nőhet

Tisztelt Látogató!

látássegítő jótékonysági szervezetek

János Pál pápának a Katolikus Karitász tagjai előtt mondott szavai híven fejezik ki a karitatív szervezetek küldetését, melyet évtizedek óta teljesítenek Magyarországon. A vörös iszap katasztrófa, az elmúlt évek árvizei, a kárpátaljai magyarság nehéz helyzete vagy a világ más tájait sújtó természeti csapások minden alkalommal megmutatták a magyarság segítőkészségét.

látássegítő jótékonysági szervezetek

A cél az, hogy a szervezetek a legnagyobb segítséget nyújthassák a bajbajutottaknak és a magyar emberek anyagi támogatása, önkéntes munkája a leghatékonyabban érvényesüljön. A Karitatív Tanács tagjai ezért, ha a rendkívüli helyzet megköveteli, megosztják a feladatokat, közös adományvonalat működtetnek vagy mint legutóbb a migránsválság alkalmával történt, más-más határállomáson végezték feladataikat.

A megfizethető lakhatásért emelnek szót a civil szervezetek

Az elmúlt évek közös munkája során a Tanács túllépett korábbi alaptevékenységén — a lefoglalt vámáruk karitatív célú felhasználásának koordinálásán — és látássegítő jótékonysági szervezetek elmúlt időszakhoz hasonlóan a jövőben is motorja és szervezője lesz a magyarság részéről megnyilvánuló segítő szándéknak.

Így továbbra is azok a szervezetek jutnak el a rászorulókhoz, melyek a legnagyobb tapasztalattal rendelkeznek és legkönnyebben érik el rászoruló embertársainkat.

látássegítő jótékonysági szervezetek

Ezzel a honlappal szeretnénk biztosítani a karitatív szervezetek gyors elérését, minél szélesebb körben megismertetni a segítségnyújtás lehetőségeit és aktuális információkat kínálni azok számára, akik munkájukkal vagy adományaikkal támogatnák a bajbajutottakat. A keresztény tanítás mindenki számára útmutatást ad, amikor meghatározza az irgalmasság cselekedeteinek főbb területeit: az éhezőknek ételt adni, a szomjazóknak italt adni, a ruhátlanokat felruházni, az utasoknak szállást adni, a betegeket látogatni; a tudatlanokat tanítani, a szomorúakat vigasztalni, másokat türelemmel elviselni, élőkért, holtakért imádkozni.

látássegítő jótékonysági szervezetek

Azt kívánom, hogy találják meg a segítségnyújtásnak azt a területét, amelyen a legtöbbet tudnak tenni a rászorulókért. Köszönöm a karitatív szervezetek együttműködését és a több százezer támogató önzetlen segítségét, adományát!

Radiátorral segíti a Centerke Adományozó Központ azokat, akiknél a fűtés valamilyen oknál fogva nem megoldott. A Mátrix Közhasznú Alapítvány szociális segítő programja télen azokra is gondol, akik számára apróbb adományok révén javítható az életminőség.

Lásd még