Mi a látomás 4 5

ZAKARIÁS KÖNYVE | 5. fejezet - Látomás egy irattekercsről

Újra fölemeltem szemeimet és láttam s íme, négy szekér jön ki a két hegy közül, a hegyek pedig rézhegyek.

mi a látomás 4 5 mémek a rossz látásról

Az első szekérben vörös lovak, a második szekérben fekete lovak; 3. Megszólaltam és mondtam az angyalhoz, ki velem beszélt: Mik ezek, uram? Felelt az angyal és szólt hozzám: Az égnek négy mi a látomás 4 5 ezek, melyek kijönnek, miután ott álltak az egész földnek Ura mellett.

mi a látomás 4 5 mi a sündisznók jövőképe

Amelyikben a fekete lovak vannak, azok az észak országába mennek ki; a fehérek pedig utánuk mentek ki és a pettyesek a dél országába mentek ki. A barnák is kimentek és indulni kívántak, hogy bejárják a földet. Mondta: Menjetek, járjátok be a földet!

mi a látomás 4 5 látás 200 százalék

És bejárták a földet. Hívott engem és beszélt hozzám, mondván: Lásd, azok, akik az észak országába mennek ki, lecsillapították lelkemet az észak országán. Lett hozzám az Örökkévaló igéje, mondván:  Fogadd el a számkivetettség részéről Cheldájtól, Tóbijától és Tedájától — menj te oda az nap, menj Jósijának, Cefanja fiának házába — akik Bábelből jöttek,  És szólj hozzá, mondván: Így szól az Örökkévaló, a seregek ura, mondván: Íme egy férfiú, Sarjadék a neve és sarjadás lesz a helyéből: — az majd fölépíti az Örökkévaló templomát.

mi a látomás 4 5 javítsa a látást gyakorlatokkal

Ő építi fel az Örökkévaló templomát és ő fog viselni fenséget, ülni fog, uralkodni a trónján, és lészen pap a trónja mellett és a béke tanácsa lészen kettejük között. A koronák pedig lesznek Chélemnek, Tóbijának és Jedájának meg Cefanja. És távoliak jönnek majd és építenek az Örökkévaló templomán, és krónikus látásbetegségek, hogy az Örökkévaló, a seregek ura kiküldött engem hozzátok.

Lészen ez, ha hallgatva hallgattok az Örökkévalónak, a ti Istenteknek szavára.

mi a látomás 4 5 látomás 1 5 1 75

Lásd még