A 9. látomás az

Zakariás könyve

Újra fölemeltem szemeimet és láttam s íme, négy szekér jön ki a két hegy közül, a hegyek pedig rézhegyek.

a 9. látomás az

Az első szekérben vörös lovak, a második szekérben fekete lovak; 3. Megszólaltam és mondtam az angyalhoz, ki velem beszélt: Mik ezek, uram?

a 9. látomás az

Felelt az angyal és szólt hozzám: Az égnek négy szele ezek, melyek kijönnek, miután ott álltak az egész földnek Ura mellett. Amelyikben a fekete lovak vannak, azok az észak országába mennek ki; a fehérek pedig utánuk mentek ki és a pettyesek a dél országába mentek ki.

a 9. látomás az

A barnák is kimentek és indulni kívántak, hogy bejárják a földet. Mondta: Menjetek, járjátok be a földet!

a 9. látomás az

És a 9. látomás az a földet.

  1. Mínusz látási határ
  2. Látást helyreállító cseppek
  3. Egy hang és egy látomás - Jelenések könyve 1, - Biblia
  4. Látás vérszegénység
  5. Láttam az Urat, állva az oltár mellett, és mondta: Üsd meg az oszlopcsúcsot, hogy megrendüljenek a küszöbök, és zúzd össze azokat, mindnyájuknak fejére, az ivadékukat pedig karddal ölöm meg; nem futamodik közülök futamodó és nem menekül közülök menekvő.
  6. Az első rész a Jelenések könyve egészének névleges bevezetője
  7. ÁMÓSZ KÖNYVE | 9. fejezet - Az ötödik látomás: Nincs menekvés az ítélet elől

Hívott engem és beszélt hozzám, mondván: Lásd, azok, akik az észak országába mennek ki, lecsillapították lelkemet az észak országán. Lett hozzám a 9.

látomás az Örökkévaló igéje, mondván:  Fogadd el a számkivetettség részéről Cheldájtól, Tóbijától és Tedájától — menj te oda az nap, menj Jósijának, Cefanja fiának házába — akik Bábelből jöttek,  És szólj hozzá, mondván: Így szól az Örökkévaló, a seregek ura, mondván: Íme egy férfiú, Sarjadék a neve és sarjadás lesz a helyéből: — az majd fölépíti az Örökkévaló templomát.

Ő építi fel az Örökkévaló templomát és ő fog viselni fenséget, ülni fog, uralkodni a trónján, és lészen pap a trónja mellett és a béke tanácsa lészen kettejük között.

A koronák pedig lesznek Chélemnek, Tóbijának és Jedájának meg Cefanja.

a 9. látomás az

És távoliak jönnek majd és építenek az Örökkévaló templomán, és megtudjátok, hogy az Örökkévaló, a seregek ura kiküldött engem hozzátok. Lészen ez, ha hallgatva hallgattok az Örökkévalónak, a ti Istenteknek szavára.

a 9. látomás az

Lásd még