Az 5. jövőkép az, Jövőkép az oktatásban | Pedagógiai Folyóiratok

Környezetstratégia | Digitális Tankönyvtár

az 5. jövőkép az

A lehetőségek és adottságok elemzése A stratégiai tervezés első elemei a környezeti jövőkép vízió és annak vezérelve: a misszió meghatározása. Célszerű — alkalmazva az 5. jövőkép az gyakorlati helyzetekre — ilyenkor a 3.

Akár egy országos környezetvédelmi stratégiát, akár egy regionális, vagy vállalati stratégiát látás felnőtteknél, a kiindulási alap mindenképpen az kell legyen, hogy az ország gazdasági helyzete, nemzetközi viszonyai milyen fejlődési perspektívát tesznek lehetővé.

A jövőkép kialakításának környezetvédelmi és gazdasági feltételei A stratégiai jövőkép megalapozását a következő fejlesztési alternatívák teszik lehetővé: A környezetkímélő struktúraváltás szcenáriója lényeges változásokra épít, így változtatásközpontú jövőkép.

az 5. jövőkép az

A társadalom ellátottságának differenciáltsága csökken, az elosztás egyenletesebbé válik, minősége és értéke javul. A természeti erőforrások felhasználásának mértéke nem nő, de kitermelésük ésszerűbb, felhasználásuk hatékonyabb lesz. Azok a gazdasági ágak és ágazatok, melyek a környezetvédelmi követelmények betartását nehezítik, vagy megakadályozzák, háttérbe kerülnek, a környezetbarát gazdasági tevékenységek viszont meghatározóak lesznek.

Jövőkép az oktatásban

A környezetkímélő technológiaváltás szcenáriója hosszú távon ugyancsak optimista változatnak tekinthető, a az 5. jövőkép az az alkalmazott technológiák változtatására helyezi, elsősorban tehát változtatásközpontú jövőképnek tekinthető.

A feladatok összetettsége azonban a versenyfeltételek javítását is célul tűzi ki, ezért részben versenyközpontú jövőképnek is számít.

az 5. jövőkép az

A fogyasztás és a termelés szerkezete a környezetkímélő technológiaváltás mellett a közép-és nyugat-európai fejlett országok irányába tolódik el, nő a felhasznált, de nem megújuló természeti erőforrások felhasználása. A fajlagos környezetterhelés országosan csökken, a területi eloszlás kiegyenlítődik. Ez természetesen azt jelentheti, hogy egyes régiókban erőteljesen csökkenhet a terhelés, más területeken viszont környezet-terhelés növekedéssel kell számolni.

  1. Ragasszon egy szemet a látás javítása érdekében
  2. József Szakképző Iskolában, melyen a részt vevő pedagógusok az ágazati irányítás képviselőitől kaphattak tájékoztatást a köznevelés és a szakképzés rendszerét érintő aktuális feladatokról, a tervezett változásokról és a fejlesztési projektekről.
  3. Hagyományos és modern jövőkép mint pedagógiai érték | Pedagógiai Folyóiratok

A fejlődés, a változtatás lényege, hogy a gazdasági struktúrák kisebb változása mellett a megelőző, termelésbe integrált környezetvédelmi technikák, technológiák széleskörű alkalmazására kerül sor, lehetőleg valamennyi gazdasági szektorban. Az innováció szerepe meghatározó, stratégiai jelentőségű, a versenyképesség javításának eszköze.

Hagyományos és modern jövőkép mint pedagógiai érték

E szcenárió, mint jövőkép elérése min. A változtatások helyett szinte kizárólag a versenypozició megőrzése lehet a jövőkép meghatározója, ezért itt legfeljebb versenyközpontú jövőkép kialakítását tervezhetjük.

az 5. jövőkép az

A csővégi technikák rövidtávon hoznak látható eredményeket, de a környezeti problémákat csak elodázzák, de meg nem szüntetik. Viszont a korlátozott gazdasági és politikai érdekek általában a hosszú távú, és a fenntartható fejlődést szolgáló termelésbe integrált környezetvédelmet stratégiailag nem képesek támogatni.

az 5. jövőkép az

Figyelemre méltó, hogy a A GDP növekedésére vonatkozó adatok az elmúlt évtized gazdaságpolitikai megfontolásaiból vezethetők le.

Lásd még