Programok a látás javítására a számítógépen

programok a látás javítására a számítógépen

programok a látás javítására a számítógépen otthon látássérült szülőkként dolgozik

Funkció: kommunikáció, információgyűjtés, csoportos munkavégzés Felsőbb tagozatokon tanuló hallássérültek kapcsolatokat létesíthetnek más felhasználókkal chat, msn, skype, facebook, stb. A kapcsolat során oldódik kommunikációs gátlásuk, ami segíti intellektuális és pszichés fejlődésüket. A hallássérült gyerekek csoportmunkában szívesen vállalnak olyan szerepet, ahol internetes képgyűjtés, szövegtartalom keresése a feladat az adott témához. A szoftver az érthető beszédet döntően befolyásoló magánhangzók felismerését segíti úgy, hogy az elhangzás pillanatában ad egyértelmű visszajelzést a hang betűformájával a kiejtés helyességéről.

Felépítésében a program a kiejtéstanítás módszertani lépéseit követi, úgymint: előkészítés, hangfejlesztés, rögzítés, automatizálás.

Számítógépes látásképzés - a leghatékonyabb módszerek

A szoftver ha elveszíti a látását játékos úton, szinte észrevétlenül lehet gyakoroltatni az olvasást. Használható az iskolai olvasástanítás során és egyéni gyakorlásra. A részképességükben sérült gyermekek fejlesztő terápiájában komplex készségfejlesztést biztosít: memóriafejlesztés, figyelemfejlesztés, irányfelismerés, iránytartás kialakítása, finommotorika fejlesztése, hallási diszkriminációs készség, hallási figyelem, vizuális differenciálóképesség fejlesztése.

Segítheti a diszlexia-terápiát, hiszen a betűk újratanításának feltételei biztosítottak, a fonémapárok feladatai pedig célzottan a kritikus párok gyakorlására, differenciálására készültek.

Pók program a látás javítására

Manó: Már óvodáskorban használhatók ezek a játékos számítógépes programok, érdekes, programok a látás javítására a számítógépen gyermekhez közelálló feladatokkal, interaktív megoldási lehetőségekkel. A beszéddel kísért feladatmagyarázatok segítik a hallásfigyelem fejlesztését, a koncentrációt, valamint a jó feladatmegoldások eléréséhez növeli a gyermek kitartását.

Mint minden izomnak, így a szem izmainak is szükségük van tornáztatásra. A hétköznapi élet mókuskerekében sajnos tudomást sem veszünk ezekről az izmokról, pedig óriási munkát végeznek.

Egyaránt használható iskolában és otthon, az ismeretek szerzésére, a tudás elmélyítésére és ellenőrzésére. Marconi szoftverek: A tantárgyak szerint, évfolyamokra összeállított anyagok pl.

programok a látás javítására a számítógépen ha mind a myopia, mind a hyperopia

Az élményszerű ismeretszerzés, a számítógépes megjelenítés az érdeklődés felkeltésére és a meglévő tudás rendszerezésére szolgál. Egyéni fejlesztési órákon és otthon használhatók.

programok a látás javítására a számítógépen látás mínusz 3 hány százalék

Dalos, mondókás, verses CD-k: Különösen fontos a hallássérült gyermekek számára a zene, ritmus, dallam világával való megismerkedés, hiszen a beszéd elsajátításában ezeknek az elemeknek kiemelt jelentősége van. A CD-ken található egyszerű versek, dalok alkalmasak arra, hogy a gyermek memorizálja azokat, hogy fejlessze hallásfigyelmét.

Szomorú idézetek. Vannak olyan számítógépes programok, amelyek javítják a látást.

Megkönnyíti a szólamok, kifejezések rögzítését, újra felidézését és alkalmazását. Használható óvodai csoportban, kisiskolás korban ének-zene órán, de egyéni vagy zeneterápiás foglalkozásokon, valamint otthon is. A hangokat körökként látjuk, a körök nagysága függ a hang magasságától.

Program a látás javítására a rövidlátásban

A programot sikerrel használták siketek tanításában, mivel nem csak arra képes, hogy már felvett hangokat jelenítsen meg, hanem egy mikrofonnal a diákok hangjai is azonnal megjelennek a képernyőn.

Így akár a helyes hangképzést is gyakorolhatják.

Használható fordítva is a program és a hangokat manipulálhatjuk a grafikus felületen keresztül.

Lásd még