Milyen látomás van. Irodalom - osztály | Sulinet Tudásbázis

Tóth Árpád: LÁTOMÁS | Verstár - ötven költő összes verse | Kézikönyvtár

Weöres Sándor - Az éjszaka csodái Eszköztár: A Medúzacímű kötet legjelentősebb versei közé tartozik Az éjszaka csodái Ez olyan látomásvers, amelyik a homéroszi és az orpheuszi jellegű költészet lehetőségei közt egyensúlyoz.

milyen látomás van

Ez a mítosz csak az emberi világ keretei közt mozog, képzetei nem a lét nélküli lét titkait kutatják, milyen látomás van azt a fantáziavilágot, amelyet éjszakai milyen látomás van, de akár féléberen álmodozva is bármelyik ember átélhet. Egyértelmű az elhatárolás a való és az álomvilág között: a vers végére a látomás emlékké válik.

milyen látomás van

A költemény 13, szabálytalan terjedelmű 6—18 soros szakaszra tagolódik, s nem kötött a sorok terjedelme, ritmusképlete sem. A mű kerete hagyományosan adja meg egy történetsor kezdetét és végét, helyszínt és időt is jelölve.

milyen látomás van

Ilyen üldögélések nyilván gyakran előfordultak, de nem éjszaka, s így a valós élmények könnyen idézhették elő a képzelgést. Az álomba varázslás, a varázslatos álom irodalmi művek ismert eljárása.

milyen látomás van

Ez esetben leginkább azzal a Shakespeare-rel rokon a hangvétel is, akit Weöres már kisgyermekkorában megismert Szentivánéji álom. Ez tart a Az éber álmodozás megkötöttségeit az álom már nem ismeri. A valóság elemei jelennek meg itt is, de látáskorrekciós költség reális kötöttségeket tetszés szerint áthágva vagy megtartva.

Táltos Jövendölés Látomás Magyarország jövőjéről 1940-es években íródott 1/2

Az álomban mindig meghatározó a szürreális elem, s ez a nappali világgal szembesítve könnyen groteszknek mutatkozhat. Ezt a tendenciát aknázza ki a vers látomássora: ez a karnevál groteszk.

milyen látomás van

Természetesen nem csak ilyen lehetne. Rokon kiinduló helyzetű Kosztolányi Dezső Hajnali részegségcímű költeménye, de annak csodás éji báljában a fenségesség a meghatározó, a látomást nem a játékosság, hanem a létezés lényegének felismerése hatja át.

milyen látomás van

A játékos-groteszk karneváli látomás természetesen nem öncélú. A játékban ott a vallomás is a boltos lányának és a hollywoodi filmszínésznek a kettősében.

Látomásos jelleg Vörösmarty Mihály verseiben 10 perc olvasás A költő életének legfőbb állomásai: ban született Pusztanyéken, egy kisnemesi családból. A társadalombeli különbség miatt viszonzatlan szerelem nagy hatással volt Vörösmarty költészetére. Már ekkor megfogalmazódott a legfontosabb célja: az alvó, tehetetlen magyar társadalmat akarta felrázni, a nemzeti öntudatot akarta felébreszteni. Eszközül a dicső múltat elevenítette fel, és történelmi hőseinket jelen esetben a honfoglaló hősöket állította például. A második nemzeti himnuszként említett Szózatot ban írta meg.

Lásd még