A 22. látás megtörténik

a 22. látás megtörténik

Julian 1Ján Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van — a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet kérkedése —, nem az Atyától van, hanem a világból. A világ elmúlik és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Nagyon egyszerű, Isten Igéje annyira bátorító!

Szükségünk van rá. Szükségünk, hogy halljuk. Mert ebben a világban élünk. A 22. látás megtörténik lehetek győztes ebben a világban?

Isten a haszontalant is használni tudja

Hogyan járhatok Istennel? Hogyan lehetek keresztény itt? Hogyan nem fogom szeretni? Tudod, ha Isten szeretete a szívünkben van, akkor szeretjük a világot, de nem szeretjük a világ kívánságait, és nem is fogjuk szeretni azokat, amik a világban vannak, és nem fogjuk alávetni magunkat e világ fejedelmének.

Élünk ebben a világban, de nem tartozunk ide. Nem tartozunk ennek a világnak a királyához, hanem Jézushoz tartozunk. Mát minden Igével élünk, ami Isten szájából származik. Ezért jövünk ide. Ezért nyitjuk ki a Bibliát. Ezért vagyunk egymással közösségben, és imádkozunk. Mert ebben a világban élünk, de többre van szükségünk annál, amit a világ tud ajánlani nekünk. Isten ezt nekünk adja.

Ő nekünk adja a gyülekezetet, nekünk adja az Igét, nekünk adja a Szent Szellemet. Péld — Isten mennyei látást ad nekünk.

  • Barátnőmnek rossz látása
  • Einstein látásvizsgálat
  • A tárgyakat, képeket kb.

Olyan látás ad nekünk, mint amit Ézsaiásnál látunk. Látta, hogy a király halott, azután látta az Urat. Ez olyan, mint Zakariásnál. Látjuk a főpapot piszkos ruhában Isten előtt, és az ellenség folyamatosan vádolta őt. Utána viszont látjuk az Urat is ott állni, és Ő megvédte.

Ezt kell, hogy lássuk minden nap az életünkben, hogy Krisztus ott van a trónon, hogy Ő a mi védelmezőnk, hogy Ő az, Aki gondoskodik rólunk. Ebben a világban járunk, és igen, ez a hely el van átkozva, és dolgozunk azért, hogy pénzt keressünk, hogy ki tudjuk fizetni a számlákat, és azt is látjuk, hogy minden oldalról jönnek kísértések, de utána ott a kereszt is, és ott a feltámadás, és ott a Szent Szellem, ott a Gyülekezet.

Ne félj! Járj hitben! Hozz hitbeli döntéseket! A a 22. látás megtörténik annyi mindent sorakoztat fel majd ellenünk, hogy megkísértsen a 22. látás megtörténik Mi viszont mit látunk?

Lyukacsos szemüveg a látás javítására

Mi Jézust látjuk, és az Ő szeretetét. Tudom, hogy Őt követem, hogy Vele járok, és olyanná válok, mint Ő. Ez olyan, mint Ábrahám, Izsák és Jákób. A 22. látás megtörténik a pusztában jártak, volt abban sok bukás, sok próba, de reménység volt a szívükben. Tudták, hogy egy nap vége lesz ennek az utazásnak, és aztán Istennel lesznek.

Tudom, hová tartok. Ismerem a városom. Ismerem a helyem. Tudom, hová megyek.

a látás javításának népi módszerei

Most azt mondja, hogy megéri, hogy Vele járjunk; megéri, hogy Őérte szenvedjünk; megéri, hogy itt legyünk, amikor a világ mást csinál. Ő velünk van. Ezzel bátorítsuk egymást, hogy együtt járunk. Egy nap ott leszünk! Kende Mikeás Ne örülj, én ellenségem! Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a setétségben ülnék is, az Úr az én világosságom!

Közeledik a Húsvét, és ahogy mondtam, kezdjük megnézni az ide kapcsolódó szakaszokat az evangéliumokból. Előző alkalommal arról beszéltünk, amikor Jézus a szanhedrin előtt volt.

rövidlátás esetén kezelheti a szemét mézzel

Nem időrendben megyünk végig rajta, hanem egy-egy témáról, helyzetről, személyről szeretnék beszélni, ahogy Isten vezet. Luk ban a vers végén Jézus azt mondja: ez a ti órátok és a sötétség hatalma.

Ez akkor volt, amikor elfogták Őt, amikor a vágyuk beteljesedett. Ezt akarták, erre vágytak a szívükben: elpusztítani Őt. Az ő szívükkel egyetértésben volt egy másik szív, Sátáné, aki annyira izgatott volt afelől, hogy Jézus végre megkapja, amit érdemel.

Mit csinálnak Vele? Ez az ő órájuk, és a sötétség hatalma. Mit a 22. látás megtörténik ők Jézussal, és mit csinál Sátán Jézussal? Itt a kérdés: Ha valaki a kezedbe van adva, ha valaki ki van szolgáltatva neked, akkor mit teszel? Bántasz, amennyire lehet, vagy képes vagy irgalmat adni, esetleg kegyelmet?

Persze, Sátán erre nem képes, láttuk ezt itt. Mát ban Jézus sok nehezet mondott a tanítványainak.

Feltehetjük a kérdést – szemüveget kell viselnünk?

Itt az Ő kicsiny nyája, az a néhány tanítványa, és mond nekik valamit, ami nehéz: Mát … Ezen az éjszakán mindnyájan megbotránkoztok bennem, mert meg van írva: Megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. De feltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Jézus megmondta nekik korábban Bocsánat, hogy átfogalmazom! Nem terem olyat, amire az Atya vágyik. Pontosan ez történt velük. Isten megengedte ezt az egészet, Jézus kikerült a képből, és mi történt a juhokkal? Mi történt a kis nyájjal, a tanítványokkal?

Miért engedi meg ezt Isten? Tudjuk, hogy Jézussal miért történt meg mindez, de miért történt ez Péterrel? Miért történt ez Mátéval? Miért kellett ezt nekik átélni? Úgy hiszem, azért, hogy a szív meglátszódjon annak, ami.

Isten azt akarta, hogy Péter egy olyan szolgálója legyen, aki képes alázattal szolgálni, szeretettel szolgálni, bátorítással szolgálni, és ehhez megtörtség kellett az életébe. Látjuk a történetben. Mát Péter pedig azt mondta neki: Ha mindnyájan megbotránkoznak is benned, én soha meg nem botránkozom. Értsd, hogy mi történt!

Péter nem azt mondta: Ó, Uram, mi soha nem botránkoznánk meg Benned! Nem ezt mondta! Én jobb vagyok ennél! Ők igen, én nem.

mandala helyreállítási vízió

Isten azt akarta viszont, hogy képes legyen Krisztust szolgálni az emberek felé később. Ahhoz szükség volt arra, hogy felismerje, hogy megértse, milyen az ő szíve az egészben.

Aztán ez történt. Olyan sokszor történt ez, a Bibliánkban annyiszor látjuk, az egyháztörténelemben annyiszor megtörtént! Mózes felment a hegyre negyven napra, és mi történt Izraellel? Meg lett próbálva a szívük. Amíg Józsué velük volt, követték az Urat teljes szívvel, de Józsué meghalt, és a szívük meg lett próbálva. Láttuk ezt sokszor.

Stevens megbetegedett, és a szívek meg lettek próbálva. Péter azt mondja: Ha ők meg is botránkoznak, én soha! Könnyű lenéznünk Pétert, mert olyan nagy önbizalma van.

látás matematika

Annyira tudja, hogy ő jobb mindenkinél. Mindenkiről annyira tudja! Mind tudjuk, én vagyok itt a legjobb.

Lásd még