Helyreállított látomás templom, A Ház, ahonnan a dicsőség eltávozott… | Új Exodus

Új fordítású revideált Biblia

helyreállított látomás templom

A fejezetekben leírtak számos méretet és aprólékosan felvázolt adatokat tartalmaznak a millenniumi templommal és a majdan abban végzendő Isten imádattal kapcsolatban. A rendkívüli részletessége ellenére az Ezékiel fejezetek a Szentírás egyrészt legelhanyagoltabb, másrészt pedig legvitatottabb részei közé sorolhatóak.

helyreállított látomás templom

A fősodratú kereszténység a maga hibás teológiai elfogultsága miatt nem igen tud mit kezdeni a fejezetekben helyreállított látomás templom és hajlamos azok elallegorizálására. Noha Isten Szelleme az egész földet betöltve egyensúlyi látás a nemzetekre és az Újszövetség lesz az egyetemes vallás, ennek ellenére mégis olyan ceremoniális rítusokat fognak végezni, amiket a névleges kereszténység kizárólag az Ószövetséggel asszociál.

Létezni fog egy fizikai templom, ahol helyre lesz állítva a templomi imádat, s ahol újra állatáldozatokat adnak a Zadok ágáról származó levita papok és globális szinten teljesednek be a Tórában lefektetett elvárások, beleértve a szombatok, újholdak és ünnepek megtartását is. Isten uralma alatt az Újszövetség azt eredményezi, hogy beteljesedjen a nemzetekben mindaz, amit Isten az ószövetségi Izraeltől helyreállított látomás templom az újszövetségi egyháztól is egyaránt elvárt.

E jelen korban a Sátán világában nincs hatalmunk és lehetőségünk nemhogy globális, vagy akár nemzeti szinten, de még csak közösségi szinten sem helyreállítani pl.

Ennek ugyanis alapkövetelménye az a teokratikus uralom, ami lehetővé és kötelezővé teszi a világ, s azon belül a nemzetek számára azt, hogy az isteni törvények szerint funkcionálhassanak. A keresztényeknek nem adatott meg az, hogy ebben a világban egy minta fizikai nemzetként szolgáljanak ezt testi Izraelnek kellett volna megtenni az Ószövetség alatt.

Az egyház ugyanis szellemi módon felel meg a teokratikus uralomnak, ami a jelen korban nem biztosítja számukra azt, helyreállított látomás templom a világ egészét megváltoztassák.

Keresés ebben a blogban

Nem adatott kezükbe a világgazdasági, politikai és rendészeti irányítása, az továbbra is Sátán kezében van. A hatalomgyakorlás csak az eljövendő világban fog a hatáskörükbe kerülni Krisztus uralma alatt.

Ezért lesz a millenniumi időszak olyan, amilyen: a szellemi embereknek akkor már joga és kötelessége lesz a fizikai elvárásoknak való megfelelés is. Email:  p. A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetőek, amennyiben a teljes szöveg, változtatás vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre.

A kiadó nevét, címét és a kiadási jogot fel kell tüntetni.

Augusztus 11-ei istentisztelet összefoglalója

Ár nem számítható fel érte. Kritikai hozzászólásokhoz és elemzésekhez felhasználhatók rövid kivonatok vagy idézetek a kiadási jog megsértése nélkül. A III. Manapság ugyanis nagyon sokan várják azt, hogy a közeli jövőben a zsidók felépítsék azt a bizonyos és egyre többet emlegetett III.

A Ház, ahonnan a dicsőség eltávozott…

Csakhogy egyetlen helyreállított látomás templom prófécia sem jövendöli meg egy III. Az egyházkorszak leteltével azonban valóban fel fog épülni egy monumentális III.

Hirdesd majd Izrael házának mindazt, amit látni fogsz. A férfi kezében hat könyök és egy tenyér hosszú mérővessző volt, és megmérte az építményt; a szélessége egy vessző, s a magassága is egy vessző volt. Egy könyök volt a szegély mindkét oldalon, a fülkék pedig hat könyöknyi nagyságúak voltak mindkét oldalon. A pillér mellett a kapu udvara volt mindenfelől, körös-körül. Megmérte a pilléreit és a csarnokát, a fentebbi méretek szerint, 25valamint az ablakait és a csarnokát körös-körül, mint a többi ablakot: a hossza ötven könyök, a szélessége pedig huszonöt könyök volt.

Az egyetlen hitelesen III. A legkiterjedtebben természetesen az említett Ezékiel fejezetek foglalkoznak e templommal, amelyekből határozottan kivehető, hogy mindaz már a messiási uralom alatt valósul meg.

Jelenlegi hely

Emellett számos további helyreállított látomás templom igerész mutat rá arra a tényre, hogy Isten helyreállított látomás templom a Messiás visszatérése, az egyház szellemi templom megdicsőülése és a teljes Izrael helyreállítása, valamint a velük megkötött Újszövetség után helyezi vissza a szentélyt Izraelbe: Ezékiel 25 Azon a földön fognak lakni, amelyet szolgámnak, Jákobnak adtam, amelyen atyáitok laktak; rajta laknak majd ők maguk és fiaik, és fiaiknak fiai mindörökké; és Dávid, az én szolgám lesz a fejedelmük mindörökké.

Az Isten hajléka ez esetben duális módon már a felépült III. Az olyan ószövetségi szövegrészek, mint a 3Móz.

Ez a templom az első feltámadást követően épül meg, amikor Helyreállított látomás templom mellet a feltámadott szentek uralkodnak a földön, s amikor Izrael fiai megkötik az Újszövetséget. Amikor Jahósua kemény szavakkal megítélte a farizeusi judaizmust és annak gyakorlatait, mondanivalóját egy olyan próféciával zárta le, ami tökéletesen megfelel a fentieknek: Máté Jeruzsálem, Jeruzsálem, te megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akiket hozzád küldtek!

Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, mint ahogy a tyúk a szárnyai alatt összegyűjti a csibéit, de ti nem akartátok!

Ezen a ponton két kérdés tűnik ésszerűnek: 1.

Zakariás ugyancsak rámutat arra, hogy az Isten temploma a messiási korszakban fog felépülni: Zakariás 12 Ezt mondd neki: Így szól a Seregek URa: Van egy férfi, akinek Sarjadék a neve, mert helyette sarjad, és felépíti JHVH templomát. Így, ha a zsidók esetlegesen fel is építenének valami épületet - a szövetségen kívüli állapotukban és a meghatározott idő előtt - annak nem lesz semmi legitimitása Isten szemében!

Egy ilyen épület nem lesz az Isten hieron-ja, nemhogy naon-ja. Viszont ha helyreállított látomás templom zsidók maguk nem is, de az Antikrisztus szükségszerűen fel kell, hogy építsen a zsidók számára egy templomot a megtévesztés céljából, hiszen legitimizálnia kell a messiási kérkedéseit. Ez tehát az antikrisztus és követőinek temploma lesz, nem Istené.

Mindezzel már foglalkoztunk több korábbi írásban, s ebben a részben inkább azt a valódi III. A millenniumi állapotok és a III.

helyreállított látomás templom

Miként az emberek szellemisége és az állatok természete, úgy a föld geográfiai arculata is jelentősen meg fog változni a jelen korszakunk lezárása után.

A szellemi és fizikai szennyezettségektől megtisztított és átalakított föld messze ideálisabb lesz az életre a millennium idején.

Keresés űrlap

A föld felszíne átalakul, hegyek tűnnek el és emelkednek fel, a kietlen sivatagok megszűnnek, friss folyók, patakok fakadnak és az időjárás is sokkal kiegyensúlyozottabbá, kedvezőbbé válik majd. Ezékiel egy látomásban Izrael majdani földjére került, ahol látta a jövő Jeruzsálemét és az abban felépülő III. Ekkor megjelent előtte egy mérővesszővel ellátott angyal, aki mérni kezdte a templomot, majd a körülötte elfekvő város területét is.

helyreállított látomás templom

A templomból a keleti kapu mentén egy vízfolyam fog kiáradni, aminek éltető vize az Arahbába ömlik Ez. Tehát a látomásában felvázolt templom sem a helyszínét illetően, sem pedig a méreteiben és felállásában, de mint látni fogjuk, még csak a funkciójában sem hasonlítható össze az előző két fizikai templommal!

Legfrissebb szám

Először is lássuk a templom megadott méreteit: Az Ezékiel rámutat, hogy a templom mind a négy oldala egyenként könyöknyi hosszú lesz: Ezékiel Négy irányban mérte meg a falat körös-körül minden oldalukon — ötszáz könyök hosszú és ötszáz könyök széles —, hogy a szentet elkülönítse a közönségestől. Az Ezékiel verséből tudjuk, hogy a szóban forgó mérőpálca az hatkönyöknyi hosszú, és hogy az itt használt könyök egy tenyérhosszal meghaladta az általánosan használt könyökhossz méretét ami egy férfi alsókarjának a mérete.

Az adott méretekből levonható, hogy a méréshez használt hatkönyöknyi mérőpálca az kb. Ez a méret többszörösen meghaladja a korábbi jeruzsálemi templomok területét, és ha a régi templomhelyen épülne fel, ahhoz le kellene rombolni a történelmi Jeruzsálem egy jelentős részét. A város teljes külső mérete, helyreállított látomás templom így alapterülete ugyancsak messze nagyobb lesz: Ezékiel A teljes kerület tizennyolcezer mérték. Mivel ez a külső méret teljes hossza, minden egyes oldal ennek a helyreállított látomás templom a negyedét, vagyis kb.

Új fordítású revideált Biblia

A város így messze nagyobb területű lesz, mint az ótestamentumi Jeruzsálem. Magának Izraelnek a területe is jelentősen megnövekszik, ami ekkor a Nílustól az Eufráteszig fog kiterjedni.

Helyreállított látomás templom millenniumi templom egyedi vonásai Tudjuk, hogy a sátorszentély és később maga a salamoni templom is a mennyei szentély fizikai másolatai voltak, amelyeket éppen ezért az Isten által megadott pontos minta szerint kellett felépíteni Héb. Ezékiel próféta helyreállított látomás templom pedig tudjuk azt is, hogy Krisztus millenniumi uralma alatt ugyancsak funkcionálni fog egy fizikai templom, ahol ámbár már szellemi szolgálatot végeznek, de a fizikai rítusok is visszatérnek.

Egyházi hírek

Noha ha a látással foltok jelennek meg Ezékiel által felvázolt III. Az alábbiakban felsoroljuk az eltéréseket és rámutatunk a III. A méretei, mint már láttuk, messze meghaladja majd a korábbi épületekét, de nem csak ebből áll a különlegessége. Az Ezékiel által bemutatott templomban ugyanis: Nem lesz külön, korláttal elválasztott udvar a pogányok számára, akik az előző templomokban csak e számukra fenntartott részt látogathatták meg ennek nyilvánvaló okai az Efézus ben vannak felvázolva.

Lásd még