A látássérült fizikai fejlődés jellemzői

a látássérült fizikai fejlődés jellemzői
Bízunk abban, hogy bár az érzékszervek működése és minősége az életkor előrehaladtával csökken, megfelelő optikai korrekcióval szemüveg vagy nagyító az esetek többségében korrigálható a látásélesség. Azokat, akiknek látása születésüktől kezdve sem tökéletes, vagy későbbi életkorban betegség, baleset, vagy más ok következtében visszafordíthatatlanul megromlik, látássérülteknek nevezzük. Mellettünk, közöttünk, velünk élnek. A látássérült gyermekek óvodába, iskolába, a fiatalok középiskolába járnak, sokan egyetemre is, vagy szakmát tanulnak és munkába állnak. Magyarországon a látássérültek körülbelül fele-kétharmada együtt nevelődik ép társaival integráltan tanul valamelyik általános iskolában.

Osztályos tanulói számára: a forma vizuális érzékelése; ra térbeli ábrázolások és orientáció fejlesztése; az időbeli reprezentációk fejlesztése; ráltalánosítási, differenciálási és összehasonlítási készségek fejlesztése; szóbeli beszéd fejlesztése. A szín vizuális érzékelése A tanulóknak képesnek kell lenniük a színes csíkok egyeztetésére a feladatnak megfelelően; különböztesse meg a spektrum elsődleges színeit, ismerje a spektrum elsődleges színeinek nevét; képes legyen látni és megnevezni a színeket és a színeket a természetben; fogadják a spektrum elsődleges színeinek hangjait.

A fonémikus hallás és elemzés fejlesztése A hallgatóknak tudniuk kell megkülönböztetni a fonémákat fülenként; megkülönböztetni a magánhangzókat és a mássalhangzókat a hangképzés és a kiejtés útján; összetett ábécéből adott hanggal szavakat alkotni; A hallgatóknak képesnek a látássérült fizikai fejlődés jellemzői lenniük sematikusan mondatokat írni; szavakat írjon ábrával.

Gyógypedagógia Kognitív folyamatok látássérült gyermekekben A biológiailag aktív komponensek gondosan kiválasztott, a látásszervek igényeinek megfelelő kombinációja megvédi a gyermek szemét, ami különösen fontos, kezdve 7 éves korától kezdve, amikor az első komoly vizuális terhelés elkezdődik az általános iskolában. A látássérült gyermekek fejlődésének jellemzői A fogyatékkal élők naponta nehézségeket tapasztalnak. Ez nemcsak a korlátozott képességei, hanem a mentális fejlődés jellemzői is. A gyermekkori látássérült gyerekek eltérnek társaiktól, és a kommunikációban és az oktatásban egyaránt különleges megközelítést igényelnek.

A forma vizuális érzékelése A hallgatók ötleteket a látássérült fizikai fejlődés jellemzői ki a geometriai formákról és azok alkalmazásáról a különböző tevékenységi területeken, valamint azok látás 5 5 dioptria. A térbeli ábrázolások és orientáció fejlesztése A gyerekek megtanulják meghatározni az elemek elrendezését, az egészet részekből szintetizálni.

A diákok fejlesztik az ösvény különböző irányainak megtalálásának, a terepen történő navigálás képességét,a terület tervének elkészítéséhez kialakul a térbeli kapcsolatok memóriája. Időbeli reprezentációk fejlesztése Ez a program meghatározzaóráról órára, az évszakok és hónapok változásával kapcsolatos elképzelések tisztázása, valamint előírja a hallgatók személyes tapasztalatainak felhasználását az események sorrendjének meghatározásakor.

A szem refrakciós készülékéhez a szaruhártya és a lencse tartozik

A szóbeli beszéd fejlesztése A beszéd fő funkciói hozzáférhető formában tárulnak a hallgatók elé: A beszéd az emberek közötti kommunikáció legfontosabb eszköze; A beszéd bizonyos információk továbbításának és asszimilálásának eszköze. A gyermekek megértik a beszéd jelentését az emberi életben, és fokozatosan elsajátítják azokat a készségeket, amelyek segítenek a beszéd minden funkciójában való használatában.

Kommunikációs készség fejlesztése, differenciálás, összehasonlítás A szótár gazdagítása és finomítása. Az objektumok megnevezése, jellemzőik jellemzőik szerint. Tárgyak összehasonlítása, hasonló és megkülönböztető jellemzők megtalálása. A tárgyak osztályozása minta, show, verbális utasítás szerint. A korrekciós munkaprogram tartalmát a következő elvek határozzák meg: — A gyermek érdekeinek tiszteletben tartása. Az alapelv meghatározza annak a szakembernek a helyzetét, akit a gyermek problémájának maximális előnyökkel és a gyermek érdekében történő megoldására hívnak fel.

Az elv biztosítja a diagnózis, a korrekció és a fejlesztés egységét, vagyis a fogyatékossággal élő gyermekek fejlődési jellemzőinek és rendellenességeinek elemzésének szisztematikus megközelítését, valamint a különböző területeken dolgozó szakemberek átfogó, többszintű megközelítését, a gyermek problémáinak megoldása során tett cselekvéseik a látássérült fizikai fejlődés jellemzői és következetességét; az oktatási folyamat valamennyi résztvevőjének részvétele ebben a folyamatban.

Kognitív folyamatok látássérült gyermekekben

Az elv garantálja a gyermeknek és szüleinek törvényes képviselőinek a segítség folytonosságát, amíg a probléma teljesen meg nem oldódik, vagy meg nem határozják a megoldás megközelítését. Az elv magában foglalja a különböző fogyatékossággal élő gyermekek fizikai és vagy mentális fejlődésében az oktatás változó feltételeinek megteremtését.

Az elv biztosítja a fogyatékossággal élő gyermekek szüleinek törvényes képviselőinek törvényesen garantált jogainak betartását a gyermekek oktatási formájának megválasztásában, oktatási intézmények, a gyermekek törvényes jogainak és érdekeinek védelme, ideértve a szülőkkel törvényes képviselőkkel kötött kötelező megállapodást a fogyatékossággal élő gyermekek speciális javító oktatási intézményekbe osztályokba, csoportokba történő elküldésének áthelyezésének kérdésében.

Technikai fejlődés vs. Ember

Munkaterületek A javítómunka programja az általános általános oktatás szintjén egymással összefüggő területeket tartalmaz. A tanácsadói munka a következőket tartalmazza: — közös igazolt ajánlások a látássérült fizikai fejlődés jellemzői a fogyatékossággal élő tanulókkal végzett munka fő területeiről, amelyek közösek az oktatási folyamat minden résztvevője számára; — a tanárok szakemberei által nyújtott tanácsadás a fogyatékossággal élő diákokkal való munka egyéni orientált módszereinek és technikáinak megválasztásáról; — tanácsadó segítség a család számára a fogyatékossággal élő gyermek szülői stratégiájának és korrekciós nevelési módszereinek megválasztásában.

a látássérült fizikai fejlődés jellemzői

A tájékoztató munka a következőket tartalmazza: — az oktatási tevékenységek különféle formái előadások, beszélgetések, információs standok, nyomtatott anyagokcélja, hogy elmagyarázza az oktatási folyamat résztvevőinek - tanulóknak fejlődési fogyatékossággal és anélkül isszüleiknek törvényes képviselőikneka látássérült fizikai fejlődés jellemzői - az oktatási folyamat sajátosságaival és a fogyatékossággal élő gyermekek támogatásával kapcsolatos a látássérült fizikai fejlődés jellemzői — tematikus beszédek vezetése a tanárok és a szülők számára a fogyatékossággal élő gyermekek különböző kategóriáinak egyéni és tipológiai jellemzőinek ismertetése érdekében.

A program végrehajtásának szakaszai A javítási munkát szakaszosan végzik.

a látássérült fizikai fejlődés jellemzői

A szakaszok sorrendje és célzása megteremti a szükséges előfeltételeket a dezorganizáló tényezők kiküszöbölésére. Az információk gyűjtésének és elemzésének szakasza információs és elemző tevékenységek. Ennek a szakasznak az eredménye a tanulók kontingensének felmérése a gyermekek fejlődésének sajátosságainak figyelembevétele, a sajátosságok és sajátos nevelési igényeik meghatározása érdekében; az oktatási környezet értékelése a szoftveres és módszertani támogatás, az intézmény anyagi, technikai és személyi bázisának követelményeinek való megfelelés érdekében.

Tervezés, szervezés, koordináció szakasza szervezési és végrehajtási tevékenység. A munka eredménye egy speciálisan szervezett a látássérült fizikai fejlődés jellemzői folyamat, amely korrekciós és fejlődési orientációval rendelkezik, és a fogyatékossággal élő gyermekek speciális támogatásának folyamata speciálisan létrehozott változó feltételek mellett zajlik a szóban forgó gyermekkategória képzésében, oktatásában, fejlesztésében és a látássérült fizikai fejlődés jellemzői.

A javító és fejlesztő oktatási környezet diagnosztikai szakasza kontroll és diagnosztikai tevékenység.

  1. Röviden a látássérült személyiség fejlődésének jellemzői
  2. Hogyan fog helyreállni a látás
  3. Milyen cseppek tartják fenn a látást
  4. LI látássérült gyermekek plaksina pszichológiai és pedagógiai jellemzői
  5. A biológiailag aktív komponensek gondosan kiválasztott, a látásszervek igényeinek megfelelő kombinációja megvédi a gyermek szemét, ami különösen fontos, kezdve 7 éves korától kezdve, amikor az első komoly vizuális terhelés elkezdődik az általános iskolában.
  6. Hasznos információk a látássérült gyermekekkel rendelkező szülőknek - Injekciók September
  7. Az angioödéma okai a következők lehetnek: Allergia: az ajkak, nyelv duzzanata legtöbbször valamilyen ételallergia következményeként jelenik.

Az eredmény egy megállapítás arról, hogy a létrehozott feltételek és a kiválasztott javító, fejlesztő és oktatási programok megfelelnek-e a gyermek sajátos nevelési igényeinek. A szabályozás és a beállítás szakasza szabályozási és korrekciós tevékenységek. Az eredmény a szükséges változások bevezetése az a látássérült fizikai fejlődés jellemzői folyamatban és a fogyatékossággal élő gyermekek kísérésének folyamatában, az oktatás feltételeinek és formáinak, a munka módszereinek és technikájának kiigazításával.

A program végrehajtásának mechanizmusa A javítómunka megvalósításának egyik fő mechanizmusa az oktatási intézmény szakembereinek optimálisan felépített interakciója, amely a fogyatékossággal élő gyermekek számára szisztematikus támogatást nyújt az oktatási folyamat különböző profilú szakemberei.

Ez az interakció a következőket tartalmazza: — bonyolult a gyermek problémáinak azonosítása és megoldása, szakképzett segítség nyújtása a különböző területek szakembereitől; — a gyermek személyes és kognitív fejlődésének többdimenziós elemzése; — komplex egyéni programok kidolgozása, általános fejlesztés és a gyermek oktatási-kognitív, beszédi, érzelmi-akarati és személyes szférájának egyes aspektusainak korrekciója.

Az óvodáskori látássérült gyermekek fejlődésének jellemzői

A pszichológia, a pedagógia, az orvostudomány, a szociális munka területén tevékenykedő különféle szakemberek erőfeszítéseinek megszilárdítása átfogó pszichológiai, orvosi és pedagógiai támogatási rendszert biztosít, és hatékonyan megoldja a gyermek problémáit.

A szakemberek szervezett interakciójának jelenlegi és legelterjedtebb és legelterjedtebb formái az oktatási intézmény konzultációi és támogató szolgáltatásai, amelyek multidiszciplináris segítséget nyújtanak a gyermeknek és szüleinek törvényes képviselőinekvalamint egy oktatási intézménynek az alkalmazkodással, képzéssel, neveléssel, fejlesztéssel kapcsolatos kérdések megoldásában.

A javító munka megvalósításának másik mechanizmusaként meg kell jelölnünk a szociális partnerséget, amely magában foglalja egy oktatási intézmény és a külső erőforrások különböző osztályok szervezetei, a látássérült fizikai fejlődés jellemzői szervezetek és a társadalom egyéb intézményei szakmai interakcióját.

A szociális partnerség a következőket foglalja magában: — együttműködés az oktatási intézményekkel és más osztályokkal az oktatás folyamatossága, a fejlődés és az alkalmazkodás, a szocializáció, a fogyatékossággal élő gyermekek egészségmegőrzése terén; — együttműködés a médiával, valamint a nem állami struktúrákkal, elsősorban a fogyatékossággal élő emberek állami szövetségeivel, a fogyatékossággal élő gyermekek szüleinek szervezeteivel; — együttműködés a szülői közösséggel.

a látássérült fizikai fejlődés jellemzői

Szoftveres és módszertani támogatás. A munka megszervezésekor ebben irányba, tanácsos a szövetségi szinten kidolgozott módszertani ajánlások alapján vezetni, figyelembe véve az ilyen gyermekek oktatási és rehabilitációs folyamatának sajátosságait.

A speciális javító oktatási intézmények képesek ellátni olyan oktatási és módszertani központok funkcióit, amelyek módszertani segítséget nyújtanak az általános típusú oktatási intézmények tanárai számára, tanácsadói, valamint pszichológiai és pedagógiai segítséget nyújtanak a hallgatóknak és szüleiknek törvényes képviselőknek.

Röviden a látássérült személyiség fejlődésének jellemzői

Ról rőlgramm, a tanár, tanár-pszichológus, szociálpedagógus, logopédus stb. Súlyos mentális és vagy testi fejlődési rendellenességekkel küzdő gyermekek egyéni tananyag szerinti tanítása esetén célszerű speciális javító oktatási programokat, tankönyveket és taneszközöket használni a speciális javító oktatási intézmények számára megfelelő típusúideértve a digitális oktatási forrásokat is A személyi állomány a javító munkaprogram végrehajtásának fontos hiperopiás gyakorlat neki. A javító munkát megfelelő szakképzettséggel rendelkező szakirányú végzettséggel rendelkező szakembereknek, valamint azoknak a tanároknak kell elvégezniük, akik kötelező tanfolyamokat vagy más típusú szakmai képzést végeztek a kijelölt téma keretein belül.

Annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek elsajátítsák az általános általános oktatás alapképzési programját, kijavítsák testi és vagy mentális fejlődésük hiányosságait, a pedagógiai rátákat tanár-defektológusok, logopédusok, tanár-pszichológusok, szociális tanárok be kell vezetni az oktatási intézmények személyzeti táblázatába. Az oktatási intézmény alkalmazottainak képzettségi szintjének minden betöltött pozícióra meg kell felelnie a megfelelő beosztás képesítési jellemzőinek.

A fejlődési rendellenességű gyermekekkel folytatott oktatási és javító munka megszervezésének sajátosságai szükségessé teszik az általános oktatási intézmény tantestületének speciális képzését.

Ehhez folyamatos képzést, átképzést és továbbképzést kell biztosítani a fogyatékossággal élő gyermekek oktatásának kérdéseivel foglalkozó oktatási intézmények dolgozóinak. Az oktatási intézmény pedagógiai dolgozóinak világos képet kell alkotniuk a fogyatékossággal élő gyermekek mentális és vagy fizikai fejlődésének sajátosságairól, az oktatási és rehabilitációs folyamat megszervezésének módszereiről és technológiáiról.

Anyagi és technikai támogatás.

Hasznos információk a látássérült gyermekekkel rendelkező szülőknek

Az anyagi és technikai támogatás egy megfelelő anyagi és technikai bázis megteremtéséből áll, amely lehetővé teszi az adaptív, korrekciós és fejlesztési lehetőséget az oktatási intézmény környezete, ideértve a megfelelő tárgyi és technikai feltételeket, amely lehetőséget biztosít a testi és vagy mentális fogyatékossággal élő gyermekek akadálytalan hozzáférésére az oktatási intézmény épületeihez és helyiségeihez, valamint az intézményben való tartózkodásuk és képzésük megszervezéséhez ideértve a rámpákat, speciális lifteket, speciálisan felszerelt a látássérült fizikai fejlődés jellemzői, speciális oktatási, rehabilitációs, orvosi felszerelések, valamint felszerelések és technikai segédeszközök a fogyatékossággal élő személyek egyéni és kollektív használatú képzéséhez, javító- és rehabilitációs helyiségek szervezéséhez, sport- és tömegesemények szervezéséhez, táplálkozáshoz, orvosi ellátáshoz, egészséghez és orvosi és megelőző intézkedések, háztartási, egészségügyi és higiéniai szolgáltatások.

Információs támogatás. A program megvalósításának előfeltétele az információs oktatási környezet megteremtése, és ennek alapján a korszerű információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával a távoktatás fejlesztése a mozgássérült gyermekek számára. A fogyatékossággal élő gyermekek, a szülők törvényes képviselőka tanárok számára elengedhetetlen az online információforrásokhoz, az információs és módszertani alapokhoz való széles körű hozzáférés rendszerének létrehozása, amely feltételezi a taneszközök és ajánlások rendelkezésre állását a tevékenységek minden területén és típusánál, vizuális segédeszközök, multimédia, audio és video anyagok.

A gyermekekkel végzett javító munka jellemzői, mentális fogyatékossággal Önkormányzati oktatási intézmény, a 4.

A látássérült gyermekek fejlődésének jellemzői. A látássérült gyermekek pszichológiai jellemzői

Komsomolskaya, Egy tipikus épületben található ban. Ma az iskolában 23 tanterem, 2 laboratórium, 1 speciálisan kialakított tanterem található fejlődési fogyatékossággal élő gyermekekkel foglalkozó osztályok számára, orvosi rendelő, pszichológus, logopédus, szociális tanár, érzékszervi szoba, 2 műhely, 2 tornaterem, menza.

Az iskola rendelkezik az oktatási folyamat megszervezéséhez szükséges technikai eszközökkel és oktatási eszközökkel, számítógépes és IKT szoba van felszerelve, és van helyi hálózat. A központi fűtés, vízellátás, áramellátás megfelel az előírásoknak. Az iskola kedvező társadalmi-kulturális környezetben helyezkedik el.

Az iskola alapítói: a belorodi régió "Alekseevsky District és Alekseevka City" önkormányzati körzetének Oktatási és Tudományügyi Osztálya. A hallgatók száma fő. A pszichológiai korrekció bizonyos pszichológiai struktúrákra irányított hatás a gyermek teljes fejlődésének és működésének biztosítása érdekében.

Kognitív folyamatok látássérült gyermekekben. Gyermekek látási károsodásának okai

Ez egy megalapozott befolyás az ember belső világára, amelyben a pszichológus a vágyak, tapasztalatok, kognitív folyamatok és cselekedetek sajátos megnyilvánulásaival foglalkozik. A mentális fogyatékossággal élő iskolás gyermekek életkora 7 és 14 év közötti. Először is megjegyezzük, hogy a gyermekek mentális fogyatékosságának diagnosztizálása már az óvodában elkezdődik, ahol a pszichológus a pedagógusokkal együttműködve azonosítja a mentális fogyatékossággal élő gyermekeket, és erről tájékoztatja a szülőket.

Lásd még