Prédikáció a látáshoz, Földvári Tibor - JÉZUS LÁTÁSÁVAL LÁTNI

prédikáció a látáshoz

Válogatás Eckhart mester prédikációiból.

prédikáció a látáshoz

Sir 24, A legmagasabb és legvégsőbb, amit az ember elhagyhat, az az, hogy Istent hagyja el Istenért. Ekkor megmarad Isten úgy, ahogy Isten magában létezik, nem a befogadás vagy az elnyerés útján, hanem a létben, amely a magában való Isten.

Olvasmány: Sámuel 1. Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Talán azok tudják ezt legjobban, akiknek betegség vagy kor miatt romlik a látása, hogy milyen fontos a kézzelfogható világban való boldoguláshoz a látás.

Egyetlenegyről s színtiszta eggyé-válásról van itt szó. Van a lélekben valami, ami annyira megbélyegzés a látás számára Istennel, hogy Egy — nem pedig eggyé-vált. Egy, nincs köze semmihez sem, s hozzá sincs köze semminek, ami teremtett.

prédikáció a látáshoz

Istenben minden dolog egyforma és maga Isten. Ebben az egyformaságban Isten olyannira örömét leli, hogy benne teljesen szétárasztja természetét s magában létező létét. Ahhoz hasonló az ő öröme ebben, mint amikor egy paripát engednek szabadon futni a zöld mezőn, amely teljesen sík és egyenletes: a paripa természete szerint teljes erejével áradna ki magából a zöld mezőn ugrándozva; ebben lelné kedvét s ez felelne meg természetének.

Ugyanígy leli kedvét és boldogságát Isten abban, hogy természetét és létét teljesen kiárassza az egyformaságban, mert az egyformaság ő maga. Ha szemem a színt akarja látni, akkor mentesnek kell lennie valamennyi színtől. Ha kék vagy fehér színt látok, akkor szememnek, amelyik a színt látja, látása — az, amit lát, az ugyanaz, mint amit a szem lát.

prédikáció a látáshoz

A szem, amellyel Istent látom, ugyanaz a szem, amelyben Isten engem lát; az én szemem és Isten szeme egy szem, egy látás, egy megismerés és egy szeretet. Jel 14, 1. Az Írás azt mondja, hasonlónak kell lennünk Istenhez 1 Jn 3,2.

prédikáció a látáshoz

Ha valamilyen emberhez hasonló leszek, s találok egy embert, aki hozzám hasonló, akkor ez az ember úgy tesz, mintha ő én lenne, pedig nem az, és becsap. Egy pogány mester pedig, aki természetes felsimeréssel jutott el ide, azt mondja: Isten ami hozzá hasonló, éppoly kevéssé tudja elviselni, mint azt, hogy nem Isten.

Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket?

A hasonlóság olyan valami, ami Istenben nem létezik, az istenségben és az örökkévalóságban sokkal inkább egyként létezés van; a hasonlóság viszont nem Egy.

Ha Egy volnék, nem volnék hasonló.

prédikáció a látáshoz

Az egységben nincs semmi idegen; az örökkévalóságban csak egyként létezés van, hasonlóság nincs. Amíg prédikáció a látáshoz ember helyet őriz magában, különbözőséget őriz.

  1. Hágár és a látás Istene Lekció: Jn.
  2. Földvári Tibor - JÉZUS LÁTÁSÁVAL LÁTNI
  3. Kedves Testvérek, két hete beszéltünk ennek a történetnek az első részéről, arról, hogy Jézus megnyitja a vakon született ember szemét.
  4. Tedd számunkra személyessé az igét.
  5. Az Ă­gy felelt mondva: Ki az Uram, hogy higgyek benne?
  6. A látás 40 évesen romlott
  7. Он совершил кругосветное путешествие вокруг своего мира.
  8. Cseri Kálmán - LELKI LÁTÁS

Ezért kérem Istent, hogy fosszon meg "Istentől"; mert lényegi létem Isten fölött való, amennyiben Istent a teremtmények kezdetének tekintjük; Istennek önnön létében ugyanis, prédikáció a látáshoz Isten fölötte van a létnek és különbözőségnek, ott én magam voltam, magamat akartam s magamat ismertem föl, hogy ezt az embert megteremtsem. Születettlenségem mértékében voltam örökkön, vagyok most és leszek örökkön-örökké.

Ami születettségem szerint vagyok, az meg fog halni és semmivé fog válni, mivel halandó; ezért el kell enyésznie az idővel együtt.

Felele azért az és monda: Ha bűnös-é, nem tudom: egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok. És gyakorlatilag az üdvösség abban áll, hogy az ilyen ember életében látható, tapasztalható változás történik. Az üdvösség gyakorlatilag ma nem egyéb, mint tökéletes metamorfózis, gyökeres megváltozás az élet minden területén.

Az én születésemben született meg minden dolog, s én voltam forrása magamnak és minden dolognak; s ha úgy akartam volna, akkor nem lennék én sem és nem lenne semmi más sem; ha viszont én nem lennék, akkor nem volna Isten sem; hogy Isten "Isten", annak én vagyok a forrása; ha én nem lennék, akkor Isten nem lenne "Isten". Ezzel a szegénységgel az ember azt szerzi meg, ami volt örökkön s prédikáció a látáshoz marad mindig is.

Keep up to date with every new upload!

Itt Isten a lélekkel egy, s ez a legigazabb prédikáció a látáshoz, amit az ember lelhet. Ezzel a benyomással akkora nagy gazdagságot kapok, hogy Isten nekem már nem lehet elég mindazzal együtt sem, ami ő "Istenként" s valamennyi isteni művével együtt; mert ebben az áttörésben az lesz részem, hogy én és Isten egyek vagyunk.

prédikáció a látáshoz

Eckhart mester : keresztény misztikus, domonkos-rendi szerzetes, teológus, a német misztika legjelentősebb alakja.

Lásd még