Látomás 7 milyen vonal

látomás 7 milyen vonal

Tartalomjegyzék

A Generál Konferencia kezdeményezése, hogy világviszonylatban naponta közösen elolvassunk egy fejezetet a Látomás 7 milyen vonal és hetente két-három fejezetet Ellen White egy könyvéből. Itt fogjuk megjelentetni az ehhez kapcsolódó olvasmányokat. De a Facebook -on is lehet csatlakozni a programhoz. Részlet Ellen White könyvéből 2.

Keresés ebben a blogban

Olvasmány a napi bibliai fejezethez 3. Az első látomás, ahogy azt Dániel könyvének 7.

mi az orrszarvú látványa

De nem minden tisztázódott a próféta előtt. De a mondottakat eszemben tartottam" Dán Egy másik látomásban fény derült a jövő eseményeire.

  • Ez egy igazán elegáns, magas színvonalú kiegészítő!
  • Leírás Neked milyen jól megy a gondolatolvasás?

E látomás végén Dániel hallotta, hogy "egy szent beszélni kezdett. Egy másik szent pedig válaszolt annak, aki ezt kérdezte: Meddig tart az, amit a mindennapi áldozatról és a szörnyű bűnről láttál?

A válasz megdöbbentette: "Kétezerháromszáz este és reggel, azután a szentély visszanyeri igazi rendeltetését" Dán Buzgón kutatta, hogy mit jelent a látomás. Nem értette, hogy milyen összefüggés van a Jeremiás által megjövendölt hetvenéves fogság és a kétezer háromszáz év között, amelynek - a látomásbeli mennyei látogatótól hallott kinyilatkoztatás szerint - Isten templomának megtisztítása előtt kell eltelnie.

gyógyító látás ikonok

Gábriel angyal részben magyarázatot adott. De amikor a próféta azt hallotta, látomás 7 milyen vonal a "látomás De azután fölkeltem, és végeztem teendőimet a király mellett. Ez az érthetetlen látomás azonban lenyűgözve tartott" Dán Még mindig Izráel miatt aggódva, Dániel tovább tanulmányozta Jeremiás próféciáit.

Navigációs menü

Ezek a próféciák annyira világosak voltak, hogy megértette a könyvekben feljegyzett bizonyságtevésekből " A biztos prófétai beszédre alapozott hittel Dániel könyörgött az Úrhoz az ígéretek gyors beteljesedéséért, és esedezett Isten becsületének fennmaradásáért.

Imájában teljesen azonosult azokkal, akik nem töltötték be Isten szándékát.

asparkam látás

Bűneiket saját bűneiként vallotta meg. Imádkoztam Istenemhez, az Úrhoz Jóllehet Dániel már régóta szolgált Istennek, és a menny "kedves"-nek nevezte, most mégis bűnösként jelent meg Isten előtt, és hangoztatta annak a népnek nyomorúságát, amelyet szeretett.

A Látomás pénteken pasizik

Imája ékes és buzgó a maga egyszerűségében. Hallgassuk csak: "Ó Uram, nagy és félelmes Isten, aki megtartod a szövetséget és a hűséget azok iránt, akik szeretnek és megtartják parancsolataidat.

  • Eszköztár: Gauguin művei Gauguin ben festett képei, a Látomás mise után és a Sárga Krisztus a szintetizmus vagy cloissonismus manifesztumainak tekinthetők.
  • A Látomás képekben.

Vétkeztünk, és bűnbe estünk, megszegtük törvényedet és lázadók voltunk, eltértünk parancsolataidtól és törvényeidtől. Nem hallgattunk szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak királyainkhoz, vezéreinkhez, elődeinkhez és az ország egész népéhez.

látás 0 75

Neked, Uram, igazad van, nekünk pedig szégyenkeznünk kell még ma is; nekünk, Júda férfiainak, Jeruzsálem lakóinak és az egész Izráelnek közelben és távolban, mindazokban az országokban, amelyekbe szétszórtad őket hűtlenségük miatt A mi Urunk, Istenünk irgalmas és megbocsát.

De mi ellene lázadtunk.

A görög Biblia a prófétákat a szent írók után helyezi más sorrendben, mint a héber. A sorrend különben is ingatag. A görög ide sorolja a Siralmakat és Dániel könyvét, amelyet a héber Biblia kánonjának utolsó részében hoz, és hozzáveszi azokat a szövegeket, amelyeket vagy nem írtak vagy nem őriztek meg héberül.

Urunk, bár te mindenben igaz vagy, forduljon el lángoló haragod városodtól, Jeruzsálemtől és szent hegyedtől! Mert a mi vétkeink és elődeink bűne miatt gyalázták Jeruzsálemet és népedet mindazok, akik körülöttünk vannak. Hallgasd meg mégis, Istenünk, szolgád imádságát és könyörgését, és ragyogjon rá orcád elpusztult szentélyedre, önmagadért, ó Urunk!

Bejelentkezés

Istenem, fordítsd felém füledet, és hallgass meg! Nyisd ki szemedet, és lásd meg: milyen pusztulás ért bennünket és azt a várost, amelyet a te nevedről neveztek el!

Mert nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. Uram, hallgass meg! Uram, bocsáss meg! Uram, figyelj ránk, és cselekedj, ne késlekedj!

Lásd még