Látomás 2 0 olyan

Látomás a négy vadállatról Dán 7,1 Baltazárnak, Bábel királyának 1.

látomás 2 0 olyan

Az álmot rögvest leírta. Így hangzik: Dán 7,2 Ezt jelenti Dániel: Éjszakai látomásomban azt láttam, hogy íme, az ég négy szele a nagy tenger ellen támadt. Dán 7,3 A tengerből négy hatalmas vadállat bukkant fel. Mindegyik különbözött a másiktól.

Értékelések

Dán 7,4 Az első olyan volt, mint az oroszlán, de sasszárnyai voltak. Láttam, amint kitépték a szárnyait, de aztán fölemelték a földről, s mintha ember lett volna, két lábára állították, sőt emberi szívet is kapott.

Dán 7,5 A második vadállat, lám, olyan volt, látomás 2 0 olyan a medve; félig fölegyenesedett, s a szájában a fogai között három borda volt. Ez párduchoz hasonlított. Hátán négy madárszárnya volt. E vadállatnak négy feje volt és hatalmat kapott.

Special offers and product promotions

Dán 7,7 Ezután, íme, éjszakai látomásomban egy negyedik vadállatot is láttam. Félelmetes, rettenetes és szörnyű erős volt. Hatalmas vasfogai voltak: falt és rágott, a maradékot pedig széttiporta a lábával.

látomás 2 0 olyan

Egészen más volt, mint a többi vadállat, tíz szarva volt. Dán 7,8 Amint a szarvakat figyeltem, lám, még egy kis szarv nőtt ki közöttük. De előbb az addigi szarvak közül hármat kitéptek.

Product details

Lám, ezen a szarvon emberi szemhez hasonló szemek voltak, meg fennhéjázón beszélő száj. Látomás az Ősöregről és az Emberfiáról Dán 7,9 Amint néztem, egyszer csak trónokat állítottak fel, és az Ősöreg leült.

Ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj tiszta, mint a gyapjú.

látomás 2 0 olyan

Trónja lobogó lángból volt, kerekei meg izzó parázsból. Dán 7,10 Tűzfolyó eredt belőle és folyt tovább. Ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren álltak előtte. Ítéletet tartottak, és felnyitották a könyveket.

Editorial Reviews

Dán 7,11 Aztán láttam az elbizakodott beszédek elhangzása után, amelyeket a szarv hirdetett, magam láttam, hogy megölték a vadállatot, testét darabokra vágták és tűzre vetették. Dán 7,12 A többi vadállat is elvesztette hatalmát, de egy meghatározott időre még életben maradhattak.

  • A szemem ég és oly száraz a szám.
  • Látomások a Bibliában, a szemorvos tükrében | eLitMed
  • Неважно: его увлек сам взгляд в прошлое, на мир, который существовал в дни, когда люди еще реяли среди звезд.

Dán 7,13 Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme, az ég felhőin valaki közeledik. Olyan volt, mint az Emberfia. Amikor az Ősöreghez ért, színe elé vezették.

A látás itt sem a szem objektív képalkotásával történik, hanem cerebrális és vagy transzcendens úton. Látomásai egyébként csak néhány kiválasztott személynek voltak a Bibliában. Feszt László: Ezékiel könyve 10;12 Az Ószövetségben lényegesen több látomás leírása szerepel, mint az Újszövetségben. Közülük is itt most csak kiragadott példákat említek meg. Palástja betöltötte a templomot.

Dán 7,14 Hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek neki kellett szolgálnia. Hatalma örök hatalom volt, amely nem enyészik el soha, és királysága nem megy veszendőbe.

A kansai-i sötét erdőben halva találták az éjjel Bartzu Benōt. Vagy nem találták, igazából a franc se tudja. De bárcsak halva találták volna, akkor legalább történne valami, nem úgy, mint a neves japán rendező, Kavasze Naomi új filmjében, a Látomásban. Vagy lehet, hogy abban is történik valami, igazából a franc se tudja.

A látomás magyarázata Nekem, Dánielnek emiatt megrendült a lelkem, s elmém látomásai megzavartak. Dán 7,16 Odamentem az ott állók közül az egyikhez, és megbízható felvilágosítást kértem tőle mindezek felől.

Republic : Igazi Szerelem dalszöveg, videó - Zeneszöav-multitours.hu

Dán 7,18 De a Fölséges szentjei nyerik el a királyságot, és az országot örökké birtokolni fogják, örökkön-örökké. Fogai vasból voltak, karmai meg bronzból. Falt és rágott, a maradékot pedig széttiporta a lábával.

látomás 2 0 olyan

Dán 7,20 Továbbá a fején levő tíz szarvról, s arról a másikról, amely kinőtt és amely előtt a három szarv lehullott. Ennek szemei voltak, és fennhéjázón beszélő szája, és nagyobbnak látszott, mint a többi szarv.

Dán 7,21 Láttam, hogy ez a szarv hadat viselt a szentek ellen, s legyőzte őket, Dán 7,22 míg el nem jött az Ősöreg, és igazságot nem szolgáltatott a Fölséges szentjeinek, s míg el nem érkezett az idő, és a szentek el nem foglalták a királyságot.

látomás 2 0 olyan

Ez felfalja, összetiporja és szétzúzza az egész földet. Dán 7,24 A tíz szarv ezt jelenti : ebből az országból tíz király jut hatalomra.

Utánuk pedig egy másik kerül uralomra.

Biblia: Ezékiel Szekér-látomása Jechezkél 1. Volt a harmincadik évben, a negyedik hónapban, a hónap ötödikén — én pedig a számkivetettség között voltam a Kebár folyó mellett — megnyíltak az egek és isteni látomásokat láttam.

Ez különbözik a többiektől, és három királyt megaláz. Dán 7,25 Beszédeket mond a Fölséges ellen, és eltiporja a Fölséges szentjeit. Azt tervezi, hogy megváltoztatja az időket és a törvényeket.

A rovat további cikkei

Mindnyájan a kezébe kerülnek egy időre, két időre és egy fél időre. Dán 7,26 Akkor ítéletet tartanak, s megszűnik uralma, széttiporják, úgyhogy végleg megsemmisül.

Neoton Familia - Látomás

Dán 7,27 Azután a Fölséges szentjeinek népe nyeri el a királyságot, a hatalmat és látomás 2 0 olyan legnagyobb országot az egész ég alatt. Az ő országa örökkévaló ország lesz, neki szolgál, és neki engedelmeskedik minden uralkodó.

Engemet, Dánielt, gondolataim úgy megrémítettek, hogy arcom színe is elváltozott. A dolgot jól szívembe véstem.

Lásd még