Zpr látássérülés esetén,

Mentális retardációval. Autizmus spektrum zavarral. Azoknak a gyermekeknek, akiknek nincsenek intellektuális patológiájuk és képesek általános képzésben részesülni társaikkal azonos időkereten belül. Azok a fogyatékossággal élő hallgatók, akiknek szellemi fejlődésének normális mutatói vannak, az objektív tényezők figyelembevételével kénytelenek hosszú távon tanulmányozni az iskolai végzettséget. Az értelmi fogyatékossággal élő enyhe mentális retardációval járó iskolás gyermekek számára, akik nem engedik meg, hogy elsajátítsák az alapprogram tartalmát, még ha a tanulmányi idő meghosszabbodik is.

Mérsékelt, súlyos és mély szellemi fogyatékossággal élő gyermekek esetében, akik hosszabb ideig sem képesek megszerezni az oktatást, amely térfogattal összehasonlítható a normál fejlettségű társak végső oktatási mutatóival. A fogyatékossággal élő gyermekek számára adaptált oktatási programok a szövetségi állami oktatási szabvány szerint szerkezetileg egy magyarázó megjegyzésből, a tervezett oktatási eredményekből, a gyermekek értékelési rendszeréből áll, figyelembe véve azok állapotának és fejlődésének sajátosságait, a tantervből, a tantárgy tartalmáért egyes tudományágakban működő változata javító munka programjai, a szellemi és erkölcsi fejlődés, a környezeti kultúra és az egészséges életmód, valamint az UUD kialakításának módszertani fejlesztései, figyelembe véve a Zpr látássérülés esetén oktatási helyzetet, az iskolán kívüli tevékenységek tervét és az AOOP végrehajtásához szükséges feltételek listáját az előírt kötetben.

A fogyatékossággal élő gyermekek számára adaptált oktatási programok: hogyan lehet létrehozni - Alapvető különbségek a fejlesztési patológiák nélküli iskolás gyerekekkel történő megvalósításra szánt program tartalmában, és - adaptált oktatási program a fogyatékkal élő gyermekek számára nem.

A szakértők megjegyzik, hogy az irányú módszertani munka bonyolultsága a többszörös szakértői ajánlások és a tudományos tapasztalat hiánya miatt rejlik, ami csak a tervezés és a gyakorlati tevékenységek közötti átmenetet Zpr látássérülés esetén szükségessé.

Annak érdekében, hogy Zpr látássérülés esetén a gyermekek alkotmányos jogainak biztosítását egy adott iskolában, függetlenül azok pszichofiziológiai állapotától, az AOP által kidolgozott releváns tantárgyak programjait kell alapul venni, amelyek további feldolgozása a tényleges céloktól függ - a tanulmányi idő meghosszabbítása, az akadémiai terhelés csökkentése vagy az anyag egyszerűsítése egy adott szintre.

Ezenkívül az ajánlott tankönyvek közül választunk, amelyek tartalmának meg kell felelnie a munkaprogramnak, felül kell Zpr látássérülés esetén a diagnosztika és a végső ellenőrzés formáit. Ez utóbbi javítható a gyermek élettani képességeinek figyelembevételével például a nagybetűs nyomtatott feladatok Zpr látássérülés esetén, részben megszüntetve vagy felülvizsgálva. AOP fejlesztési szakasz Tevékenység tartalma Előzetes Célja a fogyatékossággal élő gyermekek speciális oktatási igényeinek azonosítása.

Zeneterápia látássérült gyermekek számára oktatási szolgáltatások fogyasztói igényeinek teljes körű végrehajtása érdekében az iskolai adminisztrációnak, miután megkapta a PMPK véleményét vagy az IPRA ajánlásait: Pszichológiai, pedagógiai és korrekciós támogatási csoport felállítása, ahol különféle szakembereket kell vonzani, figyelembe véve a gyermek jelenlegi állapotát, igényeit és a szülői elvárásokat.

Ha az oktatási intézményben nem állnak rendelkezésre szükséges szakemberek, fontolóra kell venni őket vonzó álláshely megnyitásával az anyagi és technikai erőforrások rendelkezésre állásától függőenegyüttműködési megállapodás megkötésével a PPMS Központtal, egy önkéntes egyesülettel, valamint a pszichológiai és pedagógiai támogatást nyújtó önkormányzati szolgálatok képviselőivel.

Megállapodást kell kötni az oktatási szolgáltatások nyújtására vonatkozó eljárásról a speciális igényű hallgatók szüleivel. Ezenkívül az iskola feladata az oktatási folyamat megszervezésének rendjének és természetének biztosítására vonatkozó szabályozási követelmények tanulmányozása, kiegészítve egy korrekciós elemgel, a témához kapcsolódó oktatási és módszertani dokumentáció elemzése, a szükséges helyi törvények kidolgozása.

Diagnosztikai E szakasz fő célja a gyermek átfogó Zpr látássérülés esetén elvégzése pszichológus, logopédus és az engedélyezett fegyelmi bizottság többi képviselője által. E cél elérése érdekében szoros kapcsolatot kell megszervezni a család képviselõivel, a lehetõ legkorrektebb és gyengéden cselekedve. A munka eredményei alapján a szakemberek következtetéseket vonnak le a fogyatékkal élő gyermekek pszichofiziológiai fejlődéséről, figyelmet fordítva az oktatási készségek kialakulásának mutatóira, a külvilággal, társakkal és felnőttekkel való interakció jellegére.

Ez szükséges a közvetlen és jövőbeli fejlődés területeinek meghatározásához, a konkrét oktatási igények, valamint a pedagógiai munka erkölcsi céljainak meghatározásához a jelenlegi helyzetben.

Gyakorlati Közvetlenül Zpr látássérülés esetén fejlesztése a fogyatékossággal élő gyermekek számáraelőírja: Szoftvertartalom tervezése. Az oktatási munka határidejének meghatározása. Az AOP megvalósításának céljának egyértelmű megfogalmazása, amelyet a hallgatói szülőkkel közösen kell végrehajtani, valamint a prioritások egy sorának meghatározása. Az adaptált program oktatási és korrekciós elemének megfogalmazása. Tervezési formanyomtatványok a program tanulmányozására az egyes részekre vonatkozóan.

A diagnosztikai és értékelési eszközök meghatározása a gyermek oktatási eredményeinek kialakulásának mértékére és társadalmi kompetenciájára. Komplex kritériumok kidolgozása a pedagógiai és korrekciós munka hatékonyságának értékelésére. Meg kell jegyezni, hogy az AOP fejlesztési folyamatának nyitottnak és kreatívnak kell maradnia, a gyermek oktatási igényeire összpontosítva.

Ha nehézségek merülnek fel a hálózati interakció keretében, az önkormányzati PPMS központ szakembereit be lehet vonni az adaptált program kidolgozásába.

A kész módszertani terméket a szülőkkel kell megállapodni. AOP végrehajtása A program tartalmának gyakorlati alkalmazása a felelős tanárok és szűk profilú szakemberek szisztematikus együttes tevékenységeinek megszervezésén alapszik, amely az interdiszciplináris bizottságba tartozik, az UUD következetes monitorozására, valamint a pszichológiai és pedagógiai munka szükséges kiigazítására. Elemzés és javítás A tanév vagy az AOP végrehajtásának határidejeként választott időszak eredményei alapján az interdiszciplináris képzési bizottság intézkedéseinek komplex értékelési módszereit alkalmazzák, miután egy nyílt megbeszélést folytattak a program kiigazításáról és kiegészítéséről.

A fogyatékossággal élő gyermekek számára adaptált oktatási programok: hogyan lehet létrehozni

A szabályozási dokumentumok listája, amelyek alapján a program összeállt. Célszerű belefoglalni az Orosz Föderáció alkotmányát, a FZ. Szövetségi törvényt "Az oktatásról az Orosz Föderációban", a szövetségi állami oktatási szabványt, az iskola alapszabályát és más helyi dokumentumokat. Az AOP összetétele a cél, a tartalom és a szervezeti blokkok. A Zpr látássérülés esetén olvasásának megkönnyítése érdekében az anyagi szakasznak tartalmaznia kell az egyes tantárgyak programjait, a szervezeti tervnek tartalmaznia kell egy tantervet és az ütemtervet, egy tanórán kívüli tevékenységi tervet, valamint a program tartalmának megvalósításához szükséges feltételeket.

A program céljai. A széles körben megfogalmazott szöveg, amely teljes mértékben tükrözi az irányba tett munkát, a következő lehet: "Különleges feltételek megteremtése egy oktatási intézményben, amely lehetőséget nyújt a fogyatékossággal élő gyermekek számára, hogy minőségi oktatást, szocializációs és integrációs készségeket kapjanak a modern társadalmi-gazdasági és kulturális térben. Legjobb látásjavító szer utóbbiak között szerepelnie kell a pedagógiai és magasan képzett iskolai dolgozók tevékenységének konszolidációjában, amelynek célja a speciális oktatási igényű tanulók számára az optimális oktatási feltételek biztosítása AOOP a fogyatékossággal élő gyermekek számára a GEF szerint, a "nehéz" hallgatói test rehabilitációja kreatív, sportos, társadalmilag hasznos munkaügyi tevékenységekben való részvétel útján, az érzelmi-akaratbeli szféra szabályozási készségeinek fejlesztésével, az egészségmegtakarító technológiák használatával az oktatási térben.

Az oktatási tevékenységek tervezett eredményei, figyelembe véve a hallgató személyiségfejlődésének prioritási irányait. Tehát a mentális fogyatékossággal élő gyermekek számára a társadalmilag hasznos ügyekben való részvétel, kreatív gyakorlatok, sportesemények, projekt- és kutatási tevékenységek bekerülhetnek a gyakorlati képzés jelentős feladataiba. Közvetlenül a diagnosztikai funkciók Zpr látássérülés esetén szükséges tantárgyakkal kapcsolatos munkaprogramok tartalma.

Azokban a helyzetekben, amikor a gyermeknek nehézségekbe ütközik az alapoktatási program elsajátítása során, a tanárok és az iskola adminisztrációjának első lépése az, Zpr látássérülés esetén a szülők figyelmét erre a tényre összpontosítsák egy PMPK-következtetés megszerzésére irányuló ajánlással.

Felhívnám a figyelmet arra a tényre, hogy az AOOP kialakítása csak akkor lehetséges, ha a gyermeknek van egy orvosi bizottsági következtetése, amely feltárja a képzés és az oktatás követelményeit, a legközelebbi fejlődési kilátásokat. Feltéve, hogy a szülők nem értenek egyet a PMPK átlépésével, az ilyen gyermekek Zpr látássérülés esetén általános oktatási szolgáltatásokat nyújtanak az ilyen következményekkel a legnyilvánvalóbbok a végleges értékelés átadásának nehézségei, az eltérõ magatartás megnyilvánulása.

Fontos az is, hogy a szövetségi állami oktatási szabvány követelményei kötelezőek legyenek az akadémiai terhelés mértékére vonatkozóan, ideértve azokat a hallgatókat is, akik otthoni oktatási minimumot szereznek. Hatékony végrehajtás a fogyatékossággal élő gyermekek számára adaptált oktatási programok a GEF szerintgondoskodik az oktatási folyamat valamennyi résztvevőjének szoros kölcsönhatásáról, különös tekintettel az adminisztratív és pedagógiai személyzetre, amelynek képviselői viszik a teljes felelősségi terhet.

A pszichológiai és pedagógiai támogatás szakembereinek röntgensugárzás embereknél, logopera, tanár-defektológus, szociális tanár, tutor aktívan részt kell venniük a fejlesztésben és megvalósításban AOOP a Zpr látássérülés esetén élő gyermekek számára az iskolában, figyelemmel kíséri az iskolás gyermekek fejlődésének dinamikáját, azonosítja és nyomon követi a siker mutatóit, ha a diákoknak vannak egyéni oktatási nehézségeik - keressen lehetőségeket azok leküzdésére, szervezzen és vegyen le egyéni és csoportos javító és fejlesztési órákat, és minden lehetséges segítséget nyújtson a tanároknak az optimális Zpr látássérülés esetén segédeszközök kiválasztásában.

Az AOOP megvalósításának részeként az általános iskolai tanároktól és a tantárgy tanároktól: Részvétel a hagyományos oktatási módszereken alapuló speciális programtartalom kidolgozásában és megvalósításában, valamint egy innovatív oktatási elem beépítésében. Munkaprogramok kidolgozása az egyes tudományágakban, figyelembe véve a gyermekek oktatási lehetőségeit és az átfogó diagnosztizálás során felismerhető valós igényeit.

Fejlődő környezet megteremtése az osztályban, a ténybeli és pszichológiai akadályok felszámolása. A kölcsönös tisztelet, tolerancia, produktív együttműködés légkörének kialakulása a csapatban. Magas oktatási motiváció fenntartása, "sikeres helyzetek" létrehozása. Az osztályok felépítésének megteremtése oly módon, hogy az biztosítsa az egyes hallgatók mozgását a proximális fejlődés zónájába.

Az alap- és kiegészítő képzési anyagok tartalmának kiigazítása, ha erre szükség van. Hatékony kommunikációs csatornák létrehozása az iskolás gyermekek szüleivel, különösen a fogyatékossággal élő gyermekekkel. A kiegészítő oktatás tanárai megvalósítható módon hozzájárulhatnak az oktatási folyamat optimalizálásához az AOP és az AOOP fejlesztési szakaszában azáltal, hogy átfogó diagnosztikában vesznek részt, megteremtik a feltételeket a speciális igényű tanulók sikeres alkalmazkodásához és szocializációjához, valamint olyan speciális oktatási gyakorlatokat végeznek, amelyek Zpr látássérülés Zpr látássérülés esetén a személyes lehetőségek és a kreatív lehetőségek felfedéséhez.

AOP a fogyatékossággal élő gyermekek számára az iskolában: tartalom Kötelező alkatrészek adaptált oktatási programoka rendelkezések figyelembevételével készült GEF gyermekek számára HVZa cél, Zpr látássérülés esetén tartalom és a szervezeti szakaszok. Annak a ténynek köszönhetően, hogy a szoftverfejlesztés teljes mértékben meghatározza az oktatási folyamat megszervezésének jellegét és jellemzőit azokkal a hallgatókkal, akik fejlődési patológiájúak az egyes szakaszok tartalmán.

Célszerű felvenni a célszakaszba: Magyarázó megjegyzés, amely ismerteti az AOOP fejlesztésének alapelveit, a fogyatékkal élő hallgatók átfogó pszichológiai és pedagógiai portréját, akik számára ez a program alkalmas, a konkrét oktatási igények kötelező feltüntetésével. A program tervezett eredményei, amelyek az AOOP egyik lehetőségéből átmásolhatók, figyelembe véve a gyermek jelenlegi állapotát. Ami az oktatási program negyedik változatát illeti, tekintettel a diákok speciális egyéni fejlesztési program SIDP alapján történő tanításának szükségességére, tanácsos csak az elérhető eredményeket rögzíteni.

A tervezett program eredmények elérésének értékelési rendszere. Munkaprogramok a a látás 50 év után zsugorodik. A szellemi és erkölcsi oktatás programjai, a környezeti kultúra és az egészséges életmód kialakítása. Javító munkaprogram. A munkaprogram viszont magyarázó megjegyzést tartalmaz, amely meghatározza a tantárgy tanulásának általános céljait, figyelembe véve a hallgató által az anyag észlelésének sajátosságait, az egyetemi tantárgy vagy a korrekciós kurzus átfogó leírását, meghatározva annak helyét a tantervben.

Ezenkívül a munkaprogram leírásánál be kell mutatni annak értékorientációit, a személyes, meta-tárgy és tárgyi eredmények listáját, amelyek elérése várható az AOOP pedagógiai komplexumának megvalósítása során, magának a kurzusnak a tartalmát, a tematikus tervet az oktatási tevékenységek főbb típusainak Zpr látássérülés esetén, valamint leírást.

Defektológus mi az. Mi a különbség a logopédia és a patológus között

Az AOOP 3 és 4 lehetőségek érdemi szakaszának összeállításához az szükséges, hogy az UUD helyett megnevezzék az alapvető oktatási tevékenységeket, valamint egyszerűsítsék a fogalmi alapot a szellemi és erkölcsi oktatás programjában. A szellemi és erkölcsi nevelés programját elsősorban a nehezen érthető szellemi elem kiküszöbölésével, valamint a gyakorlati feladatok kibővítésével egyszerűsítik.

Fontos gondoskodni arról, hogy az ne sokszorosítsa a részvételre kötelező korrekciós és fejlesztési tanfolyamok tartalmát, ami megköveteli az egyes korrekciós osztályok felépítésének előzetes tanulmányozását, az iskolán kívüli tevékenységeket, valamint a tanulás és az átfogó fejlődés motivációjának fokozására irányuló intézkedéseket.

A speciális nevelési igényű gyermekek számára kialakított program szervezeti részének a következő elemeket kell tartalmaznia: A tanterv, amely viszont kötelező részt tartalmaz és amelyet az oktatási folyamat résztvevői alkottak.

A kötelező rész tartalma közvetlenül függ a program választott változatától: ha az első opcióról beszélünk, akkor tanácsos hagyni az OOP szokásos felépítését, míg a többi lehetőség adaptálásakor többé-kevésbé figyelembe kell venni a PMPC ajánlásait. A programrész, amelyet az oktatási kapcsolatok résztvevői alkottak, további tanfolyamokat biztosít a kötelező tantárgyak mélyreható tanulmányozására, amelyek készségeinek kialakítása képezi a társadalmi integráció és a szakmai önmegvalósítás alapját.

Az AOOP végrehajtásának feltételei. Oktatáson kívüli tevékenységek terve, amely a korrekciós és fejlesztési tanfolyamok, valamint az általános fejlesztési tevékenységek típusainak listáját tartalmazza. Szerkezetben oktatási program a szövetségi állam oktatási normáiravalamire tervezve fogyatékkal élő gyermekek, a korrekciós elem kulcsszerepet játszik az egyéni pszichofizikai fejlődési rendellenességek leküzdésének fontossága miatt.

A SanPiN 2. Pontja szerint az óvodai tevékenységekre szánt maximális tíz órából legalább 5 órát kell korrekciós és fejlesztési kurzusokra fordítani, míg az ilyen osztályok tartalmát a fejlődési kóros problémák és a fennálló problémák figyelembevételével kell összeállítani.

Tehát a halláskóros gyermekek számára hallás-érzékelés és beszédtechnika fejlesztésére szolgáló órákra van szükség, a PDA-k számára - általános fejlődési osztályok.

Ami az oktatáson kívüli tevékenységek formáit illeti, azok meghatározása a tanárok előjoga. A fogyatékossággal élő gyermekek teljes körű fejlődésének feltételeinek megteremtése érdekében tanácsos őket bevonni kirándulási tevékenységekbe, túrázásba, sportba, kreatív vagy szellemi versenyekbe, társadalmilag hasznos gyakorlatokba, projekt- és kutatási tevékenységekbe.

A kiegészítő oktatási, kulturális és sportszervezetek lehetőségeinek kihasználásával kibővíthető az iskolán kívüli interakció formái a speciális oktatási igényű hallgatókkal. Ennek oka az életkor, valamint a speciális nevelési igényű gyermekek személyiségének harmonikus fejlődésének szükségessége, olyan körülmények között, amikor alapvető társadalmi készségeket kell ösztönözni, és meg kell teremteni a feltételeket a tantárgy tartalmának a kívánt szintű fejlesztéséhez.

Az általános iskolai hallgatók számára a programtartalom kidolgozásakor nagyon fontos biztosítani az általános didaktikai alapelvek végrehajtását, amelyek egy integrált, szisztematikus és célzott pedagógiai folyamat felépítését írják elő, amelyet a humanista értékekre való orientáció, a tanuló Zpr látássérülés esetén tudatos és átfogó részvétele jellemez.

A korrekciós és fejlesztési munka megszervezését illetően a programtartalom irányába történő fejlesztését a következő feltételek figyelembevételével kell Zpr látássérülés esetén A korrekciós, megelőző és fejlesztési feladatok egyensúlyának fenntartása.

Zpr látássérülés esetén diagnosztikai és korrekciós komplexum egységének fenntartása. A speciális korrekciós és fejlesztési munka tervezésének végrehajtása, figyelembe véve a gyermek nevelési nehézségeit, egyéni nevelési és nevelési nehézségeit.

Végrehajtás különféle szakaszokban adaptált oktatási programvalamire tervezve fogyatékkal élő gyermekek a GEF szerint, különösen az AOOP IEO, oktatási anyagok csoportosítása látás mínusz 8 és szülés legfontosabb témákról - átfogó.

A korrekciós és fejlesztési munka szervezése és lefolytatása a rendszer-tevékenység megközelítés szempontjából, amely egyetemes készségek fejlesztését biztosítja. Kompetencia-alapú megközelítés alkalmazása, amelyet Zpr látássérülés esetén a korrekciós és pedagógiai tevékenységek sokféle módszerének és technikájának alkalmazásával lehet megvalósítani.

A tanulmányi terhelés mértékének meghatározása, figyelembe véve a gyermek "itt és most" állapotát, egy adott órában az anyag lefedettségének megfelelő felülvizsgálatával.

Bejegyzés navigáció

Kommunikáció és aktív interakció fenntartása az interdiszciplináris szakemberek csoportjában. Fontos hangsúlyt fektetni a hallgatók személyes vonásainak kialakulására, amelyek szükségesek a sikeres társadalmi integrációhoz.

Pedagógiai, szervezeti feltételek megteremtése a gyermek a látás az észlelés fő csatornája környezetének erőfeszítéseihez. Egy másik fontos tulajdonság, amely meghatározza a szerkezetet és a tartalmat adaptált oktatási program a fogyatékkal élő gyermekek számára az általános didaktikai alapelvek betartása GEFkülönösen a gyermek teljes Zpr látássérülés esetén élete a gyermek fejlődésének minden időszakában.

Ez a cikk különös jelentőséggel bír a többszörös egészségkárosodásban szenvedő gyermekek esetében, akik a pszichofizikai tulajdonságok miatt tudatosan vannak az óvodai gyermekkorban, míg az életkor és a tárgy elsajátításának szükségessége miatt többféle követelmény merül fel. Fontos, hogy az oktatási tevékenységek megtervezése során a hallgató aktív résztvevője maradjon a tartalom megválasztásában, és ne a szavazati joggal nem rendelkező tantárgyaknak, a tanárok minden szükséges feltételt megteremtenek a család képviselõivel való aktív kapcsolattartáshoz, különös tekintettel a fogyatékossággal élõ gyermek társadalmi-kulturális normákhoz, a társadalom hagyományaihoz történõ bevezetésére.

A program tartalmának elsajátításának sikere, figyelembe véve a gyermek valódi nevelési képességeit, adaptációja nagymértékben függ attól, hogy a gyermek kognitív érdekei és cselekedetei kialakulnak-e a különféle közvetlen tanítási, fejlesztési tevékenységekben.

  • Nekem rövidlátó gyakorlatok vannak a szem számára
  • Mi a neve a látás vitaminjának
  • Önfejlesztés Defektológiai ágak.
  • Defektológus mi az. Mi a különbség a logopédia és a patológus között
  • Szemüveg egy számítógéphez, ha jó látása van

A fogyatékossággal élő gyermekek oktatásában különösen fontos a fejlődési oktatás szabályainak betartása, amely minden gyermek tevékenységét a fejlődésének közvetlen övezetében tartja, mivel a nagy és kicsi sikerek következetes bemutatása nélkül lehetetlen elvárni a gyermektől, hogy oktatási tevékenységet folytasson. Az oktatási folyamat építésének átfogó tematikus elvének megvalósításához szükséges oktatási területek integrálását csak akkor kell végrehajtani, ha a speciális szükségletű hallgatók elérték a szükséges szellemi szintet, mivel egyébként valószínűleg csökken a kognitív érdeklődés a vizsgált anyag mély félreértése miatt.

Fontos megjegyezni, hogy ezt a tervezés során aOOP programokIEO fogyatékkal élő gyermekek a GEF szerint A tanárok és az interdiszciplináris csapatok más képviselői gyakran több nehézséggel szembesülnek, amelyek közül kiemelnék a következőket: A példaértékű oktatási programok tartalmának összefüggése a szabvány követelményeivel és a beilleszkedés valós lehetőségeivel.

A pedagógiai munka módszereinek, technikáinak és formáinak elkülönítése és felépítése az AOOP adott szakaszára vagy blokkjára.

Навигация по записям

A tantárgy meghatározása, a programtartalom általános fejlesztési és korrekciós alkotóeleme a megfelelőség, hozzáférhetőség és szükségesség szempontjából. Az adaptált programtartalom fejlesztői által tapasztalt nehézségek jelentőségével összefüggésben stratégiai fontosságúvá válik az irányú munka folytatása, amelynek kötelező elemei a fejlett pedagógiai gyakorlatok fejlesztése, a tapasztalatcsere, a tantárgyak tanárainak és a szűk profilú szakemberek erőfeszítéseinek megszilárdítása az életkor kialakításában, valamint az aktív részvétel.

A beillesztés szó szerint "részvétel". Olyan feltételekről beszélünk, amelyek lehetővé teszik a a látás víz helyreállítása élő gyermekek számára, hogy általános iskolában tanuljanak. Az inkluzív oktatás jelenleg több kérdést vet fel, mint válaszokat. De vannak valós eredmények. Egyes iskolákban a szokásos osztályok mellett korrekciós osztályokat alakítottak ki, ahol speciális megközelítést és különleges feltételeket igénylő fogyatékossággal élő gyermekeket tanítanak.

A program, amely szerint a fogyatékossággal élő gyermekek a fentiek szerint tanulnak, nem szokásos, hanem adaptált. A korrekciós munka alapelvein alapul, és célja a fogyatékossággal élő gyermekek teljes oktatásának megszerzése, az egészség állapotát figyelembe vevő formákban.

Hogyan lehet létrehozni egy adaptált programot? A GEF szerint a fogyatékossággal élő gyermekek számára adaptált oktatási program alapvetően nem különbözik az egészséges gyermekeket célzó hasonló programtól. Ennek alapjául a megfelelő tárgy programját kell megválasztania, és a követelményekhez igazítania.

Például sok fogyatékossággal élő gyermekek számára megnövelt órák száma; Zpr látássérülés esetén esetekben például a testnevelési órákban vannak funkciók a tartalmi részben. Ezután válasszon egy tankönyvet az ajánlott könyvek közül, készítsen tematikus tervezést, válassza ki a megfelelő irányítási formákat.

Látássérültek életével ismerkedtek

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek általában nem tesznek vizsgákat egységes állami vizsga és egységes állami vizsga formájában, ezért érdemes a jelenlegi ellenőrzési formákat közelíteni az egységes állami vizsga sajátosságaihoz.

Természetesen, ha a szövetségi állami oktatási szabvány szerint a fogyatékossággal élő gyermekek számára adaptált oktatási programról beszélünk, akkor nem számít: a CDF általában ugyanaz a fogyatékossággal Zpr látássérülés esetén gyermekek számára, mint mindenki számára, csak kiegészítő időt kínálhatnak számukra a feladatok elvégzéséhez, speciális világítással.

Végül, az összes előkészítő munka elvégzése után elkészítheti magát a programot. Mi legyen a programban? A második oldalon fel kell sorolni azokat a jogi dokumentumokat, amelyek alapján a program létrejött. A listának tartalmaznia kell az Orosz Föderáció alkotmányát, az Orosz Föderáció oktatásáról szóló törvényt, N ha a program a NOE-re vonatkozikaz oktatási intézmény alapszabálya stb.

Zoomolás szövegfelolvasással

Adjon információt a program összetételéről magyarázat, tanterv, tanterv, tantárgyak munkaprogramjai, értékelési és oktatási anyagok stb. Ezután adja meg a program céljait. Például: Olyan feltételek megteremtése, amelyek lehetőséget biztosítanak a fogyatékossággal élő gyermekek számára, hogy minőségi oktatást kapjanak.

  1. Látássérülés etiológiája
  2. Bates látástechnikák

A fogyatékossággal élő gyermekek társadalmi adaptációja a tanulás differenciált megközelítésén keresztül; az önmegvalósításhoz szükséges társadalmi kompetencia kialakulása.

Vagy röviden a fogyatékossággal élő gyermekek számára adaptált oktatási program lehetősége a LEO 7 típusú szövetségi állami oktatási szabvány szerint : "Különleges orvosi és pedagógiai környezet létrehozása az oktatási intézményben a mentális fogyatékossággal élő gyermekek rehabilitációjára és későbbi integrációjára a modern kulturális és társadalmi-gazdasági térbe.

Lásd még