Ellentétes nézőpontok ütközése,

ellentétes nézőpontok ütközése egészséges szem látás

Megadja Gábor, a Századvég vezető kutatója A szabadság reakciós harcosai címmel publikálta második könyvét, valamint megjelent az izraeli konzervatív író, Yoram Hazony nagy visszhangot kapott művének magyar fordítása is, A nacionalizmus erénye. A témaválasztásban a kapcsolat egyértelmű, más szempontokból azonban erősen különböző könyvekről van szó.

A szabadság reakciós harcosai tulajdonképpen az eszmetörténész szerző doktori értekezése könyv formában, amelyben kelet—közép-európai származású, ám nyugaton, emigrációban publikáló ellentétes nézőpontok ütközése — mint Hannah Arendt, August von Ellentétes nézőpontok ütközése, Kolnai Aurél, Molnár Tamás, Polányi Mihály, Leo Strauss és Eric Voeglin — politikafilozófiai írásait elemzi.

ellentétes nézőpontok ütközése látáspótló műtét

A könyv fejezetei ismeretelméleti kérdésekkel, a modernitás és a totalitárius rendszerek vallási dimenzióival, az utópisztikus gondolkodás kritikájával, sőt a modern demokrácia liberális kritikájával is foglalkoznak.

Tekintettel arra, hogy ritkán tárgyalt és izgalmas nézőpontok jelennek meg Megadja könyvében, mindenképpen nagyon fontos kiadványról van szó, ugyanakkor az olvasók széles rétegei számára doktori értekezés lévén, azért nem könnyű olvasmány.

ellentétes nézőpontok ütközése rövidlátás műtét videó

Megadja egyébként persze nemcsak ismertet és elemez, hanem maga is markánsan foglal állást. A nacionalizmus erénye műfajából is fakadóan olvasmányosabb, Hazony fő tételei pedig nagyrészt egy üzenet köré csoportosulnak.

Ez pedig a nemzetek saját útjának, eltérő fejlődésének tisztelete az ellentmondást nem tűrő, univerzális, liberális világkormányzással szemben. Az egyetemességre törekvő politikai eszmék bírálata markánsan megjelent Orbán Viktor kormányfő idei tusványosi beszédében is, egyértelműen felidézve Hazony gondolatait, akit tavasszal fogadott is a miniszterelnök a Karmelitában.

ellentétes nézőpontok ütközése hernyó látás

A nacionalizmus erénye.

Lásd még