A látás világossága elveszett

VILÁGNAK VILÁGOSSÁGA - Csendes Percek

A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Nehéz dolog a világosságról beszélni, különösen akkor, ha valaki még nem részesült a világosságban. Nehéz dolog a hitről beszélni olyan környezetben, ahol az emberek sohasem tapasztalták meg még az Istennek üdvözítő kegyelmét.

Címkefelhő

Az egyik zsoltár, amely nagyon régi a látás világossága elveszett hordoz, ezt írja: ami jó nem történt meg, azt nem lehet mérni. Arról nem lehet beszélni sem. Mennyivel másabb lett volna az életünk, ha például a magyarság meg tudja őrizni az erejét, de hát értelmetlen a találgatás. Mint ahogyan normális látási sebesség dolog azon gondolkodni, hogy az elmúlt fél évszázad alatt mennyire tönkrement az egyház A világosságot most, ma, adott helyzetben kell befogadnunk, megértenünk s átadnunk másoknak.

Hol volt, hol nem volt Angliában egy kislány, amikor iskolába került, döbbenten tapasztalta, hogy a többi gyermek sokkal gyorsabban mozgott, mint ő. Nem ütköztek bele semmibe, s amikor a tanító néni a táblára kezdett írni, akkor rajta kívül mindenki kiválóan el tudta olvasni, hogy mi van ott. Otthon addig nem vett észre semmit sem, mert a bátyja is, és a szülei is gyengén látók voltak.

Homályosan  látták a tárgyakat, botladozott az egész család. Ez volt számukra a természetes életmód.

a látás világossága elveszett

Képzeljünk el egy vasárnapi ebédet, amikor még az is gondot jelent, hogy a tányéron lévő zavaros, színes foltok közül melyik a hús, vagy melyik a szósz. Valaki mindig felborít valamit, a mozdulatok óvatosak, lassúak és kimértek. A kislány az osztályban engedélyt kapott, hogy odamenjen a táblához és leolvassa, mi van odaírva. Miközben követte a betűket a többiek kiabáltak: - Állj félre, nem látom miattad.

VILÁGNAK VILÁGOSSÁGA - Csendes Percek

Ezután többet sohasem ment ki a táblához. A látás világossága elveszett mindent fejben megjegyezni, s iszonyatos erőfeszítések közepette elvégezte az iskolát. Közben hónapról-hónapra egyre kétségbe ejtőbben érezte, hogy a gyenge a látása. Egyre gyengébb lett, lassan elhomályosult minden, míg csak valami kis derengés volt a szeme előtt. Alig volt tizennyolc éves, és bezárult előtte a világ.

A kislány története éppen olyan, mint a mi életünk, mint amilyen az egész emberiség története. Beleszületünk ebbe a világba, és még mint kicsi gyermekek látunk valamit az Istennek szeretetéből, kegyelméből; ott van a reménység, hogy majd csak megtanulunk a nehézségekkel együtt élni, s biztos, hogy boldogok leszünk. Azután az ember, már ifjon megismeri a sötétséget, s ez az istentelen sötétség vesz körül bennünket.

Virtuális Plébánia

Valamikor még volt remény, az Istennel való kapcsolat tekintetében. A mai világ azonban száműzte a természetet, a bölcsességet, az isteni jelenlétet ebből a világból. Minden elveszettnek látszik. Nincs mit tenni. Nem lehet helyrehozni a dolgokat, a templom kárpitja kettészakadt. A vak lány munkát kapott, telefonkezelő lett. S élte rendkívül egyhangú, nehéz életét.

a látás világossága elveszett

Reggel felkelt, felöltözött, kiment az utcára és szinte tapogatózva valahogy eljutott a munkahelyére. A telefonközpontban meghallva a jelzést kitapogatta a látás világossága elveszett jelzőt, átváltotta a  kapcsolókat. Este hazatapogatózott. Csinos fiatal lányként, vakon.

Egyszer csak az állam által kiküldött vak gondozó szakember azt ajánlotta neki, hogy igényeljen vakvezető kutyát. Majd egy évbe tellett, míg megkapta az engedélyeket, találtak neki való kutyát, és kiképezték őt is, hogy a kutyával hogyan közlekedjen. S akkor összetalálkozott a kutyával, aki majd egy évtizeden keresztül a nap 24 órájában vele volt.

Szinte minden, ami a szolgálattal és az életemmel összefügg.

A kutya csodálatos képességekkel rendelkezett, nemcsak vezette a gazdáját, de megóvta minden bajtól, akadálytól. Pontosan tudta, hogy hol kell bevásárolni, hol van a munkahely, melyik buszra kell felszállni. Az utcán gyorsan haladtak, gyorsabban, mint mások. Egy rádióműsor, amely kizárólag vakoknak szólt, felfedezte őket. Fogadást kötött a rendezővel, hogy egy hosszú és nehéz úton a vak lány és a kutya, vagy pedig egy egészséges ember, a rádióadás rendezője ér-e a kitűzött célba előbb.

A világ világossága | Szentendrei Református Egyházközség

A kutya és a lány győztek. Ugyanis eleve megszokták, hogy sietve mennek, s az útjukból mindenki félreállt Nemcsak kísérte, vezette a vak lányt a kutya, hanem igazi társa is lett.

Reggel a kutya ébresztette, egész nap óvta, védte minden bajtól, a lány széke alatt feküdt, néha-néha megbökve gazdáját: - Itt vagyok, vigyázok rád.

A lány élete végre rendbe jött.

Állandó alkalmaink

Nem látta a világosságot, de volt, aki megmutassa neki. Nem tudta, hogy merre kell menni, de volt, aki pontosan megmutasson mindent.

a látás világossága elveszett

Nem tudta elkerülni az akadályokat, de mégis volt, aki megőrizze őt, mintegy őrzőangyalként. A lány és az egészséges barátnője együtt közösen béreltek egy kicsi lakást. A barátnő segített neki öltözködni, csinosnak lenni.

Lásd még