Vizuális motorikus készségek.

vizuális motorikus készségek

vizuális motorikus készségek

A teljesség igénye nélkül vizuális motorikus készségek motoros képességekről Kondicionális képességek A kondicionális képességek olyan motorikus tulajdonságok, amelyek egymással és a koordinációs képességekkel szoros összefüggésben a mozgásos cselekvés sikeres létrejöttéhez szükséges vizuális motorikus készségek, gyorsaság és állóképesség feltételeit teremtik meg.

Erő: a külső erők és a mozgás közben fellépő erők, ellenállások legyőzésének vizuális motorikus készségek az izomzat aktív erőkifejtésének rövidülés és feszültségnövekedés segítségével.

A vizuális képességek fejlesztése

Gyorsaság: A gyorsaság a mozgások adott feltételek melletti nagy sebességű végrehajtását jelenti. Az a képesség, amely lehetővé teszi egyrészt a legnagyobb sebességgel történő haladást, másrészt a különböző cselekvésformák — a technikai követelményeknek és az eredményes végrehajtás feltételeinek megfelelően — lehető legrövidebb idő alatti végrehajtását.

A gyorsaság fajtái a mozgásgyorsaság lokomotorikus gyorsasága gyorserő, a gyorsasági állóképesség, a reakciógyorsaság és a helyzetgyorsaság.

vizuális motorikus készségek

Állóképesség: A szervezet fáradással szembeni ellenálló-képességét hosszan tartó sportbeli erőkifejtéseknél állóképességnek nevezzük. Az állóképes egyén viszonylag magas intenzitással hosszú ideig képes munkát végezni.

Az észlelési és vizuális-motoros készségek struktúrájának feltérképezése

Koordinációs képességek Mozgáskoordináció alatt a mozgásfázisok összerendezését, a részmozdulatok együttesét, sorrendjét, illetve a gyakorlatanyag vagy sportág sajátos követelményei szerinti összekapcsolódását, összekapcsolását értjük. A mozgáskoordináció létrehozásában a szervezet információforrásokból gyűjt jelzéseket, ezért fontos tudni, hogy milyen receptoroknak, érzékszerveknek és szervrendszereknek, analizátoroknak van szerepük a folyamatban.

A koordinációs képességek a mozgásos cselekvések végrehajtásának szabályozásában érvényesülnek, továbbá a mozgásvégrehajtás minőségében, a gazdaságos, csiszolt mozgásban, a cselekvéstanulás eredményességében jutnak kifejezésre. Az alapfeltevés szerint a mozgáskoordináció az éppen zajló cselekvésekből szerzett szenzoros információ használata segítségével szabályozott. A célérték és a tényleges érték közötti különbségeket feltárjuk, és ennek megfelelően javítjuk TOTE elv.

A mozgáskoordinációhoz szükséges időt elsősorban a kapott és feldolgozott visszajelzés határozza meg.

Motoros képességek

A szem-kéz koordináció azt a képességet jelenti, hogy a látást és a kéz mozgását célzottan összekapcsoljuk. Ezek az alapvető képességek előfeltételei mindenféle tevékenységnek, így az írás és olvasás, valamint a z eszközös sporttevékenységek elsajátításának is.

Mental Fatigue Relief - Deep Relaxation - Meditation

A perifériás látás használatára van szükség a kéz irányításához. A szem-kéz koordináció egy bonyolult folyamat, reflexek leépülése, tudatos cselekvések begyakorlásának sorozatából áll. Szenzomotoros koordináció: A mozgás szabályozása az észlelési adatok alapján.

A szenzomotoros működés, azaz, az érzékszervekkel felfogható ingerekre adott mozgásos válasz, az emberi gondolkodásnak egy kezdeti, a beszéd kialakulását megelőző fejlődési fokát jelzi.

Pedagógiai segédletek

A szenzoros integráció egy képesség, amivel szervezzük és feldolgozzuk a különféle érzékelési csatornákból agyunkba érkező információkat, amire szenzomotoros válaszokat adunk. Például: repül felém egy labda érzékelem, az irányát, a sebességét és a távolságát és arrébb lépek, hogy ne találjon el.

vizuális motorikus készségek

Ez utóbbi az adekvát, azaz a szituációnak megfelelő szenzomotoros válasz.

Lásd még