Látomás 1 75 olyan, Hetek Közéleti Hetilap - Vissza a jövőbe

Látomás-fekete alak | nlc

Igazlelkűséggel és hatalommal felfegyverkezve Neal A. Nefi látta ezt. Szavait idézve, egy eljövendő napon Jézus szövetséges népe, mely »az egész föld színén szét [lesz] szóródva«, »igazlelkűséggel és Isten hatalmával [lesz] felfegyverezve, nagy dicsőségben« 1 Nefi A Jelenések könyvét megíró Jánosról szóló feljegyzés 1 Nefi —as versei a Jelenések könyvére utalnak, az Újszövetség utolsó könyvére, amelyet János apostol írt.

Szövegmagyarázat

Nefi látta napjaink eseményeit, azonban nem írhatta le azokat, mert ez János feladata volt. A lepecsételt részre vonatkozó további inforációkért lásd 2 Nefi ; látomás 1 75 olyan —11 ; Ether Nefi megmondta nekik, hogy ha nem keményítik látomás 1 75 olyan a szívüket, betartják a parancsolatokat és hittel kérdezik az Urat, akkor »biztosan tudomás[u]kra jutnak ezek a dolgok« 1 Nefi Ha megkeményítjük a szívünket, elutasítjuk a folyamatos kinyilatkoztatást, és korlátozzuk annak megtanulását, amit a jelenleg rendelkezésre álló szentírások pontos szövegének tanulmányozása és átgondolása folytán megtudhatunk, akkor csak azt értjük meg, amit Alma az ige kisebb látomás 1 75 olyan nevezett lásd Alma Joseph Fielding Smith [], 9.

Zsidók és nemzsidók A Mormon könyvében gyakran olvasunk a zsidókról és a nemzsidókról. Látomás 1 75 olyan nehéz megérteni, kiről szól a szöveg. A zsidók Júda királyságának állampolgárai, illetve az ő leszármazottaik; mindenki más nemzsidónak számít.

Az evangélium utolsó napi visszaállítása Gordon B. Felismeritek-e helyünket az emberi történelem nagy színjátékában?

Account Options

Ezen a ponton összegződik mindaz, ami ezelőtt történt. Ez a jóvátétel időszaka. Ezek a visszaállítás napjai.

van-e rövidlátás

Ez az az idő, amikor a földi emberek eljönnek az Úr házának hegyéhez azért, hogy keressék és megismerjék az Ő útjait, és az Ő ösvényein járjanak. Isten szava és a tüzes nyilak Ezra Taft Benson elnök beszélt annak áldásáról, hogy birtokunkban van Isten szava.

az időskori látás

Látta, hogy ha az emberek szorosan kapaszkodtak a rúdba, akkor el tudták kerülni a szennyes folyót, távol maradtak a tiltott ösvényektől, és nem tévelyegtek pusztulásba vivő idegen utakon.

Később pedig fia, Nefi, világosan elmagyarázta a vasrúd jelképrendszerét. Amikor Lámán és Lemuel azt kérdezte: »Mit jelent a vasrúd«?

Nefi így felelt: »Isten szava volt; és akik Isten szavára hallgatnak és ahhoz ragaszkodnak, azok soha el nem vesznek; és az ellenség kísértései és tüzes nyilai sem tudják őket a vakságig legyőzni, hogy pusztulásba vezessék őket.

Oaks elder beszélt róla, hogyan határozzák meg a tetteink azt, hogy kik vagyunk.

szöveg látásteszt olvasásához

Más szentírások viszont még azzal is kiegészítik ezt, hogy utalnak rá, hogy az általunk elért állapot alapján ítéltetünk meg. Nefi próféta annak tekintetében ír a végső ítéletről, amivé váltunk: »És ha cselekedeteik tisztátalanok voltak, akkor nekik is szükségképpen tisztátalannak kell lenniük; és ha ők tisztátalanok, akkor szükségképpen nem lakhatnak Isten királyságában« 1 Nefi ; kiemelés hozzáadva.

Ugyanez áll majd az »önzőségre«, az »engedetlenségre«, és minden más személyes jellemvonásra, mely nem áll összhangban Isten követelményeivel. A gonoszok »állapotára« utalva a végső ítéletkor, Alma elmagyarázza, hogy ha szavaink, tetteink és gondolataink elítélnek minket, akkor »nem találtatunk szeplőtelennek; …és ebben a rettenetes helyzetben nem merünk majd felnézni az Istenünkre« Alma Ezekből a tanításokból arra következtethetünk, hogy a végső ítélet nem csupán a jó és a rossz cselekedetek kiértékelése — azé, amit tettünk.

A halottak megváltásáról szóló látomás M. Smith elnök által kapott látomás igaz.

Tetteink és gondolataink végső hatásának az elismerése is ez — azé, akivé váltunk. Senki esetében nem elég a dolgok puszta elvégzése. Az evangélium parancsolatai, szertartásai és szövetségei nem betétek listáját alkotják, melyekre szükség van valamely mennyei számlán.

A lelkek végső állapota A jó és a gonosz, a világosság és a sötétség, Isten királysága és az ördög királysága között jól látható különbség van. A pokol az a hely, amely Sátánt követő erkölcstelen emberek részére van elkészítve, míg az igazlelkűek, akik Istent követték, az Ő királyságának békéjét és dicsőségét élvezik. A megszabadítottak között lesznek azok, akik a dicsőség valamely fokozatába léphetnek.

Minél rosszabb a látás, annál jobb Akárhonnan is származna ez a sárgás-zöld, fekete felé hajló zsír, na meg a beletapadt sár, a vasreszelék meg valami virágporszerűség is, emberünk úgy néz ki, mint egy posztapokaliptikus túlélő. Szeretném hinni, hogy látomás, de nem az, ő sem az. Az orrom hoz vissza a kényeskedő valóságba.

A Tan és a szövegségek 76 a dicsőség három fokozatát nevezi meg — celesztiális, terresztriális és telesztiális —, és jellemzi azokat az egyéneket, akik érdemesek Isten királyságának e helyeire. Isten királyságában a szabadulásra tehát a dicsőség mindhárom fokán sor kerül, míg akik nem érdemesek erre, látomás 1 75 olyan a veszedelem fiai. Elgondolkodtató kérdések Nefi az Úrtól kérdezett.

a nők absztinenciája orvosi szempontból

Példáját felhasználva hogyan teheted életed fontosabb részévé a sugalmazást és a kinyilatkoztatást? Miként készítette elő az Úr az evangéliumnak ebben az adományozási korszakban történő visszaállítását?

mi a látás videó

A te életedet milyen konkrét tüzes nyilak sanyargatják? Mit kell tenned azért, hogy jobban ellenállj a lelki növekedést gátló tüzes nyilaknak? Javasolt feladatok Írj rövid esszét a következő kérdések egyikére adott válasszal: Milyen vonatkozásban igaz az, hogy az élet fája felé haladsz? Hogyan kapcsolódik az 1 Nefi 13 a nyolcadik hittételhez?

gyenge látás mínusz 1 5

Lásd még