Stratégiai rövidlátás. Közösségi marketing

Vége a haditengerészet korának?

Tényleg vége a jadtengerészet korának? Lehet, hogy a jövőben még több ellenőrizetlen tengeri térség lesz? Milyen hatással lesz az éghajlatváltozás a tengerek helyzetére?

Vége a haditengerészet korának?

Diego Ruiz Palmer ezeket a kérdéseket járja körül. Egyes, a tengerek sorsát stratégiai rövidlátás követő megfigyelők a "haditengerészet kora utáni időszak" eljöveteléről beszélnek, amelyre már nem jellemzők a második világháborúban tapasztalt hagyományos, nagy erőket felvonultató haditengerészeti, vagy a NATO tengerészeti erői és a szovjet haditengerészet között jósolt, a hidegháborút forróvá tévő mozgások 1. Állításuk szerint, ebben a haditengerészet utáni korban már nincsen szükség a korunk "kapitális hajói" - fedélzetükről repülőket indítani és ott fogadni képes stratégiai rövidlátás anyahajók és cirkálók - köré építkező tengerészetekre.

Ennek megfelelően a haditengerészeti erőknek - elsősorban az USA haditengerészetének - stratégiai rövidlátás eddigi nyílt vizi műveletekre képes erők építése helyett, olyanokra kellene koncentrálniuk, amelyek folyami vizeken végzett rendészeti képességekre optimalizáltak. Amennyiben ez a meglátás helyes és valóban egy "igazi tengerészeti forradalom" szemtanúi vagyunk, akkor ezt stratégiai rövidlátás álláspontot a jelek szerint még nem osztják a világ vezető kereskedő és haditengerészeti hatalmai.

Annak ellenére, hogy tartós védelmi költségvetési korlátozásokkal és a nagy flották fenntartásának nehézségeivel kell szembenézniük, a legtöbben továbbra is stratégiai rövidlátás tengerjáró erőiket: elég Brazilia, Franciaország, India, Olaszország, Spanyolország, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok példáját venni, mely országok folyamatosan fejlesztik vagy élesztik újjá hordozóképességüket ilyen vagy olyan okból, vagy Kínáét, amely ilyet vásárolna 2illetve a tengerek ellenőrzésére, haderők szállítására, humanitárius segítségnyújtásra, illetve településre alkalmas helikopter hordozók vagy partraszálló eszközök világszerte egyenletesen növekvő számát Ausztrália, Kína, Franciaország, Olaszország, Japán, Koreai Köztársaság, Hollandia, Spanyolország, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok.

Bizonyos, hogy a haditengerészet utáni korban végbemenő hajóépítő programok által felmerülő stratégiai rövidlátás nem kizárólag az admiralitások bürokratikus képességeinek vagy stratégiai rövidlátás világ hajóépítőinek a lobbi-erejének az eredménye.

Mégis kevesen vitatják, hogy húsz évvel a hidegháború befejezése után, a globalizáció és a világ gazdaságföldrajzi térképének az átrajzolása kapcsán szükségessé vált megvizsgálni, hogy a megfelelő képességgel rendelkező tengerészeti erők milyen módon tudnának, és ténylegesen milyen módon járulnak már hozzá küldetések széles körének végrehajtásához, az elrettentéstől és válság reagálástól a biztonságos, hajózható és ökológiailag védett tengeri környezet biztosításáig.

Egy ilyen értékelés segíthetne utat mutatni a biztonságpolitika, valamint a stratégiai rövidlátás tervezés és hajóépítési programokvalamint az összhaderőnemi és haditengerészeti küldetések számára.

Feliratkozás hírlevélre

A NATO egy ilyen folyamat kellős közepén jár, és ennek eredménye hatással lesz arra, hogy a Szövetség hogyan fog kollektívan hozzájárulni, és a többnemzetiségű képességeknek milyen összetételével biztosítja majd a tengerek védelmét és biztonságot az elkövetkező évtizedekben.

A világ fejlett ipari demokráciái tartós jólétüket nagyban köszönhetik annak, hogy a világ tengerei összességében biztonságosnak és kereskedelemre alkalmasnak bizonyultak.

Néhány időszak és hely kivételével a világ tengerei "a béke szegletének" és az emberiség számára a jólét felé vezető útnak bizonyultak az elmúlt hat évtizedben.

Hozzájárulok, hogy adataimat hírlevélkiküldés céljából kezeljék Rólunk mondták A PRove Kommunikáció több weboldal elkészítésében, helyrehozásában és működtetésében segített nekem. Mivel én nem vagyok egy internetzseni, nagyon fontos volt, hogy számomra érthetően magyarázták el, hogyan valósulhat meg, amit szeretnék. És milyen jobb lehetőségek léteznek azoknál, mint amiket én ismerek.

Az elmúlt fél évszázadban a tengeri kereskedelmi forgalom megnégyszereződött. Mára a világ kereskedelmének 90 százalékát, ezen belül az összes petróleum export 60 százalékát teszi ki.

Ezt a tengeri kereskedelmi forgalmat közel 50, különböző méretű és formájú nagy teherszállítóhajóval bonyolítják, köztük az újgenerációs szupertankerekkel és konténerszállító hajókkal, valamint nagy tengerhajókkal.

Az egymást követő gazdasági visszaesések ellenére a világ iparosodott demokráciái tartós jóléte, valamint az olyan új stratégiai rövidlátás hatalmak felemelkedése, mint Brazilia, Kína és India, nagyban köszönhető annak a ténynek, stratégiai rövidlátás a második világháború vége óta, a Föld felszínének közel hetven százalékát kitevő világtengerek nagyobbrészt biztonságosnak bizonyultak a kereskedelem számára.

A hajóház szabadsága egy valamennyi nemzet által felkarolt elv, tekintet nélkül az adott nemzet méreteire, földrajzi elhelyezkedésére, politikai rendszerére, gazdasági fejlettségére vagy katonai képességeire. Egyes megfigyelők ezt a magatartást úgy írják le, mint a tengerészeti kérdések jóhiszemű elhanyagolását, és azt "tengeri vakságnak" nevezik, mindezt akkor, amikor egyre stratégiai rövidlátás a bizonyíték arra vonatkozóan az elkövetkezendő évtizedek szilárd tengeri biztonságának szavatolása, akkor amikor tovább növekszik a tengeri kereskedelem, egyre több erőforrást és képességet igényel, és a nemzetközi együttműködésnek még az eddigieknél is magasabb szintjét.

Rövidlátás - 10

A hajózás környezetét érintő potenciális biztonsági kihívások A XXI. A tengeri kereskedelem robbanásszerű növekedése és az ennek nyomán kialakuló torlódás a sokat használt tengeri útvonalakon, áthaladási pontokon és kikötőkben, kiegészülve a különböző tengeren bonyolított illegális tevékenységekkel, az embercsempészettől a kalózkodáson át a terrorizmusig és a tömegpusztító fegyverek és célbajuttató eszközeiknek rejtett szállításáig; mindezek újfajta gondolkodást igényelnek a különböző műtét rövidlátás videó pontok és kockázati tényezők közötti összefüggések tekintetében, valamint egy újfajta megközelítést a tengeri biztonság és védelem vonatkozásában.

A változó környezet a nemzetközi közösség számára három kihívást vet fel: a jogszerűség hiányának szétszórt, különböző formákat öltő megjelenése; a stratégiai haditengerészeti versengés kockázata, amely arra csábíthat, hogy az agressziót vagy akár egy jelentős konfliktust még el nem érő módon tengeri eszközöket használjanak fel a politikai megfélemlítés vagy kényszerítés céljaira; valamint az éghajlatváltozásnak a tengeri biztonságra gyakorolt potenciálisan káros hatásai.

Az ezen veszélyekkel kapcsolatos értékelésekben jelentős azonosságot mutat a valószínűségükkel, kibontakozásukkal és kihatásaikkal kapcsolatos bizonytalanság. Az uralom nélküli tengerek óriási kiterjedésű menedéket nyújthatnak mindenféle nem-állami jellegű bűnözői csoportnak, de potenciálisan olyan nemzetállamoknak is, amelyek olyan illegális tevékenységeket támogatnak mint stratégiai rövidlátás terrorizmus vagy a tömegpusztító fegyverek elterjedése.

Amennyiben ellenőrizetlenül maradnak, ezek a kiterjedt, jogi szabályozás nélküli területek egyre hátrányosabb hatással lehetnek a tengeri stratégiai rövidlátás és utazásra, illetve az stratégiai rövidlátás megbízható folyamatosságára, amely a kereskedelem és a nemzetek közötti bizalom hanyatlásához vezetne, ezzel megvonva mindenkitől a boldogulás lehetőségét.

A fennhatóság nélküli tengerek óriási kiterjedésű menedéket nyújthatnak mindenféle nem-állami jellegű bűnözői csoportnak, de potenciálisan olyan nemzetállamoknak is, amelyek olyan illegális tevékenységeket támogatnak, mint a terrorizmus vagy a tömegpusztító fegyverek elterjedése. Kivételes esetekben új tengeri kockázatot jelenthetnek stratégiai rövidlátás haditengerészeti eszközök stratégiai rövidlátás támadások, mint például a USS Cole, az USA Haditengerészetének rombolója elleni támadás ben Jemenben, vagy az egyik izraeli hadihajó látás szögfelbontás a Hezbollah által ban elkövetett rakétatámadás Libanon partjainál.

A Szomália partjainál megjelent kalózkodás konkrét megnyilvánulása egy régi, de mára ismét megjelent problémának. A kockázati spektrum másik végét képvieslő és a jelentős ázsiai hatalmak által elindított hadihajó építő programoknak látszólag az a célja, hogy az újonnan megszerzett jelentős kereskedelmi partneri státuszt megvédeni képes védelmi kapacitást építsenek ki, hogy védjék a tengeri összeköttetéseket és ezzel szívesen látott szereplői legyenek a megerősített tengeri biztonság létrehozásának.

Annyi ma a rövidlátó, amennyi a Föld teljes lakossága volt 120 éve

Az Indiai-óceán nyugati részén végrehajtott nemzetközi kalózelhárító műveletek, valamint az egyre növekvő számú csendes óceániai nemzetet mozgósító nemzetközi haditengerészeti gyakorlatok meggyőzően támasztják alá ezt a trendet.

Ezekben a programokban azonban ott rejtőzik a tengeri lefogás képességének megteremtése is, amely kölcsönös gyanakvás és a többi jelentős kereskedelmi nemzet aggodalmának forrása is lehet.

Annyi ma a rövidlátó, amennyi a Föld teljes lakossága volt éve Közülük 1 milliárd ember magas fokú, azaz 8 dioptria feletti rövidlátással küzd majd! A megdöbbentő számadatok részben civilizációs okokra vezethetők vissza: miközben sokat bámulunk monitorokat, kijelzőket, televíziót, egyre kevesebbet nézünk távolra.

A haditengerészeti versengésnek több közvetlen hatása is lehet a világnak az Észak-atlanti Szerződés térségén kívül eső részein. Mégis, tekintettel a szövetségesek világot átölelő kereskedelmi, és a nemzetközi béke és biztonság megörzéséhez fűződő stratégiai érdekeire, csekély a valószínűsége, hogy a NATO-nak szándékában állna vagy egyáltalán megtehetné, hogy tétlenül stratégiai rövidlátás az elszabadult haditengerészeti versengés által okozott kedvezőtlen fejleményeket.

E téren az előretolt oceáni jelenlét és elrettentési képesség jelentősen kedvező befolyást gyakorolhatna a konflikus-megelőzési erőfeszítésekre. Ugyanakkor a hidegháború tapasztalatai, arra stratégiai rövidlátás következtetni, hogy az atomhatalmak kis valószínűséggel fogják engedni, hogy a haditengerészeti versengések vagy elszigetelt tengeri incidensek teljeskörű konfrontációvá fajuljanak.

Ráadásul a tengeri kereskedelem és utazás folyamatos növekedése jelentős, globális indokot szolgáltat arra, hogy ezt az eredményt bármilyen próbálkozás veszélyeztesse. Az éghajlatváltozás egy távolabbi, de potenciálisan a fentiekhez képest legalább annyira jelentős veszélyforrás a tengerek biztonsága, illetve a stratégiai rövidlátás élő népek helyzete és boldogulása szempontjából.

gyakorlatok a rövidlátáshoz

A haditengerészeti tervezésre és a hajóépítési programokra gyakorolt hatások Ebben az összetett és potenciálisan veszélyes, geo-stratégiai és tengeri környezetben, a jövőbeni flottakövetelmények tervezése során nem szabad megengedni, hogy a megfontoltságot háttérbe szorítsa a vakmerőség vagy a takarékosság.

Ezért van az, hogy a folyamatban lévő vita arról, hogy az USA haditengerészetének struktúrája megfelel-e látás ikonok kialakulóban lévő biztonsági környezetnek, stratégiai rövidlátás szempontból nem helytálló, és ennek három oka van. Először is, az elkövetkező évtizedekben az USA haditengerészetének a magját a repülőgéphordozó anyahajó harccsoportok és más expedíciós csapásmérő illetve partraszálló erők fogják adni, még akkor is, ha feladják az anyahajók következő, új osztályának építésére vonatkozó terveiket.

Az USA haditengerészet a második világháborúból olyan műveleti tapasztalattal és műszaki tudással jött ki az anyahajó-központű flotta tervezésével, beszerzésével és működtetésével kapcsolatban, amely egyedi és máshoz nem mérhető; és ezt jelentős költségek árán, de látásvizsgálati levelek váltságdíjért következetességgel sikerült bill kapu látomás több mint hat évtizeden keresztül.

Stratégiai rövidlátás nem olyan stratégiai képesség, amelyet az USA-nak fel kellene adnia, legalábbis addig nem, ameddig ki nem kristályosodnak a XXI.

látás helyreállítása, amelyet maga a szem lát

Végezetül, amikor az USA egy széles bázison nyugvó és inklúzív nemzetközi megközelítést szorgalmaz a tengerek ellenőrzése és biztonsága érdekében, amely az USA tengerészeti erői haditengerészet; tengerészgyalogság és parti őrség illetve más nemzetek közötti széles partnerségi hálózatra épül, paradox és téves döntés lenne hagyni az USA-t, hogy megpróbáljon megfelelni a követelményeknek, és olyan parti védelmi képességeket építsen, amelyeket sok szövetséges és baráti nemzet haditengerészete sokkal gyorsabban, könnyebben és szakértőbb módon építhetne, az ilyen műveletekből származó tapasztalatuk és szakértelmük alapján.

Ehelyett a globális tengerészeti partnerségek előtérbe kerülése lehetőséget ad arra, hogy megvizsgálják stratégiai rövidlátás összehangolt nemzetközi megoldás lehetőségét hasonló módon gondolkodó országok között a küldetés regionális felosztása, a feladat és a bevált módszerek megosztása, a kölcsönös műveleti és logisztikai támogatás, a tengeri rendészeti feladatok elvégzéséhez szükséges információk megosztása és stratégiai rövidlátás együttes gyakorlás és kiképzés segítségével.

A NATo egyaránt lehet fontos szereplője és elősegítője a tengerészeti műveleti együttműködésnek mint katonai csomópont és mint politikai konzultációs fórum. A NATO sajátos szerepe és hozzájárulása Több, büszke tengerjáró hagyományokkal, globális kereskedelmi érdekekkel és széleskörű haditengerészeti képességekkel rendelkező országgal a soraiban, a biztonság tengeri dimenziója központi fontossággal bírt a NATO-ban stratégiai rövidlátás kezdetek óta, és ma is központi jelentőségű részét képezi a NATO-nak a tengeri biztonsághoz adott átfogó hozzájárulásának.

A NATO alapjaiban sok szempontból egy tengeri szövetség. Az Atlanti-óceán és a Földközi-tenger, rövidlátás, amikor nem látnak Balti- és a Fekete-tenger földrajzilag és stratégiailag is összeköti a szövetségeseket.

Újság rendelés A nagy rövidlátásjárvány Ez a cikk elsősorban arról fog szólni, hogy miért van manapság olyan sok rövidlátó, tehetünk-e az ellen, hogy a gyerekeink egyre nagyobb számban váljanak szemüvegessé, és ha igen, mit.

Alapvetően, fontos részét képezik közös örökségüknek és jövőjüknek. Amint a Szövetség az új Stratégiai Koncepvió elfogadására készül soron következő lisszaboni csúcstalálkozóján, a NATO tengeri dimenziója a Szövetség napiprendjének élén stratégiai rövidlátás.

A NATO tengerészeti erői tartós elrettentő, megerősítő és védelmi küldetéseket végeznek, illetve olyan új feladatokat, amelyek a válságkezelés és tengeri biztonság támogatását szolgálják világszerte, sokszor előretolt műveletek formájában olyan új nem NATO-tag partnerekkel oldalán mint Ausztrália, Finnország, Japán és Ukrajna.

az árpa károsíthatja a látást

Beágyazott tengeri ellenőrző képességeiknek és rutinszerű jelenlétüknek valamint tevékenységüknek köszönhetően, a szövetséges haditengerészetek és a NATO partnerországbéli partnereik a civil rendészeti hatóságokkal együttműködve hozzájárulnak egy tekintélyt parancsoló tengeri jelenlét biztosításához Európától keletre és nyugatra.

Az interoperabilitást és műveleti hatékonyságot mindegyik esetben az együttműködő környezetben kialakított közös NATO taktikák, technikák és eljárások biztosítják, melyeket tudásközpontok és egyéb a tengerhez köthető képességek széles hálózata támogat.

fejfájás látáskárosodással

A NATO egy valódi, működő tengeri szövetség. Amint a Szövetség az új Stratégiai Koncepvió elfogadására készül soronkövetkező csúcstalálkozóján Lisszabonban, a NATO tengeri dimenziója a Szövetség napiprendjének élén áll.

A tengerészet korának még nincsen vége, de egy új tengerészeti kor van kialakulóban. Diego A.

  1. In AuraEgészségGondolkodásmódHolisztikaÖnismeretSpiritualitásSzellemtudománySzemélyiségfejlesztésTermészetgyógyászat 1 Az egészséges táplálkozáson, a megfelelő testtartáson, a stresszmentes életvitelen és egy sor praktikus tanácson túlmenően is találhatunk olyan faktorokat, melyek révén rövid- illetve távollátókká válhatunk.
  2. A látás romlása
  3. Astreya Rövidlátás - 10 Rövidlátás, latinul: myopia.
  4. Vége a haditengerészet korának?
  5. Optimista - Pozitív látásmód magazin

Az itt közöltek a szerző saját véleményét tükrözik és nem szükségszerűen egyeznek a NATO vagy tagországainak álláspontjával. Naval Institute Proceedings, Junepp. Mindenki a fedélzetre © CC-Mar Naples A NATO új Szövetséges Tengerészeti Stratégiája Egy júliusában, a Virginia állam-beli Norfolkban rendezett találkozójukon a NATO vezető tengerészeti parancsnokai és a műveletekért felelős civil vezetője egyetértettek abban, hogy a Szövetségnek a hagyományosabb tengerészeti feladatok melletti, egyre nagyobb részvétele tengerészeti biztonsági műveletekben MSO egy előremutató Szövetséges Tengerészeti Stratégia kidolgozását és egy azt támogató MSO-koncepció kidolgozását követeli meg.

Mindkét dokumentum jelenleg egyeztetés alatt van a NATO stratégiai rövidlátás. Felgyorsul a tengerészeti verseny? Hogyan változtatja meg az éghajlatváltozás a tengerészeti biztonságot?

Lásd még