Istentől megfosztva a látástól, Káldi-Neovulgáta - Jób könyve - Jób 12;

Prófétikus üzenet 1.

Ki vagy? Mily nagyra, szépre gyúlt ki az örömben, amelyet benne beszédemre láttam kelni, friss örömöt az ős Özönben! Körülpólyáz sugárzó örömöm s képem e láng előled úgy takarja, mint a kis hernyót rejti a selyem.

Szerettél engem, s volt is okod arra; ha még lenn élnék, hozzád hajlamomnak gyümölcse volna ma, s nem puszta galyja.

istentől megfosztva a látástól

A balpart, melyet habja mos a Rhône-nak, miután benne elvegyült a Sorga, várt engemet trónjára hatalomnak. Bari, Gaeta és Catona, honnan Trontót s Verdét tengernek lesi torka.

Látás, tervezés, Isteni kormányzás

S a világ látta, hogy homlokomon van ama föld koronája, hol az osztrák partoktól elvált Duna vize csobban. S merre Pachino és Peloro közt vág égnek a füst, szép Szicilia öble, ahol a lombot forró szelek fosztják, nem Typhoustól: kéntől gőzölögve: most oly királyt szolgálna, kit a Károly, s Rudolf véréből én nemzék a földre, ha a zsarnokság, mely a nép nyakáról nem tágít, azt nem tette volna, hogy ma "Vesszen!

S ha ezt testvérem jókor látta volna, Catalonia fösvény kapzsiságát kerülné már, hogy a békét ne rontsa. S valóban szükség, hogy előre lássák szemei a sorsot, - vagy más helyette - hogy túl ne rakja megterhelt naszádját.

istentől megfosztva a látástól

Természetével olyan környezetbe kár volt, mely a pénzt csak ládába szedte". De az örömmel kételyt is kiváltasz: hogy polgárháború különböző szögekből magnak keserű gyümölcse miért lesz?

Dante: Isteni színjáték

A Jó, amely vidítja e világot, gondjából önt erőt a csillagoknak forgatva, melyek lépcseit ma hágod. S a földiek csillag után forognak, mint mérte a magában-örök Elme, s létük s jóllétük akként igazodnak. Mert ami nyílat ez az Ij lövelne, az bármi lenne, célba úgy suhanna, mint jó nyilasnak vesszeje a Jelbe. 27 éves myopia vagyok így nem lenne: szerteszét rohanna az ég, melyet ma jársz: nem lenne rend, és mi most müvészet, romokká zuhanna.

S ez nem lehetne, ha az égkerengés szellemhada nem volna gyatra, gyatra az Első, kiből indul a Teremtés. Vágysz-e még erről fényadóbb szavakra? Nem; ha igaz, mit bölcsedből tanúltál. Ezt Xerxes, azt Solon pályája várja; egyik Melchizedek, s a másik az lesz, ki fiát veszté, istentől megfosztva a látástól szállva.

Mennyei látás karácsonykor

S melynek pecsétje alatt lágy viasz lesz halandó lényünk, úgy forog a Forgás, hogy nem nézi: király az és paraszt ez! Igy lesz Jákobból más, Ézsauból más, bár magvuk egy; s Romulus oly apától, hogy nem hiszik, mert inkább Marsra formáz.

Alma sem esnék messzire a fától, nemzett nemzőtől, ha ég gondja nincs, amely egyformának születni gátol. Előtted áll most, kész, hogy rátekints, mi mögötted volt; - s hajlamom jeléül még egy toldást kell, hogy válladra hints.

  • istenlátás – Magyar Katolikus Lexikon
  • Csíkos látás
  • RON MCKENZIE: A PRÓFÉTA SZOLGÁLATA
  • Látás, tervezés, isteni kormányzás Lekció: Jak.
  • Mennyei látás karácsonykor | HÍREK
  • 2 Korinthus NT-HU - De hála legyen Istennek, aki a - Bible Gateway
  • Hungarian New Translation Update 14 De hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt.

A természet, ha a szerencse gyérül szolgálja, úgy csiráz csak, mint a magvak, ha körülöttük jó föld nem kövérül. S ha a világ nem lenne egyre csak vak a természetnek hajlamára, látná, hogy országai különb népet kapnak. De ti erővel teszitek baráttá s pappá, ki kardot kötni hivatott, s ki prédikálni tudna: koronát rá. Igy téved el az útról lábatok!

Látás, tervezés, Isteni kormányzás — Gazdagréti Református Gyülekezet

S már istentől megfosztva a látástól a szent fényü láng a Napba fordult vissza, mely betölti, s mely mindenkinek elég egyaránt. Aj, tévedt nép, mely gonoszságnak ölti fel köntösét, és távol ama Jótul csak azt keresi, ami hiu, földi!

És ím a fényből, mely előmbe tódul; egy új láng vált ki, és láttam, hogy ebben sugár, nekem tetszeni akaró, gyúl.

istentől megfosztva a látástól

Szép Beatricém szemei felettem s így, mint előbb, kérdésre tüzesedtem: "Óh, elégítsd ki vágyam indulatját, üdvözült szellem, s bizonyítsd be, kérlek, hogy tükrözöd már elmém gondolatját! Törzsének az enyémmel egy a fája; nevem Cunizza; s e csillagban égek, mert már a földön legyőzött sugára. S nem keseríti üdvömet a vétek, mely lőn erényem anyja; sőt vidítja, bár ezt talán nem érti csőcseléktek.

Az Egyház és a szentek közössége 3. Lex orandi, lex credendi 3. Remény A katolikus tanítás története és hermeneutikája 1. Bibliai alapok 8. Egy alapos teológiai vizsgálatnak a biblikus alapok tanulmányozásából kell kiindulnia bármely egyházi tan vagy gyakorlat esetében.

Emitt, egünk e drágalángu, ritka gyöngyéhez még a földön hír füződik: és nem hiszem, hogy feledés borítja, amíg e század megötszöröződik; nagynak kell lenni, hogy az ember éltét holtan új élet toldja új jövőkig. Nem gondol evvel semmit a szemétnép, a Tagliamento és Adige közti, s bár sok verést kap, mégse bánja vétkét.

istentől megfosztva a látástól

De lesz még, hogy Padova vére fösti, mert népe a törvénytől elhajol, a vízet, amely Vicenzát füröszti! S hol Sile és Cagnano összefoly, emelt fővel jár még egy oly Hatalmas, kinek szövik már tőrét valahol.

Feltro is fogja még siratni aljas büneit pásztorának, mert külömbet maltai várban sem szorít a karvas.

Hasasnak kéne lenni a vödörnek, hová Ferrara vére férne, s fáradt lenne, ki megszámlálna csöppre csöppet. Fenn tükrök állnak földi névre: Trónakhol az istentől megfosztva a látástól Isten arca fénylik; belőlük bírom jóra mérni szómat.

istentől megfosztva a látástól

S a másik örömből, - mely ama láng volt, kinek hírét már ismerém, - kiszöktek istentől megfosztva a látástól, s mint rubint a Napba', lángolt. Odafönn fényük van az örömöknek, mint lenn a földön mosolyuk; s pokolban a kínt fokai mérhetik a ködnek.

Eltakarva zordan. Vágyamra mért nem árad hát belőled a hang, amelyet, az eget derítve, a jámbor lángok énekükbe szőnek, akiket hat szárny csuklyája terít be? Ha bennem volnál, ahogy én tebenned, csöppet se várnék én kérdéseidre.

Lásd még